Site – Misc Posts from Visitors

Visitors who post lengthy comments may find them here, instead of the page they were posted on. Most of the comments that come in will remain on the page where they were first posted.

So far we have made an exception for one poster. It’s from a poster who has posted several lengthy comments in Polish. They are very long and even after running them through translate.bing.com or translate.google.com, I don’t know what to make of it exactly. It appears to defend the “1914 generation” but not in the way that the Watch Tower does.

Here they are: several posts form “rodz.” A site he posts from appears to take a special interest in the interpretation of Gog/Magog. We make no statement of support for the following posts.

 

„Sui generis”- pokolenie które nie przeminie.

Przebudzenia duchowe w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku były osobliwe , swojego rodzaju (sui generis) . Moralność społeczeństw ulegała tak radykalnej przemianie ,że prasa uznała , iż nadeszło tysiącletnie Królestwo Boże. Zamykano destylarnie , puby bo ich właściciele doznawali „przebudzenia duchowego” , niektóre bankrutowały z braku klientów a przestepczość która wymykała się spod kontroli wymiaru sprawiedliwości nagle znacznie spadła, w niektórych miejscach zanikła.Sędziowie i policja nie mieli roboty, wiezienia stały puste.(…) Podczas przebudzenia duchowego knajpy i restauracje były albo zamknięte, albo zamienione w sale dla spotkań modlitewnych. Robotnicy nie marnowali już swoich zarobków na alkohol czy hazard, ale zaczęli je przynosić do domu.(…)
(…) Teatry i stadiony sportowe zostały również pozamykane ze względu na brak zainteresowania. Spotkania polityczne były odwołane albo przekładane. Wielu urzędników państwowych, nawet w samym Londynie oddawało swoje miejsca w parlamencie po to, by uczestniczyć w spotkaniach przebudzeniowych. Biznes, który opierał się na uczciwym handlu i dobrych jakościowo produktach rozwijał się bardzo dobrze. Ci, którzy postępowali odwrotnie, wypadali z gry. Prawdopodobnie historia nie zna takiego przypadku, aby całe społeczeństwo w tak krótkim czasie zostało tak mocno przemienione. (…) http://docelu.biblia.info.pl/ksiazki/waliagl.htm#0

(…)Prawie każdy kościół i misja wzrastały dramatycznie na terenie całego kraju, podwajając swoją liczbę członków. Wielu, którzy weszli do tych kościołów pozostali w nich jeszcze wiele lat po zakończeniu przebudzenia. Inne wielkie grupy ludzi równie dotkniętych przez przebudzenie, które doświadczyły prawdziwego spotkania z Panem, wróciły do świata. Nie było dla nich wystarczającej ilości pracowników, którzy zatroszczyliby się o ich duchowy wzrost. Ciężko jest znaleźć czas, aby uczyć innych pracowników, czy sługi Boże jak przeprowadzić żniwa, gdy żniwa są w toku. Gdyby takie przygotowanie zostało przeprowadzone wcześniej, wielu więcej z tych ludzi, którzy oddali swoje życie Panu, mogłoby zostać zbudowanych w swojej wierze i dodanych do Kościoła. Prawie z pewnością należy się spodziewać, że w wiecznej księdze Przebudzenie Walijskie, podobnie jak każde inne w historii, zostanie odnotowane jako to, które straciło wiele cennego owocu. Stało się to dlatego, że przywództwo Kościoła nie wypełniło polecenia Pana z Ef 4, mianowicie, że posługa w Kościele została dana po to, aby przysposobić świętych do dzieł Bożych.(…) http://docelu.biblia.info.pl/ksiazki/walia4.htm#31

(…) Reformacja, która wywodzi się z Niemiec i ze Szwajcarii, była niezwykłym poruszeniem w swoim czasie. Podobnie anabaptyści, pietyści, purytanie i wiele innych ruchów.
Pomiędzy tymi wszystkimi wielkimi ruchami i przebudzeniami istniały różnice doktrynalne i praktyczne, ale Bóg używał każdego z nich. Wiele mają wspólnego w swoich podstawach. Każdy z nich wydaje się przedstawiać pewien aspekt Bożych dróg, którego drugi ruch czy przebudzenie nie posiadają. Z drugiej strony zawierały w sobie cechy czy sposoby, które nie wywodziły się z Bożej prawdy, ale Bóg i tak ich używał.(…)

(…)Doszliśmy do czasów, które nawet aniołowie pragną oglądać. Oto dziś jest to pokolenie, które będzie oglądać wszystkie te rzeczy, za którymi tęsknili prorocy i wszyscy sprawiedliwi od początku. (…)

A w „niebie cisza na jakieś pół godziny”(Objawienie 8:1)

W roku 1914 Europą już nie rządziły dynastie , lecz rywalizujące ze sobą bloki polityczno-militarne. (Daniela 2:34-35 ; Ezechiela 21:25-27 ; Daniela 7:9-14)

Pierwsza wojna światowa była wynikiem tarć powstałych pomiędzy spokrewnionymi ze sobą monarchami. Wydawać by się mogło, że nad Europą rządzoną przez bliskich i dalszych krewnych królowej Wiktorii nie wisi żadne niebezpieczeństwo, a sam kontynent odzwierciedla ideę integracji. Było to jednak złudne odczucie.
Czas Apokalipsy 1914-1918 :
(…)Pierwsza wojna światowa nazwana została Wielką Wojną, jednak jej wielkość nie polegała na globalnym wymiarze – już wcześniej zdarzały się przecież konflikty, które z Europy rozprzestrzeniły się na inne kontynenty, dość wspomnieć wojnę siedmioletnią (1756–1763), toczoną również w Ameryce Północnej. LaGrande Guerre zasłużyła na swoje miano z całkiem innych powodów, przede wszystkim dla straszliwych, niewyobrażalnych dotąd ofiar ludzkich.(…)
(…)The Great War pociągnęła za sobą radykalną przebudowę ładu politycznego Europy i wraz z tym całego świata. Last but not least, była dramatycznym przełomem cywilizacyjnym. Definitywnie skończyła się la belle epoque. Nie trzeba było czekać na okres powojenny, gdy z nostalgią wspominano epokę, gdy wychowawcami całych narodów byli francuscy guwernerzy i angielskie nianie (Jacques Bainville). Już na początku wojny wielu jej uczestników miało przeczucie nadchodzącego końca.(…)
(…)Atmosferę sierpnia 1914 roku – daleką od stereotypowych opinii o ogólnym entuzjazmie – tak oto zapamiętał pewien Anglik (J. B. Booth): Nie było wśród nas nikogo, kto nie miałby świadomości, że stoimy przy łożu śmierci starego, przyjemnego porządku rzeczy; że to życie, które znaliśmy i kochaliśmy, nieodwołalnie dobiegło końca. Jego słynny rodak, Rudyard Kipling pod datą 4 sierpnia 1914, czyli w dniu, w którym Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, zanotował w swym dzienniku: A propos, zaczyna się apokalipsa…(…)
Śmiech demona
Wielka Wojna przyniosła ostateczny krok w kierunku demokratyzacji – i wojny, i ustroju politycznego. Przygotowała grunt pod socjalizm – nie tylko ułatwiając propagandę rewolucyjną (vide Rosja, gdzie dodatkowo zadziałał brak hamulca sumienia ze strony Niemiec pomagających bolszewikom), ale też wprowadzając socjalizm do gospodarki. Nastąpiła barbaryzacja obyczajów, która przetrwała bezsens okopów i „bitwy materiałowe”. Jeszcze na początku roku 1914 tango powszechnie uważano za taniec niemoralny – w roku 1918 opinia taka wydawała się pochodzić z nieznanego świata.

[ Wojna oznaczała początek końca politycznej , kulturowej ,religijnej , ekonomiczno-gospodarczej i monetarnej dominacji Europy w świecie ( Daniela 7:7-8 ; Daniela 7: 11-12)]

Jednak mocarstwo, które okazało się największym zwycięzcą tej wojny (Stany Zjednoczone ), nie zechciało – na razie – zebrać owoców swego zwycięstwa, powracając po roku 1919 do izolacjonizmu. Za to inne mocarstwo, uchodzące za największego przegranego (Niemcy), znalazło się w najlepszej pozycji do szybkiego odzyskania wszystkiego, co utraciło. Tkwiła w tym wszystkim jakaś diabelska logika.
W roku 1914 jeden z brytyjskich żołnierzy walczących w Belgii tak oto w liście do rodziny streścił wrażenia z pobytu na froncie: Można było niemal usłyszeć, jak diabeł śmieje się na widok dzieła swoich dzieci. Jeźdźcy Apokalipsy dopiero rozpoczynali swą straszliwą wędrówkę przez świat.
Read more: http://www.pch24.pl/czas-apokalipsy-1914-1918,20273,i.html

Francja, Rosja i Wielka Brytania – Ententa ( 1917 USA przystępują do wojny po stornie Ententy –przełom w wojnie
Niemcy, Austria, Włochy – państwa centralne

I wojna – użyto po raz pierwszy: czołgów (Anglia), broni chemicznej (Niemcy) i lotnictwa. Skutkiem wojny były ogromne zniszczenia i śmierć około 9 milionów żołnierzy, zmiany granic w Europie, upadek monarchii rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej .Z inicjatyw prezydenta USA powstaje Liga Narodów – miała dbać o pokój na świecie –państwa członkowskie w razie napaści miały sobie pomagać . Trzydzieści lat później świat pogrążony jest w kolejnej totalnej wojnie. Powstaje projekt dotyczący Organizacji Narodów Zjednoczonych następczyni Ligii Narodów. Projekt ten został przygotowany na konferencji, która odbyła się w posiadłości znanej jako Dumbarton Oaks w Waszyngtonie. Podczas spotkań, które odbyły się w dwóch etapach pomiędzy 21 września a 7 października 1944 roku, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR i Chiny uzgodniły cele, strukturę i zasady funkcjonowania owej ogólnoświatowej organizacji mającej stać na straży światowego pokoju i bezpieczeństwa ( Daniela 7: 23-26 ; Daniela 11:40-45 ; Ezechiela 38:10-16 )

Światowy Związek Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów

W 1914 r. przedstawiciele Kościołów protestanckich różnych tradycji z 9 krajów europejskich i USA powołali do życia organizację , której program zawarty był już w samej nazwie: Światowy Związek Krzewienie Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów. Nazwa Światowy Związek była nieco na wyrost, gdyż spośród jego 38 oddziałów krajowych aż 28 mieściło się w Europie. Istotne natomiast było to, że zdołano pozyskać do współpracy Kościoły prawosławne w kilku krajach europejskich. Kościół rzymskokatolicki – zgodnie z ówczesną linią Watykanu – trzymał się z dala od wszelkiej współpracy międzywyznaniowej.

Światowy Związek działał przez 34 lata. Rozwiązał się 30 czerwca 1948 r., tj. w niespełna dwa miesiące przed oficjalnym powołaniem do życia Światowej Rady Kościołów, której agendy kontynuowały jego działalność.

Światowa Rada Kościołów

Światową Radę Kościołów powołano do życia na Zgromadzeniu Ogólnym w Amsterdamie w sierpniu 1948 r., w którym uczestniczyło 147 Kościołów protestanckich, anglikańskich, starokatolickich i prawosławnych z 44 krajów. Jej „światowość” była w pierwszym dziesięcioleciu istnienia bardziej zadaniem i wizją niż rzeczywistością, gdyż – z małymi wyjątkami – skupiała przede wszystkim Kościoły protestanckie z Europy i Ameryki Północnej. Ten „wizerunek” ŚRK uległ zmianie na początku lat sześćdziesiątych, gdy przystąpiły do niej wielkie Kościoły prawosławne z krajów komunistycznych Europy Wschodniej oraz Kościoły z wyzwalających się krajów Afryki i Azji.

Charta Oecumenica 2000-2001
(http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030218002336272.htm)

(…)I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (Objawienie 14:6)

Lata 1914/1918 -1944/48*** jv rozdz. 28 s. 632 ak. 3 Próby i odsiew wewnątrz organizacji ***
(…) w latach 1935-1944, ponowne przeanalizowanie całej chronologii biblijnej ujawniło, iż o przeszło cały wiek wypaczyło ją niewłaściwe tłumaczenie Dziejów Apostolskich 13:19, 20 w Biblii króla Jakuba, a także inne czynniki. Doprowadziło to potem do poglądu — traktowanego czasem jako możliwość, a czasem jako coś pewniejszego — że skoro siódme tysiąclecie historii ludzkiej miało się rozpocząć w roku 1975, to właściwie od tego czasu mogłyby też zacząć się rozgrywać wydarzenia związane z nastaniem Tysiącletniego Panowania Chrystusa.(…)
Niektóre oczekiwania się nie ziściły, ale to nie znaczyło, że chronologia biblijna jest bezwartościowa. Zapisana przez Daniela prorocza zapowiedź o pojawieniu się Mesjasza po 69 tygodniach od ‛objawienia się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu’ spełniła się dokładnie w roku 29 n.e. (Dan. 9:24-27). Proroctwa biblijne wskazywały też na rok 1914.

*** jv rozdz. 28 s. 632 ak. 3 Próby i odsiew wewnątrz organizacji ***
Później, w latach 1935-1944, ponowne przeanalizowanie całej chronologii biblijnej ujawniło, iż o przeszło cały wiek wypaczyło ją niewłaściwe tłumaczenie Dziejów Apostolskich 13:19, 20 w Biblii króla Jakuba, a także inne czynniki. Doprowadziło to potem do poglądu — traktowanego czasem jako możliwość, a czasem jako coś pewniejszego — że skoro siódme tysiąclecie historii ludzkiej miało się rozpocząć w roku 1975, to właściwie od tego czasu mogłyby też zacząć się rozgrywać wydarzenia związane z nastaniem Tysiącletniego Panowania Chrystusa.)

490 (Daniela 9:24-27) x 7 =3430 lat

(Mateusza 1:17) (…)Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa czternaście pokoleń.
(14 x 3 ) x 36 (Daniela 9:24-27)= 42 x 36= 1512 ***
2520-1512=1008
2520 +1512=4032
4032 p.n.e(początek cyklu chronologicznego) -1512 p.n.e***=2520 lat
1008 x 4=4032
1008 x 7=7056
1008 x 6=6048
1974 +42 (Objawienia 13:3-6)=2016 n.e
4032 / 36(Daniela 9:24-27)= 112
112 pokoleń (cykli chronologicznych) – 42 = 70 pokoleń /cykli chronologicznych ( 2 Kronik 36:21 ; Kapłańska 26:34-35 )
70 x 36=2520 (2 Kronik 36:17-23 )
1513p.n.e (Przymierze z Izraelem) -3430= 1918 n.e
1512 p.n.e*** – 3430= 1919 n.e (Daniela 7: 17-27)

1512p.n.e -3430=1919 n.e (Daniela 7:13-27) Lud Świętych Najwyższego
1919 n.e + 100= 2019n.e (Objawienie 6:11 ; Daniela 12:11,12)
2019n.e (Objawienie 6:11 ; Daniela 12:11,12) – 2625 ( Daniela 12:11,12) = 607p.n.e(2 Kronik 36:17-23)

1914 n.e (Daniela 7:13-14) + [ 5 (Daniela 7:18, 23-27) + 25 ] (Objawienie 8:1, 2) + 30 (Objawienie 8:1, 2)
= 1974 n.e / 1975 n.e (Objawienie 17:12-14) (…)„A dziesięć rogów, które ujrzałeś, oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymują władzę jako królowie wraz z bestią. 13 Ci mają jedną myśl i dlatego dają bestii swą moc i władzę. 14 Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”.

(…)A  gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w  niebie cisza na jakieś pół godziny. 2  I  ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i  dano im siedem trąb.(Objawienie 8:1, 2)
(Objawienie 11:15-18) (…)I zadął w trąbę siódmy anioł. I w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: „Królestwo świata stało się królestwem naszego Pana i jego Chrystusa, i będzie królował na wieki wieków”. 16 A dwudziestu czterech starszych, którzy zasiadali przed Bogiem na swych tronach, upadło na twarze swoje i oddało cześć Bogu, 17 mówiąc: „Dziękujemy tobie, Jehowo Boże, Wszechmocny, któryś jest i któryś był, ponieważ wziąłeś swą wielką moc i zacząłeś królować. 18 Ale narody srodze się rozgniewały i nadszedł twój srogi gniew i wyznaczony czas na sądzenie umarłych i danie nagrody twym niewolnikom, prorokom, i świętym, i bojącym się twego imienia, małym i wielkim, oraz na doprowadzenie do ruiny tych, którzy rujnują ziemię”

***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ; Łukasza 22:28-30 ; Jana 17:24 ; Objawienia 5:9,10 ; Daniela 7: 21-27 ; Objawienia 20:4)

(Mateusza 24:45-47) (…)„Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? 46 Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 47 Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.

1512p.n.e*** – 3430 ( Daniela 9 : 24 – 27 ) =1919n.e ( Daniela 7 : 13 – 27 , Mateusza 24:45-47 ; Mateusza 28:18,19 , Objawienia 5: 9,10 ; Objawienia 12: 5-14 ; Objawienia 14:1-12 )

(Objawienie 8:1, 2) (…)A gdy otworzył siódmą pieczęć, nastała w niebie cisza na jakieś pół godziny. 2 I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, i dano im siedem trąb.

*** w85/15 ss. 10-11 ak. 19-20 Kto potrafi właściwie odczytać „znak”? ***(Mateusza 24:1- 15)
Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku, a w następnym miesiącu Federalna Rada Kościołów Chrystusowych w Ameryce publicznie opowiedziała się za proponowaną wówczas Ligą Narodów. Wspomniane przedstawicielstwo religijne obwieściło, że Liga Narodów jest „politycznym wyrazem Królestwa Bożego na ziemi”. Nie zważając na to zalecenie ze strony religii, rząd Stanów Zjednoczonych ze względów politycznych nie przystąpił do Ligi Narodów, a jedynie zgłosił akces do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Mimo wszystko na początku 1920 roku Liga Narodów rozpoczęła swoją działalność, a członkowie Federalnej Rady Kościołów udzielili jej swego błogosławieństwa i poparcia.
20 Z drugiej strony ani czasopismo Strażnica, ani rozpowszechniający je słudzy Jehowy nie uznali Ligi Narodów za polityczną namiastkę Królestwa Bożego. Nigdy nie dopatrywali się w niej odpowiedzi na modlitwę wzorcową, której nauczył Jezus Chrystus: „Niech nadejdzie Twoje królestwo. Niech wola Twa dzieje się jak w niebie, tak i na ziemi” (Mat. 6:9, 10). Nie zgłosili się do służby na rzecz tego człowieczego tworu, tego fałszerstwa! Przeciwnie, z całym oddaniem stanęli przy prawdziwym Królestwie Bożym, w którym rządy sprawuje Jezus Chrystus, znajdujący się w „Jeruzalem niebiańskim”. Dzięki pomocy Bożej właściwie odczytali „znak” Jezusowej „obecności i zakończenia systemu rzeczy” i przystąpili do ogłaszania tego Królestwa po całym świecie.

*** w85/15 s. 12 ak. 3-4 Obserwowanie „znaku” z należytym zrozumieniem ***
Za pomocą proroczych przypowieści na temat Królestwa Bożego Jezus poinformował swoich apostołów, że po jego powrocie do nieba i po ich śmierci miał nastąpić bunt religijny. Czy w ciągu całego okresu tego odstępstwa miała być wszędzie głoszona „dobra nowina o królestwie”? (Mat. 24:14). Z pewnością nie zajmowały się tym organizacje religijne chrześcijaństwa, skoro jeszcze w grudniu 1918 roku Federalna Rada Kościołów Chrystusowych w Ameryce powitała proponowaną wtedy Ligę Narodów jako „polityczny wyraz królestwa Bożego na ziemi”. A jednak pomimo takiego poparcia ze strony religii Liga Narodów sromotnie zawiodła, gdy w roku 1939 wybuchła druga wojna światowa. Ale czy wraz z jej niedopisaniem zawiodło prawdziwe Królestwo Boże? Bynajmniej! Nie zawiedzie ono również wtedy, gdy jej następczyni, Organizacja Narodów Zjednoczonych, wkrótce zakończy swój byt fiaskiem. Zamiast tego Królestwo Boże unicestwi ONZ, bez względu na to, ilu niebiańskich aniołów trzeba będzie do tego użyć!
4 Powyższe wyjaśnienia ułatwiają nam zrozumienie następującego ważnego faktu: Właśnie na pytanie uczniów o „znak” Jezus odpowiedział: „Dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a wtedy nadejdzie koniec” (Mat. 24:14). To znaczy, że ogólnoświatowe dzieło głoszenia o Królestwie miało się mieścić w ramach złożonego „znaku” znamionującego „zakończenie systemu rzeczy”. Miało też stanowić namacalny dowód niewidzialnej „obecności” Jezusa Chrystusa. Godny uwagi jest sposób, w jaki Jezus nakreślił kolejność wydarzeń przed daniem proroctwa o obwieszczaniu Królestwa. Oto fragment jego wypowiedzi:***
5 „Będziecie słyszeć o wojnach i wysłuchiwać wieści wojennych; uważajcie, żeby się tym nie przerazić; bo tak musi się dziać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, i będą braki żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim (…), a wskutek wzmagającego się bezprawia u większości oziębnie miłość. Ale kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony” (Mat. 24:6-13).
6 Prawdą jest, że wojny, niedobory żywności, trzęsienia ziemi i zarazy zdarzały się również we wcześniejszych stuleciach, przed rokiem 1914 (Łuk. 21:11). Niemniej nie da się ich porównać z tym, co się dzieje od zakończenia Czasów Pogan w owym pamiętnym roku. Latem 1914 roku niespodziewanie doszło do międzynarodowego zatargu; przerodził się on w konflikt zbrojny, w którym koniec końców brało udział 28 państw. Wzburzeniu między ludźmi towarzyszyły kataklizmy przyrody, na przykład trzęsienia ziemi. Do tego doszły braki żywności i co za tym idzie, klęski głodu, a w ostatnim roku tej wojny światowej wybuchła złośliwa epidemia grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła ponad 20 milionów ofiar. Wszystko to nie było zwykłym rozwojem wcześniejszego biegu wypadków. Był to początek serii wydarzeń stanowiących „znak”, że nastał przepowiedziany „czas końca” dla obecnego systemu rzeczy (Dan. 12:4). Potwierdza to zresztą ostatnia księga biblijna, Objawienie, nazywana też Apokalipsą.

*** jv rozdz. 5 s. 60 Obwieszczanie powrotu Pana (1870-1914) ***
„Wypatrujcie roku 1914!”
Kiedy w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa, w cotygodniowym dodatku do czołowego podówczas dziennika nowojorskiego „The World” napisano: „Wybuch okropnej wojny w Europie spełnił niezwykłe proroctwo. (…) ‚Wypatrujcie roku 1914!’ — nawoływały setki wędrownych ewangelizatorów, którzy jako przedstawiciele tego osobliwego wyznania [związanego z Charlesem Russellem] przemierzali kraj wzdłuż i wszerz, nauczając, że ‚przybliżyło się Królestwo Boże’” („The World Magazine” z 30 sierpnia 1914 roku).

(Objawienie 17:12-14) (…)„A dziesięć rogów, które ujrzałeś, oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymują władzę jako królowie wraz z bestią. 13 Ci mają jedną myśl i dlatego dają bestii swą moc i władzę. 14 Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni”.

1914 n.e (wybuch I wojny światowej ; odejście od parytetu złota ; Daniela 2:31- 45 ; Daniela 7:13,14) + [ 30 ( Pierwszy projekt dotyczący Organizacji Narodów Zjednoczonych został przygotowany na konferencji, która odbyła się w posiadłości znanej jako Dumbarton Oaks w Waszyngtonie. Podczas spotkań, które odbyły się w dwóch etapach pomiędzy 21 września a 7 października 1944 roku, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR i Chiny uzgodniły cele, strukturę i zasady funkcjonowania ogólnoświatowej organizacji ; nowy system monetarny z Bretton Woods oparty na dolarze jako globalnej walucie opartej na parytecie złota) + 30 ( 1974 – koniec systemu z Breton Woods ; początek ogólnoświatowego systemu petrodolara ; Objawienia 19:11-16 ; Objawienie 19:19-21) +30 (Bretton Woods II; przekształcenie istniejącego porządku świata, kształowanie się nowego światowego ładu gospodarczego ustalonego przez mocarstwa światowe / bestie czasu końca ;  Daniela 7:11, 12 „Wówczas patrzyłem ze względu na dźwięk wyniosłych słów, które wypowiadał róg; patrzyłem, aż bestię zabito, a jej ciało zniszczono; i wrzucono ją do płonącego ognia. 12 Pozostałym zaś bestiom odebrano rządy, a przedłużono im życie na czas i na porę.)

1919 n.e (Liga Narodów ) + 30 ( powstanie NATO ; ogień z nieba ; Objawienia 13 :13 ) + 60 ( NATO- gwarant bezpieczeństwa ) = 2010 Nowa koncepcja strategiczna ( Objawienia 13:1-5 ) http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,dok.html

1914(n.e) ; przełom epok (wybuch I wojny światowej) + 61 = 1975 (n.e ; Rezolucja nr 3379 uznającą ***Syjonizm*** za odmianę rasizmu przyjęta 10 listopada 1975 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ . Tak więc rok 1975 datuje się jako pierwszy kryzys naftowy. Początek wojny walutowej i o surowce energetyczne .Obie daty 1914 i 1975 nawiązują do wielkich kryzysów gospodarczych spowodowanych odejściem od powiązania waluty ze standardem złota.Jeśli na te wydarzenia spojrzymy w kontekście proroctw biblijnych ( np:posąg ze snu Nabuchodonozora) to w roku 1914 rozpoczyna się ciąg wydarzeń prowadzący do Armagedonu Ekonomicznego.

607 p.n.e. (Ezech 21:25-27 ;Dan 2: 36- 45 ; Dan 4:13-25;Dan 7: 7- 27;Dan 8 :1-27; Dan 10:1 ,13,20-21; Dan 11: 2- 45 ; Da 12: 1-13 ) – 2300 (Dan 8:13,14 ; występek powodujący spustoszenie = 1694 n.e ;powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej(ohyda siejaca spustoszenie) jako długu narodowego(W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” )

607p.n.e(zburzenie Jerozolimy) – 2520 (7 czasów deprecjacji parytetu złota;Dan 2: 36- 45 ) = 1914n.e ;początek ekonomicznego Armagedonu

1914 n.e początek upadku państw narodowych ;”Armagedon” ekonomiczny : Dan 4:16,17, Dan 2:36 – 45; 2300 , Dan 8:13,14 )

3453 lat (licząc od występku Adama do Jubileuszu i upadku Tyru(części lądowej) + 2520 = 5973 upływa lat od występku Adama do roku 1947 n.e w którym to ustanowiony system monetarny w Bretton Woods w New Hampshire z 1944 zaczął działać dopiero w w 1947 r. Stany Zjednoczone przecięły więzi pomiędzy dolarem i złotem, ponieważ wiedziały, że nie mogą sobie pozwolić na płacenie swych długów w złocie. Znaczenia tego kroku nie sposób przecenić. Nawet prezydent Nixon nazwał go “najważniejszym wydarzeniem finansowej historii świata” . W roku 1947 pierwszych operacji finansowych dokonał MFW.

573(p.n.e;Jubileusz; upadek Tyru ; Ezechiela 29:17,18;Jer 27:6;Jer 25:9) – 2520(siedem czasów deprecjacji pieniądza ;1914 n.e początek upadku państw narodowych ;”Armagedon” ekonomiczny :
Dan 4:16,17:Dan 2:36 – 45; Dan 8:13,14 ) = 1948 n.e powołanie Światowej Rady Kościołów ,Karty Praw Człowieka,powstanie współczesnego państwa Izrael – są to występki siejące spustoszenie

***System rezerwy ułamkowej*** ( bubullum ; bbl) występek siejący spustoszenie

Podstawa światowego systemu finansowego została utworzona w XVIII wieku . John Law stworzył system rezerwy debet ułamkowej który z czasem stał się główną przyczyną obecnego kryzysu światowego (Mat 244:21;2 Tym 3:1-5,13;Obj 13:18 ). System rezerwy ułamkowej polegał na zastąpieniu powszechnie stosowanych monet opartych na parytecie złota ,pieniądzem papierowym opartym na zaufaniu.Zaletą tego systemu było to ,że papierowe pieniądze można było drukować w nieskończoność i było to zdecydowanie tańsze niż produkcja monet kruszcowych.Rozwiązanie jakie zaproponował John Law w późniejszym okresie umożliwiło rozwój rewolucji przemysłowej na całym świecie. Ale nie tylko … System rezerwy ułamkowej przyczynił się od powstania prężnie działającego prywatnego przemysłu bankowego którego lwia część zysków pochodziła między innymi z finansowania wojen i rewolucji ,obalania rządów , burzenia starych narodów , tworzenia nowych państw ,nowych gospodarek ,nowych korporacji i nowych społeczeństw ludzkich akceptujących istniejący stan rzeczy. (…)Do wczesnych lat XX wieku banki drukowały swoje własne papierowe pieniądze z własną nazwą na każdym banknocie w zamian za własne rezerwy złota i wypożyczały je rządowi i społeczeństwu w formie oprocentowanego kredytu który funkcjonował jako dług narodowy .Metoda kreacji pieniądza Johna Lawa polegająca na zastąpieniu monety prostym narodowym systemem kredytu i debetu ,spowodowała ,że całkowite zadłużenie narodowe i prywatne utrzymuje się na wyższym poziomie niż ilość pieniędzy zdolnych do jego spłacenia. System ten wymaga albo stałego niekończącego się wzrostu gospodarczego albo stanięcia twarzą w twarz z chaosem totalnego załamania gospodarczego (System monetarny na Nowe Tysiąclecie ). Wszystko wskazuje na to ,że stoimy w obliczu chaosu totalnego załamania gospodarczego,politycznego i religijnego.System monetarny z Brentton Woods i Brentton Woods II doprowadził do upadku państw narodowych ( czego jesteśmy obecnie świadkami) na rzecz ponadnarodowych korporacji takich jak Unia Europejska ,CBE, ONZ,Bank Światowy, MFW , FED,BIC czy City of London który jest Wielką Macierzą świata finansów (1 Tes 5:3 ).

(…)Rozpoznacie ich po ich owocach.(…)Mateusza 7:16

1914 – “sui generis” -pokolenie które nigdy nie przeminie – „lud Świętych Najwyższego”

(Mateusza 24:30, 31) (…)I potem ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, a potem wszystkie plemiona ziemi będą się uderzać, lamentując, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą oraz wielką chwałą. 31 I pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zbiorą jego wybranych od czterech wiatrów, od jednego krańca niebios do ich drugiego krańca.
(Mateusza 24:33-35) (…)Podobnie też wy, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że jest on blisko, u drzwi. 34 Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.

Znak Syna Człowieczego (w 1914 n.e ; *** jv rozdz. 10 s. 138 ak. 5 Coraz dokładniejsze poznawanie prawdy ***Daniela 7: 7- 27 ; Objawienie 12 :1- 17)

Narzędzia swego rodzaju (sui generi – swego rodzaju; w swoim (własnym) rodzaju; swoisty, osobliwy) pomocne do wykonania zleconego zadania z ewangelii Mateusza 28:19,20.
*** jv rozdz. 15 s. 219 ak. 1 Rozwój struktury organizacyjnej ***
Widzialnym narzędziem Chrystusa jest wierny i roztropny niewolnik !!! Organ administracyjno-zarządzająco-organizacyjny powołany do wywiązania się ze zleconego zadania z Mateusza 28:19,20.
Pozostałe narzędzia to : 1950 n.e – ” Przekład Nowego Świata ”
1986 n.e – system MEPS

 

————

A translation into English made from translator.bing.com appears below. It is only for a portion (or portions) of the above:

“Sui generis”-generation which does not pass away.

Spiritual awakening in the 19th century and at the turn of the 19th and 20th centuries were a kind of peculiar (sui generis). The morality of societies underwent such a radical transformation that the press finds that millennial came the Kingdom of God. Closed distilleries, pubs because their owners subject “spiritual awakening”, some bankrutowały with no clients and juvenile delinquency, which escaped the hand of Justice suddenly dropped significantly, in some places has disappeared.The judges and the police did not have the robots, the prison has become empty.(…) During the spiritual awakening of the bars and restaurants were either closed or turned into meeting rooms for prayer meetings. The workers don’t waste anymore of your earnings on alcohol or gambling, but they began to bring them home.(…)

(…) Theaters and sports stadiums have also been closed due to lack of interest. Political meetings were canceled or postponed. Many government officials, even in the same London to represent their seats in Parliament in order to participate in the meetings of the przebudzeniowych. Business, which was based on fair trade and good-quality products developed very well. Those who have followed the reverse, falling out of the game. Probably do not know the history of this case, to the whole of society in such a short time has been so heavily transformed. (…) http://docelu.biblia.info.pl/ksiazki/waliagl.htm#0

(…)Almost every church and mission have increased dramatically across the country, doubling its number of members. Many who went into those churches remained in them many years after the end of the awakening. Other large groups of people as affected by the awakening, who have experienced a real meeting with the Lord, they returned to the world. It was not enough for them to workers who zatroszczyliby about their spiritual growth. It is hard to find time to teach other employees or servants of God how to carry out the harvest, when the harvest is underway. If such preparation was carried out earlier, many more of those people who have given their lives to the Lord, could be built in its faith and added to the Church. Almost certainly it is to be expected that in the century book of Awakening the Welsh, just like any other in history, will be recorded as that which lost many precious fruit. It happened because the leadership of the Church has not complied with the command of the Lord with Ef 4, namely, that the Ministry of the Church was given to assimilate the sacred works of God.(…) http://docelu.biblia.info.pl/ksiazki/walia4.htm#31

(…) The Reformation, which originated from Germany and Switzerland, there was an unusual movement in his time. Similarly, Anabaptists, Puritans, pietyści and many other moves.

 

From <http://www.bing.com/translator/>

Between all these great movements and przebudzeniami there were differences doctrinal and practical, but God used each of them. Many have in common in their bases. Each of them seems to represent a facet of God of roads, whose second movement or revival do not have. On the other hand, contain features or ways which have not argued with God’s truth, but God and so their use.(…)

(…)We came to the times that even the angels want to watch. Here is today’s this is the generation that will see all of these things, for which they longed for the prophets and all the righteous from the beginning. (…)

And “silence the sky for about half an hour” (Revelation 8: 1)

In 1914 Europe no longer ruled dynasties, but rival blocks politico-military. (Daniel 2: 34-35; Ezekiel 21: 25-27; Daniel 7: 9-14)

The first world war was the result of friction between closely related with each other monarchami. It may seem that over Europe by close the mission at hand and further relatives of Queen Victoria is not hanging any danger, and the continent reflects the idea of integration. However, this was a false feeling.

Apocalypse 1914-1918:

(…)The first world war was called the Great War, however, its size does not rely on the global dimension – previously there were, after all, the conflicts that have spread from Europe to other continents, fairly mentioning a seven year war (1756-1763), looks well in North America. LaGrande Guerre earned its reputation with quite other reasons, primarily for the terrible, unimaginable human victims so far.(…)

(…)The Great War entailed a radical reconstruction of the political governance of Europe and with this all over the world. Last but not least, was the dramatic breakthrough of civilization. Definitively ended in la belle epoque. There was no need to wait for the postwar period, when nostalgia occasions era when educators throughout the nation were French and English guwernerzy nannies (Jacques Bainville). Already at the beginning of the war, many of its participants have a premonition of the coming to an end.(…)

(…)The atmosphere of August 1914 – a long way from the stereotypical opinion of general enthusiasm – so here’s a remember a John (j. b. Booth): there were among us anyone who does not have the consciousness that we are facing at the deathbed of the old order of things, pleasant; It’s a life that we knew and loved, irrevocably came to an end. His famous countryman, Rudyard Kipling under date of August 4, 1914, the day on which the United Kingdom declares war on Germany, recorded in his diary: by the way, begins the Apocalypse …(…)

The laughter of the demon

The great war brought the final step towards democratisation and the war, and political. Prepared the ground for socialism, not only making it easier for revolutionary propaganda (see Russia, where in addition to work no brake on the part of the Bolsheviks to help Germany’s conscience), but also by introducing socialism into the economy. There has been a barbaryzacja customs, which survived the senselessness of the trenches and “battle metal”. Even at the beginning of the year 1914 tango commonly considered immoral dance-in 1918 the opinion that seemed to come from an unknown world.

[The war meant the beginning of the end of the political, cultural, religious, economic and monetary and economic dominance of Europe in the world (Daniel 7: 7-8; Daniel 7: 11-12)]

 

From <http://www.bing.com/translator/>

However, the power that turned out to be the biggest winner of this war (United States), would not-for now-to collect the fruits of his victory, returning after a year of 1919 to isolationism. For other power, the fugitive for the biggest loser (Germany), was in the best position to quickly recover all lost. Was stuck in all of this a the Devil’s logic.

In 1914 one of the British troops fighting in Belgium, so here’s a letter to the family of summarized impressions from your stay at the front: you can almost hear the devil laughs at the sight of their children. Horsemen of the Apocalypse are just starting their terrible journey through the world.

Read more: http://www.pch24.pl/czas-apokalipsy-1914-1918,20273,i.html

France, Russia and the United Kingdom-Entente (1917 the UNITED STATES entered the war on the side of the Entente is a breakthrough in the war

Germany, Austria, Italy-Central States

And war is used for the first time: tanks (England), the chemical weapons Convention (Germany) and aviation. The effect of the war were the massive destruction and death around 9 million soldiers, changes of borders in Europe, the fall of the Russian monarchy, the German and the austro-Hungarian Empire.With the initiatives of the u.s. President is the League of Nations-had to take care of peace in the world-the Member States in the event of aggression were to help each other. Thirty years later the world is plunged into another all-out war. A proposal of the United Nations, successor to the League of Nations. This project was prepared for the Conference, which was held in the mansion known as Dumbarton Oaks in Washington. During the meetings, which took place in two stages between 21 September and 7 October 1944, the United States, the United Kingdom, the Soviet Union and China have agreed on the objectives, structure and functioning of this worldwide organization designed to uphold world peace and safety (Daniel 7: 23-26; Daniel 11: 40-45; Ezekiel 38: 10-16)

World Association of Promoting Friendship between the peoples through Churches

In 1914, the representatives of the Protestant churches of different traditions of 9 European countries and the United States have designated for life organization, a program that was already in the same name: World Association to promote Friendship between the peoples through churches. The name of the Union was a bit shaky because of its 38 national branches until it was 28 in Europe. Important, however, was that it managed to raise to Orthodox Churches in several European countries. The Roman Catholic Church in accordance with the then Vatican line is kept away from any of interfaith cooperation.

Union run by 34 years. Solved 30 June 1948, i.e.. in less than two months before the official establishment of the World Council of churches, which continue the agenda of his activities.

World Council Of Churches

World Council of churches was to live in the General Assembly in Amsterdam in August 1948, which was attended by 147 Protestant churches, Anglican, old Catholic and Orthodox from 44 countries. Her “worldliness” was in the first decade of the existence of more task and vision than reality, because – with a few exceptions – was focused primarily Protestant churches of Europe and North America. The “image” ŚRK has changed in the early 1960s, when the great Orthodox Churches joined with Communist countries of Eastern Europe and the Churches of Africa and Asia countries to trigger.

Charta Oecumenica 2000-2001

(http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030218002336272.htm)

(…)I saw another Angel, who was flying with sky and have everlasting good news to State as the happy news for living on Earth, and to every nation, tribe, tongue, and and and the people (Revelation 14: 6)

The years 1914/1918-1944/48 * * * jv chapter. 28 s. 632 ak. 3 tests and screenings within the organisation * * *

(…) between 1935 and 1944, revamp the entire chronology of the Bible revealed that over the entire age wypaczyło it inappropriate translation of acts 13: 19, 20 in the Bible King James, as well as other factors. This led to the idea — and sometimes treated as a possibility, and sometimes as something more secure — that since the seventh millennium of human history was about to begin in 1975, is actually from that time could also start to play events associated with the advent of the Millennial reign of Christ.(…)

Some expectations will not come true, but that does not mean that the Biblical chronology is worthless. Written by Daniel prophetic foreshadowing of the emergence of the Messiah after 69 weeks from ‘objawienia words re the reconstruction of Jerusalem ‘ fulfilled exactly in the year 29 ad (Dan. 9: 24-27). Bible prophecies point to the year 1914.

jv chapter. 28 s. 632 ak. 3 tests and screenings within the organisation * * *

Later, in the years 1935-1944, revamp the entire chronology of the Bible revealed that over the entire age you

 

From <http://www.bing.com/translator/>

Later, in the years 1935-1944, revamp the entire chronology of the Bible revealed that over the entire age wypaczyło it inappropriate translation of acts 13: 19, 20 in the Bible King James, as well as other factors. This led to the idea — and sometimes treated as a possibility, and sometimes as something more secure — that since the seventh millennium of human history was about to begin in 1975, is actually from that time could also start to play events associated with the advent of the Millennial reign of Christ.)

490 (Daniel 9: 24-27) x 7 = 3430 years

(Matthew 1: 17) (…)All so generations from Abraham until David were fourteen generations, and from David until the exile to Babylon fourteen generations, and from the exile to Babylon until the Christ fourteen generations.

(14 x 3) x 36 (Daniel 9: 24-27) = 42 x 36 = 1512 of

2520-1512 = 1008

2520 + 1512 = 4032

4032 BC (the beginning of the aging cycle)-1512 BC * * * = 2520 years

1008 x 4 = 4032

1008 x 7 = 7056

1008 x 6 = 6048

1974 + 42 (Revelation 13: 3-6) = 2016 n. (e)

4032/36 (Daniel 9: 24-27) = 112

112 generations (chronological cycles)-42 = 70 generations chronological/cykli (2 Chronicles 36: 21; Leviticus 26: 34-35)

70 x 36 = 2520 (2 Chronicles 36: 17-23)

1513p. n. e (a Covenant with Israel)-3430 = 1918 n. (e)

1512 BC * * *-3430 = 1919 n. e (Daniel 7: 17-27)

1512p. n. e-3430 = 1919 n. e (Daniel 7: 13-27) the people of the sacred High

1919 n. (e) + 100 = 2019n. e (Revelation 6: 11; Daniel 12: 11,12)

2019n. e (Revelation 6: 11; Daniel 12: 11,12)-2625 (Daniel 12: 11,12) = n. 607p e (2 Chronicles 36: 17-23)

1914 n. e (Daniel 7: 13-14) + [5 (Daniel 7: 18, 23-27) + 25] (Revelation 8: 1, 2) + 30 (Revelation 8: 1, 2)

= 1974 n. e/1975 n. e (Revelation 17: 12-14) (…) “And the ten horns which you have seen, the ten kings who have not yet received the Kingdom, but for one hour to receive power as kings with the beast. 13 You have one mind, and therefore give the beast their power and authority. 14 You will go battle with the Lamb, but the Lamb they will prevail, because it is the Lord of Lords and King of Kings. Tropicana field, also those who are with him are called, and chosen, and faithful. ”

(…)And when he opened the seventh seal, and then the silence in heaven for about half an hour. 2 and I saw the seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets.(Revelation 8: 1, 2)

(Revelation 11: 15-18) (…)And zadął in the seventh trumpet Angel. And in the sky vast with loud voices, saying: “the Kingdom of the world has become the Kingdom of our Lord and of his Christ, and shall reign for ever and ever”. 16 and the twenty-four elders who sat before God on their Thrones fell on their faces and gave honor to God, 17 saying: “Thank you, God Almighty, Jehowo, one is and one was because you’ve taken his great power and reign started. 18 but the Nations sorely like to rozgniewały and it’s your fierce anger and designated time for judging the dead and to give prizes to thy slaves, prophets, and Holy, and generation unto generation like your name, small and great, and to bring to ruin those ruining the Earth “who

1512 (BC-Covenant law, completion of the shrine, the introduction of the priesthood; Exit 40: 17; Leviticus. 8: 34-36; Deuteronomy 18: 14, 15; Luke 2: 25-38; Luke 22: 28-30; John 17: 24; Revelation 5: 9, 10; Daniel 7: 21-27; Revelation 20: 4)

(Matthew 24: 45-47) (…)„Who actually is a slave to the faithful and prudent, which the Lord established on members of czeladź your to give them food in due time? 46 Happy that slave if his master, arrive, be it seeth! 47 Verily I say unto you: Establish it over your property.

1512p. n. e * * *-3430 (Daniel 9: 24-27) = e 1919n (Daniel 7: 13-27, Matthew 24: 45-47; Matthew 28: 18, 19, Revelation 5: 9, 10; Revelation 12: 5-14; Revelation 14: 1-12)

(Revelation 8: 1, 2) (…)And when he opened the seventh seal, and then the silence in heaven for about half an hour. 2 and I saw the seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets.

w85/15 pp. 10-11 k. 19-20 who can actually read the “character”? (Matthew 24: 1-15)

World War I ended on 11 November 1918, and the following month, the Federal Council of churches of Christ in America publicly opted for the proposed League of Nations. The representation of the religious obwieściło that the League of Nations is the political expression of the Kingdom of God on Earth “. Not heeding this recommendation on the part of religion, and the Government of the United States for political reasons has not joined the League of Nations, and only reported to the International Court of Justice. After all, at the beginning of 1920 League of Nations began, and members of the Federal Council of churches gave her his blessing and support.

20 on the other hand, neither the magazine nor it redistributes the Watchtower Jehovah’s servants does not recognized the League of Nations for a glimpse of the political Kingdom of God. I’ve never made its her answers to prayer, the master taught Jesus Christ: “let the …

(no translation if provided for the following two posts.)

 

Ad 2)
539 (p.n.e. ; Daniela 9:25 ; 2 Kronik 36:22,23 ; Ezdrasza 1:1-4)

(Daniela 9:25) (…)A wiedz i wnikliwie to rozważ, że od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy(…)

539 (p.n.e. upadek Babilonu ; Daniela 9:25 ; 2 Kronik 36:22,23 ; Ezdrasza 1:1-4) + 36 (n.e Daniela 9:24-27 ; Galatów 3:14 ; Galatów 3:15-18)

537 (p.n.e. ; 2 Kronik 36: 20-23) + 36 (n.e Daniela 9:24-27 ; Galatów 3:14 ; Galatów 3:15-18)= 573(p.n.e upadek części lądowej Tyru ; Jubileusz)

537 (p.n.e. ; Ezdrasza 1:1 ) +36 (n.e Daniela 9:24-27 ; Galatów 3:14 ; Galatów 3:15-18)=574
„0” – 574=573 (p.n.e ; Jubileusz ; upadek Tyru)

„0” ( punkt łączący dwie epoki ; pierwsza prowadziła narody do Chrystusa ; druga przygotowuje narody do przyjęcia Chrystusa w charakterze Króla i Pana ) – 574 lat=573 (p.n.e. ; upadek Tyru to jest – części lądowej ; 17 Jubileusz )

1513(p.n.e ; exodus ,zawrcie Przymierza ,powstanie nowego narodu – Izraela) – 40 (wędrówka po pustkowiu) – 50 (cykl Jubileuszowy)= 1423 (p.n.e. pierwszy Jubileusz obchodzony w ziemi Kanaan)

1423 (p.n.e. pierwszy Jubileusz obchodzony w ziemi Kanaan) – 573 (p.n.e. ; upadek Tyru to jest – części lądowej ; 18 Jubileusz )= 850 lat
850 lat / 50=17 Jubileuszy

1423 (p.n.e. pierwszy Jubileusz obchodzony w ziemi Kanaan) – 3430 lat=2008 (n.e pierwszy ogólnoświatowy kryzys ekonomiczno-gospodarczo- monetarny w XXI wieku ; Daniela 2 : 41-45 )

1423 (p.n.e. pierwszy Jubileusz obchodzony w ziemi Kanaan) + 1974(Dzięki mediacji sekretarza stanu USA Henry Kissingera 18 stycznia 1974 roku na 101. kilometrze drogi Kair-Suez podpisano wstępne porozumienie o rozgraniczeniu wojsk na Synaju (tzw. układ Synaj I), przewidujące wycofanie się sił izraelskich w głąb półwyspu i wprowadzenie do strefy buforowej sił ONZ. Kissingerowi udało się następnie doprowadzić do podpisania 4 września 1975 roku porozumienia o wycofaniu wojsk izraelskich z części Synaju (m.in. z pól naftowych i ważnych przełęczy górskich) i utworzeniu strefy buforowej patrolowanej przez siły ONZ. ; Galatów 4:25,26 ; Mateusza 24:15 ; Czynnikiem zapalnym  kryzysu gospodarczego świata  w latach  1973-1975 (pierwszy kryzys naftowy ; drugi kryzys naftowy trwał od 1980-1982  r.n.e  i  pogrążył  w długach kraje Ameryki  Łacińskiej ) było ” (…) osłabienie dolara  i wojna  Jom Kippur, którą zapoczątkował atak Egiptu i Syrii na Izrael w dniach 6 i 7 października 1973 roku. W drugim tygodniu wojny, 16–17 października, kraje OPEC ogłosiły, że wykorzystają ropę naftową jako broń przeciwko sojusznikom Izraela. Ograniczyły wydobycie, podniosły cenę ropy do 3,7 dolarów za baryłkę i nałożyły embargo na eksport do USA, a potem do innych krajów Zachodu. W wyniku dalszych podwyżek, w styczniu 1974 roku, cena baryłki ropy naftowej osiągnęła 12 dolarów.Blisko czterokrotny wzrost ceny stanowił wstrząs dla gospodarki światowej. Konsekwencją była recesja połączona z inflacją, czyli slumpflacja.(…)”  -www.sgh.waw.pl/kolegia/kes/konferencje/I…na…/download‎

Od roku 1973 n.e  kraje niezrzeszone w OPEC nie miały instrumentów które mogły zapobiec  efektywnie przezwyciężyć  obydwa światowe kryzysy  gospodarcze (…) .Obecnie najbardziej uprzemysłowione kraje świata w tym USA (strażnik gospodarki światowej) nie są w stanie samodzielnie uporać się z kryzysem a aktualny światowy kryzys gospodarczy  ma doprowadzić do globalnego skoordynowania działań  i utworzenia Globalnej Organizacji Zarządzania ( GOG ;globalnego systemu zarządzania ; Potrzeba pilnego zreformowania międzynarodowego systemu walutowego – grupa The Palais-Royal Initiative)

Tak więc  mamy  dwie kluczowe daty  :1914 n.e  i 1975 n.e( początek III wojny światowej  o globalną walutę i surowce energetyczne) .Obie daty  nawiązują  do wielkich kryzysów gospodarczych  spowodowanych odejściem od  powiązania  waluty ze  standardem złota.Jeśli  na te wydarzenia spojrzymy w kontekście proroctw biblijnych ( np:posąg ze snu Nabuchodonozora) to w roku 1914 rozpoczyna się ciąg wydarzeń prowadzący do Armagedonu Ekonomicznego o którym nieco więcej piszę na stronie http://www.gog.cba.pl  lub http://www.1914.cba.pl.
Jeśli chodzi o daty 1914 i 1975  to Świadkowie Jehowy zwrócili  na nie szczególną uwagę uznali  je za początek “dręczących boleści ” politycznych-ekonomicznych-społecznych-religijnych prowadzących do ostatniej ze wszystkich wojen Armagedonu  który utoruje drogę “nowej ziemi ” i “nowych niebios” w ” których oczekujemy zgodnie z (…) obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość.” (2 Piotra 3:13). Czy się mylili ? Nie nie mylili się ,ciąg wydarzeń zapoczątkowanych w roku 1914 i 1975 wskazuje , że świat zmierza ku ostatniej ze wszystkich wojen.)

rodz
gog.cba.plx
rodz@onet.pl
46.204.212.181

(1) There is no good evidence that 537 BCE was the year the Jews returned to Judah. The Society says only that “evidently” (All Scripture, p. 85) or “likely” (Insight, V. 1, p. 568) or “doubtless” (w64 2/1 p. 80) this was the date but supplies no evidence. In most discussions it simply glosses over the lack of evidence (cf. w11 10/1 p. 28).

AD1) 540 p.n.e. (Daniela 9:1,2) !!!
***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ; Łukasza 22:28-30 ; Jana 17:24 ; Objawienia 5:9,10 ; Daniela 7: 21-27 ; Objawienia 20:4)

***1512(p.n.e) – 540 p.n.e. (Daniela 9:1,2) = 972 lata
972 lata x 360 dni (rok proroczy) = 349920 dni
349920 dni / 1000 =349,92 dni ( długość roku księżycowego)

349,92 dni ( długość roku księżycowego) + 14,58 dni (Wyjścia 12:1-6)= 364,5 dni (synodyczny okres obiegu Ziemi wokół Słońca ; Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:6)

48 tygodni synodycznych +2 tygodnie synodyczne (Wyjścia 12:1-6) =50 tygodni synodycznych (synodyczny okres obiegu Ziemi wokół Słońca )

Błędne założenia świata akademickiego :???
539(p.n.e upadek Babilonu ; data absolutna) + 48 lat = 587 (p.n.e. powszechnie uznawany rok zburzenia Jerozolimy przez Babilończyków)

540 p.n.e. (Daniela 9:1,2) +364,5 lat (synodyczny okres obiegu Ziemi wokół Słońca ; Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:6) = 904,5 lat

***1512(p.n.e) – 904,5 lat = 607,5 (2 Kronik 36:17-23)

539(p.n.e upadek Babilonu) – 2 lata ( Ezdrasza 8:3)=537 (p.n.e. ; 2 Kronik 36: 20-23)

 

==============

The following additional post from rodx is also in Polish and was posted to “1914 –

 

” Pokolenie 1914”

(Mateusza 24:32-35) (…)„A od drzewa figowego jako przykładu nauczcie się tej rzeczy: Gdy tylko jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 33 Podobnie też wy, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że jest on blisko, u drzwi. 34 Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.

(Marka 13:30) (…)Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie.

(Łukasza 21:32) (…)Zaprawdę wam mówię: To pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się wszystko nie stanie.

Słowa odnoszące się do „pokolenia  które na pewno nie przeminie’ nie nawiazują do długości jego życia lecz do jego wyróżnika będącym  czymś „ swoistym , osobliwym, czymś co jest szczególnego rodzaju, w swoim rodzaju ” wskazującym na pewien  szczególny wyjątkowy aspekt Bożego zamierzenia.

Do takiego wniosku skłaniają mnie wersety z Księgi Rodzaju :

(Rodzaju 1:11) (…)Niech ziemia porośnie trawą, roślinami wydającymi nasienie, drzewami owocowymi rodzącymi według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie — na ziemi”. (…)

(Rodzaju 1:12, 13) (…)I ziemia zaczęła wypuszczać trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju oraz drzewa rodzące owoc, w którym jest jego nasienie według jego rodzaju. I widział Bóg, że to jest dobre. 13 I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień trzeci.

(Rodzaju 1:21) (…)I Bóg przystąpił do stworzenia wielkich potworów morskich i wszelkiej ruszającej się duszy żyjącej, którymi według ich rodzajów zaroiły się wody, i wszelkiego latającego stworzenia skrzydlatego, według jego rodzaju. (…)

(Rodzaju 1:24, 25) (…)I przemówił Bóg: „Niech ziemia wyda żyjące dusze według ich rodzajów, zwierzę domowe i inne poruszające się zwierzę oraz dzikie zwierzę ziemi według jego rodzaju”. I tak się stało. 25 I Bóg przystąpił do uczynienia dzikiego zwierzęcia ziemi według jego rodzaju i zwierzęcia domowego według jego rodzaju, i wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia ziemskiego według jego rodzaju. I Bóg zobaczył, że to jest dobre.

(Rodzaju 1:24-31) 24 I przemówił Bóg: „Niech ziemia wyda żyjące dusze według ich rodzajów, zwierzę domowe i inne poruszające się zwierzę oraz dzikie zwierzę ziemi według jego rodzaju”. I tak się stało. 25 I Bóg przystąpił do uczynienia dzikiego zwierzęcia ziemi według jego rodzaju i zwierzęcia domowego według jego rodzaju, i wszelkiego innego poruszającego się zwierzęcia ziemskiego według jego rodzaju. I Bóg zobaczył, że to jest dobre. 26 I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. 27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”. 29 I przemówił Bóg: „Oto dałem wam wszelką roślinność wydającą nasienie, która jest na powierzchni całej ziemi, i wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa wydający nasienie. Niech wam to służy za pokarm. 30 I wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu ziemi, i wszelkiemu latającemu stworzeniu niebios oraz wszystkiemu, co się porusza po ziemi, w czym jest życie jako dusza, [dałem] na pokarm wszelką zieloną roślinność”. I tak się stało. 31 Potem Bóg widział wszystko, co uczynił, i oto było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał ranek — dzień szósty.

(1 Koryntian 15:38-41) (…)Bóg daje mu takie ciało, jakie się Jemu podoba, każdemu z nasion jego własne ciało. 39 Nie każde ciało jest takim samym ciałem, ale inne jest ludzkie, a inne jest ciało bydląt, a inne ciało ptaków, a inne ryb. 40 I są ciała niebieskie i ciała ziemskie; ale chwała ciał niebieskich jest odmienna i ciał ziemskich jest odmienna. 41 Inna jest chwała słońca, a inna jest chwała księżyca, inna też chwała gwiazd; doprawdy, gwiazda od gwiazdy różni się chwałą.

(1 Koryntian 15:42-57) 42 Podobnie jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Zasiewa się w skażeniu, wskrzeszone zostaje w nieskażoności. 43 Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy. 44 Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe. 45 Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”. Ostatni Adam stał się duchem życiodajnym. 46 A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero potem duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu, drugi człowiek jest z nieba. 48 Jaki jest ten uczyniony z prochu, tacy też są ci uczynieni z prochu; i jaki jest ten niebiański, tacy też są ci niebiańscy. 49 I jak nosiliśmy wyobrażenie tego uczynionego z prochu, tak też będziemy nosić wyobrażenie tego niebiańskiego. 50 To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności. 51 Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni, 52 w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni. 53 Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. 54 Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć została pochłonięta na wieki”. 55 „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?” 56 Żądłem powodującym śmierć jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo. 57 Ale Bogu niech będą dzięki, gdyż daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa!

Człowiek będący „ukoronowaniem dzieł stwórczych ” Jehowy Boga był wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, szczególny ,swoisty, osobliwy ponieważ  uczyniony został na „obraz  i podobieństwo” Boże , otrzymał „(…)osobowość, odnawianą dzięki dokładnemu poznaniu na obraz Tego, który ją stworzył(…)” (Rodzaju 1:26-28 ;  Kolosan 3:10  ;  2Ko 3:18 ),  by móc odzwierciedlać chwałę Bożą . Odzwierciedlanie chwały Bożej jest  stałym elementem wielbienia i wysławiania Boga , pobudza do okazywania  miłości i wdzięcznności wobec imponujących przejawów Bożej miłości ,wszechmocy, madrości i sprawiedliwości.

„Długość życia ”  człowieka  nie była ograniczona czasowo tak jak to ma miejsce w przypadku świata roślin i zwierząt  czy nieożywionych  materialnych „ciał niebieskich ”(1 Koryntian 15:38-57)  Człowiek ma żyć wiecznie , w doskonałym zdrowiu i w doskonałych warunkach tu na Ziemi , zgodnie z wolą i zamierzeniem Jehowy Boga (Rodzaju 1:26-28 ; Rodzaju 2 : 1-24 ) .

Jednakże w wyniku wyłonienia się kwestii spornej ( …żeby być równym Bogu…) co do właściwego zamysłu ,zamiaru sprawowania władzy zwierzchniej  przez Jehowę Boga  (Rodzaju 3:1- 5 , 14-22 , Filipian 2:6-11 ;  Objawienie 20:10 , Objawienie 21:8 )  ukazał się  nowy aspekt , nowe ujęcie,  nowy rodzaj,  nowy punkt widzenia sprawy  mianowicie to , że wszelki sąd przekazał Synowi  ,  a Syn  podzielił się władzą sądzenia z tymi  których wybrał (Mateusza 11:27 ;  Łukasza 22:7-34  ; Mateusza 28:18-20 ;  2 Tymoteusza 4:1 ;  1 Koryntian 6:2,3  ;  Rzymian 16:20  ;   Rodzaju  3:15 ;   Efezjan 1:5-14 ;  Hebrajczyków 2:14 ;  Objawienia 5:9,10 ; Objawienia 7:4 ;  Objawienia 14:1-3 ;  Objawienia 20:1-4  , Objawienia 21:1-4 ; Objawienie 21:9-11 ; Objawienie 21:22-22:5).

Jeśli „długość życia” generacji  ( Mateusza 24:32-35 ; Marka 13:30 ; Łukasza 21:32)   nie odgrywa pierwszoplanowej roli ,  to co nią  jest ?  Człowiek  „ jest obrazem i chwałą Boga”(1 Koryntian 11:7 )  tak jak Chrystus jest chwałą i obrazem Boga ( 2 Koryntian 4:4 ; Hebrajczyków 1:3 ; Kolosan 1:15 ;  1 Koryntian 15:20-28 ) .  Co wyróżnia Chrystusa i tych których on sam  wybrał ? Dokładnie spełnili przyjęte na siebie zadanie ogłaszania dobrej nowiny o Królestwie Bożym ! ( Łukasza 4:43 , Mateusza 16:24 ; Jana 13:15 ; 2 Piotra 2:21 ;  Filipian 3:12-16 ; Galatów 6:16 ; 1 Jana 1:3 )

Przebudzenia duchowe które  miały miejsca w historii chrześcijaństwa  nie  okazały się trwałe , prędzej czy później dochodziło do rozczarowania  wskutek  nieodpowiedniego działania
przywódców „duchowych przebudzeń” a raczej  brakiem właściwej , zdrowej troski o rozwój duchowy ludzi którzy oddali się pod ich opiekę. W przeciwieństwie do pozostałych przebudzeń duchowych temu z XIX wieku towarzyszył niebywały „skok” technologiczny , cywilizacyjny i społeczny.  Powstały nowe nauki  takie jak ekonomia i geopolityka  .Teoria  geopolityczne Mahana ,  teoria Mackindera ,teoria Spykmana , teorie  Henry Kissingera , Zbigniewa Brzezińskiego ,  odcisnęły piętna  na sercach i umysłach  niezliczonych   rzesz  ludzkich . Tych i innych  wielkich   „mistycznych”  wizjonerów ekonomii  i geopolityki  nazywam  „Jeźdźcami Apokalipsy” , to oni  nadawali i nadają  kierunek w którym podążają narody ( np.:Projekt PNAC) (Objawienie 16:12-14)

Światowy system polityczno-gospodarczy utworzony po roku 1914 (system Goga z Magog ) opiera się na bezpieczeństwie ekonomicznym  które  jak się okazało ,  jest kruche , zwodnicze( Daniela 2: 31-45 ;  1 Tymoteusza 6: 9-10 ; Mateusza 13:22 )  i nie może wydać  dobrych owocu w postaci trwałego pokoju i bezpieczeństwa ( 1 Tesaloniczan 5:1-3). Dlaczego?  Bo ludzkość zmaga   (…)się nie z krwią i ciałem, ale z rządami, z władzami, ze światowymi władcami tej ciemności, z zastępem niegodziwych duchów w miejscach niebiańskich (Efezjan 6:12). Żaden władca na ziemi  , żaden rząd , żadna armia  a nawet  połączone rządy wraz z  połączonymi armiami świata , nie są w stanie  przeciwstawić się „światowym władcom tej ciemności” – siły są niewspółmierne. Dlatego w tej nierównej walce ludzkość stałaby na przegranym miejscu gdyby nie  okazał nam Bóg swej „niezasłużonej życzliwości” . Żadna siła nie jest w stanie zniweczyć zamierzenie Boże , cokolwiek Bóg postanowi na pewno się tak stanie : cała Ziemia będzie Rajem a ludzkość cieszyć będzie się licznymi błososławieństwami „ (…). I będzie z nimi sam Bóg. 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”(Objawienie 21:3, 4)  i ta dobra nowina stała się poselstwem” (…)jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu(…)” (Objawienie 14:6) .

Rozwój Technologiczny  na początku  XX umożliwił  niewielkiej grupie  misjonarzy z dotarciem poselstwa o Królestwie Bożym do milionów rzecz ludzi. Nie szczędzono sił ,zdrowia ,czasu ,środków materialnych aby  nadać temu dziełu światowy rozgłos. Drukowane słowo oraz słowo połączone z dźwiekiem i obrazem  docierało do szerokiej rzeszy odbiorców. *** jv rozdz. 5 s. 60 Obwieszczanie powrotu Pana (1870-1914) ***
(…) „Fotodrama stworzenia” — zestaw filmów i przezroczy, zsynchronizowanych z płytowymi nagraniami muzyki i tekstu. Trwała ogółem osiem godzin i składała się z czterech części. Oprócz „Fotodramy” powstał też „Dramat Eureka”, wydany w formie płyt z przemówieniami i utworami muzycznymi oraz w formie nagrań i przezroczy. Chociaż dramat ten nie zawierał części filmowej, jednak na terenach słabiej zaludnionych cieszył się sporym powodzeniem.
Wyobraźmy sobie taką historyczną scenę: Jest styczeń 1914 roku, era filmu niemego. W Temple, budynku przy 63 Ulicy w zachodniej części Nowego Jorku, zebrało się 5000 widzów. Dla wielu innych zabrakło miejsc. Cóż takiego miało się tam odbyć? Premiera „Fotodramy stworzenia” w Nowym Jorku! Publiczność zasiadła przed dużym ekranem. Do oczu — i uszu — obecnych dotarło coś naprawdę zdumiewającego. Na ekranie nagle pojawił się C. T. Russell, mający wówczas nieco ponad sześćdziesiąt lat. Jego wargi zaczęły się poruszać i można było usłyszeć to, co mówi! W trakcie tego pokazu widzowie — za pomocą słów, kolorowych obrazów i muzyki — odbywali podróż w czasie, od stworzenia ziemi aż do końca Tysiącletniego Panowania Chrystusa. Oglądali też (na przyśpieszonych zdjęciach) inne zadziwiające zjawiska, jak rozwijanie się kwiatu czy wykluwanie pisklęcia. Byli wprost urzeczeni!
Do końca roku 1914 „Fotodramę” obejrzały miliony ludzi w Ameryce Północnej, Europie, Nowej Zelandii i w Australii. Okazała się rzeczywiście skutecznym środkiem umożliwiającym dotarcie w stosunkowo krótkim czasie do szerokich rzesz.
A co z październikiem roku 1914? Przez dziesiątki lat Russell wraz ze swymi współpracownikami ogłaszał, iż w roku 1914 skończą się Czasy Pogan. Wiele sobie po tym obiecywano. Charles T. Russell był krytycznie ustosunkowany do tych, którzy jak William Miller czy pewne grupy adwentystów wyznaczali różne daty powrotu Pana. Jednakże od chwili podjęcia współpracy z Nelsonem Barbourem nabrał przekonania, że istnieje dokładna chronologia biblijna i że wskazuje ona na rok 1914 jako na koniec Czasów Pogan.

Przesłanie było proste : prawdziwy pokój i bezpieczeństwo tylko za sprawą  Królestwa Bożego  i Jego Króla.

Wybuch I wojny światowej obnażył prawdziwe pobutki i serca ludzi . Już nic nie wyglądało tak jak dawniej, nastał czas  „ aby wypróbowana jakość (…) wiary, znacznie większej wartości niż złoto, które ginie, mimo iż jest sprawdzane w ogniu [ wojny – moja kursywa], mogła się okazać podstawą do sławy i chwały, i szacunku przy objawieniu Jezusa Chrystusa (1 Piotra 1:7 ;  Efezjan 6:12-13 , Hebrajczyków 9:28 ).

(…)Chrystus został ofiarowany raz na zawsze, żeby ponieść grzechy wielu(…) (Hebrajczyków 9:28) to wydarzenie  miało miejsce w 33 roku naszej  ery , (…)  a drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, i to tym, którzy go pilnie wypatrują ku swemu wybawieniu (Hebrajczyków 9:28).  Od roku 1914 n.e widoczny jest znak obecności Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego który  (…)uzyskał dostęp do Istniejącego od Dni Pradawnych, i przyprowadzono go tuż przed Niego. 14 I dano mu panowanie i dostojeństwo oraz królestwo, aby jemu służyły wszystkie ludy, grupy narodowościowe i języki. Panowanie jego to panowanie po czas niezmierzony, które nie przeminie, a jego królestwo nie będzie obrócone wniwecz (Daniela 7:13, 14).

A od roku 1919 znak wyróżniający Lud Świetych Najwyższego  ( Daniela 7:21-27 ; 2 Koryntian 11:2  ;  Objawienie 14 :4, 5 ; Jakuba 4:4 ). Czy świat dostrzegł i rozpoznał znak Syna Człowieczego ?  Nowe utopijne wizje świata opatrego nie na Słowie Bożym lecz na bezpieczeństwie ekonomicznym mocarstw światowych , zgromadzały narody pod sztandarem Ligi Narodów a po jej upadku pod sztandarem Organizacji Narodów Zjednoczonych. (Objawienia 13:1-18) . Za  4 lata świat obchodzić będzie  100 lecie współczesnej  ideii  zjednoczenia narodów pod auspicjami najpierw Ligii Narodów a później jej kontynuatorki Organizacji Narodów Zjednoczonych ( Objawienia 18:17- 21 ). Te dwie szczególne ponadnarodowe organizacje  miały  zmienić globalizm w powszechną religię . Rolę augurów odgrywali  geostratedzy i ekonomiści  którzy odczytywali przyszłość i przeszłość na podstawie zjawisk na Słońcu i  na Ziemi (Objawienie 16:13- 18 : 24) .

Kościoły chrześcijaństwa gorliwie popierały LN  a później ONZ.  W tych organizacjach upatrywały spełnienie się obietnicy przyjścia Królestwa Bożego tu na Ziemi.   Po stu latach oczekiwań  jaki wyłania się obraz świata? Czy  rozwiązano problemy stojące na przeszkodzie ku zjednoczeniu świata i wprowadzeniu go na drogę  trwałego , prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa?  To co nie udało się tak potężnym organizacją  udało się Świadkom Jehowy . To na nich spełniają się słowa  z Księgi Izajasza 2:2-4 :  (…)I stanie się pod koniec dni, że góra domu Jehowy będzie utwierdzona ponad szczytem gór i wyniesiona ponad wzgórza; i popłyną ku niej wszystkie narody. 3 I wiele ludów pójdzie i powie: „Przyjdźcie i wstąpmy na górę Jehowy, do domu Boga Jakubowego; a on będzie nas pouczał o swoich drogach i będziemy chodzić jego ścieżkami”. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jehowy — z Jerozolimy. 4 I wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania.

Czy narody dadzą się rozbroić i całkowicie wyrzeknąć się wojny? Nie jest to możliwe ponieważ  całkowite wyrzeczenie się wojny wymaga  przyobleczenia  się  w   (…) nową osobowość, stworzoną według woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności (Efezjan 4:24).  A jaka jest rola kościołów? Miały swym autorytetem moralnym  nadać powagi i „chwały”  LN i ONZ .

Od roku 1919 „Lud Świętych Najwyższego” ( Daniela 7:21-27 ; 2 Koryntian 11:2  ;  Objawienie 14 :4, 5 ; Jakuba 4:4 ) pilnie zajęty był zleconym zadaniem rozglaszania po całej Ziemi poselstwa o Królestwie Bożym (Mateusza 28:18- 20 ; Objawienia 14:6) i zgromadzenia wielkiej rzeszy  (…) której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków,(…)(Objawienie 7:9 ,14) . (…)„Są to ci, którzy wychodzą z wielkiego ucisku i wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka (Objawienie 7:9 ;  Objawienia 1:5 ; Hebrajczyków 9:14 ;   Jana  10:16-18) .

Mahan,  Mackinder ,Spykman , Kissinger ,  Brzeziński i młodsze pokolenie geostrategów (Paul Wolfowitz ,Robert Kagan autor książki  : „Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata”)
są to  jedni w wielu projektantów  i inżynierów  „systemu Goga z Magog” . Czym jest system Goga z Magog ? Jest to  globalny system zarządzania zasobami naturalnymi  w tym ludzkimi obejmujący kształtowanie i kontrolę umysłu i serc całej populacji ludzkiej organizowanany przez “bestie czasu końca”(mocarstwa światowe ) . System ten odzwierciedla osobowość i zasady twórcy tego systemu -Szatana Diabła.System ten wywiera przemożny wpływ i nacisk na każdego człowieka.Im bliżej”końca tego systemu rzeczy” tym coraz większe nadzorowanie poczynań, procesów zachodzących na wszystkich płaszczyznach życia całych społeczeństw .System ten burzy tradycyjne pojęcie rodziny ,własności,prawdy ,wolności i wiary dlatego credo owego systemu brzmi :”bez rodziny,własności,prawdy , wolności i wiary “. Impulsem do stworzenia GOGa -globalnego systemu zarzadzania był rozpad gospodarek świata  w wyniku wybuchu I  i II wojny światowej .
Osiągniecia tego systemu to :
rozpad gospodarek narodowych
pogłębjajace się  się kryzysy polityczne,ekonomiczno-gospodarcze,społeczne i religijne
złe zarządzanie,chybione inwestycje ,marnotrastwo środków   materialnych i  intelektualnych
promowanie  i nagradzanie  dewjacji , ciche przyzwalanie na szerzenie się zła , brak emapatii i wrażliwości moralnej…

Osiągnięcia   „ Ludu Świętych Najwyższego ( Daniela 7:21-27 ; 2 Koryntian 11:2  ;  Objawienie 14 :4, 5 ; Jakuba 4:4 ) to:
obfitość  zdrowego ,pożywnego  pokarmu duchowego  (Mateusza 24:45-47  ;  Objawienie 21:1, 2  , 9 -14 )
pomyślny rozwój przedsięwzięć zwiazanych z  rozgłaszaniem orędzia o Królestwie Bożym (Izajasza 54:11-17)
zgromadzanie „wielkiej rzeszy”  wychodzącej z wielkiego ucisku ( Objawienie 7 : 13-17 ; Objawienia 7:9-10 )
uleczenie narodów (Objawienia 21:22 – 22:2 )

(Mateusza 24:46, 47) (…)Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 47 Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem ( Mateusza 28:18-20 ;  Objawienia 21:1-2).

Jeśli chodzi o  wszystkie wykładnie „pokolenia 1914 ”  które nie przeminie to się  wzajemnie  uzupełniają ,  można je odnieść  do  „niegodziwego pokolenia”  twórców ,projektantów i inżynierów „ systemu Goga z Magog” (Marka 8:38 ;  Mateusza 24: 29-31 ; Łukasza 11: 29-30 ; Psalm 2: 1-12 ;  (Mateusza 24:32-35) )  oraz do pokolenia „wybranych ”  ( Jana  15:16 ;  Mateusza 24:23-28 ;  Mateusza 24:32-35  ;  Daniela 7:13,14) .  Jedynie grupa „wybranych”  okaże się gotowa  gdy  (…) Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie” (Mateusza 24:44) .

Pytanie o to kto (…) rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Mateusza 24:45-47 . Wciąż jest  aktualne  bo (…) 46 szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 47 Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem (Objawienie 21:1-2 ) .

Przebudzenie duchowe w XIX i XX wieku  kierowało   rzesze ludzi  ku okazaniu  żalu  lub niezadowolenia, poczucia winy z powodu popełnienia występku .  Braku właściwego przewodnictwa duchowego i właściwej troski o rozwój duchowy   wielkich rzesz ludzkich  doprowadziło do tego , że Ruch Przebudzeniowy  XIX i przełomów XX  nie  zdołał  się  utrwalić  . Próby ognia  jakości wiary nastąpiły w czasie I i II wojny światowej  a póżniej w trakcie trwania tzw. “zimnej wojny” i  w okresie trwania “przebudowy świata”. Kto  z tych prób wyszedł  zwycięzsko ?  Kto okazał się  „niewolnikiem ”  a kto Panem ? Kto  prowadził „wielką rzeszę”  ?„Bestie czasów końca”  czy  …   Izrael Boży- Lud Świętych Najwyższego ( Daniela 7:7-27 ; Daniela 11: 40 – 12: 2 )? Odpowiedż  znajduje się w słowach Pana Jezusa : (…)Rzeczywiście więc rozpoznacie ich po ich owocach (Mateusza 7:20)  oraz  (…)Mówię wam, że z każdej nieużytecznej wypowiedzi, którą ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w Dniu Sądu; 37 bo na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za prawego i na podstawie twoich słów zostaniesz potępiony” (Mateusza 12:36, 37) .

Już kiedyś wymieniliśmy korenspondencje np. z Carl Olaf Jonsson a dotyczyła ona roku 607 p.n.e jako właściwej daty zburzenia Jerozolimy. Dzisiaj pragnę poruszyć ten temat z nieco innej strony . Jak wiadomo w starożytnym Izraelu władza królewska i kapłańska była rozdzielona. Królowie pochodzili z plemienia Judy a kapłani z plemienia Lewiego. Jednakże król Dawid prorokował ,że zarówno królem jak i kapłanem będzie jego dziedzic. Jak wiadomo proroctwo to wypełniło się na osobie Jezusa Chrystusa.Obecnie występuje On jako Arcykapłan, pomagając skruszonym ludziom nawiazać zażyłą więź z Bogiem.

Ruchy Przebudzeniowe XIX i początku XX były szczególne ponieważ niosły nadzieję na rychły powrót Królestwa Bożego. Syjonizm był jednym z wielu Ruchów Przebudzeniowych który kreatywnie wykorzystywał instrumenty finansowe i polityczne do osiągnięcia określonych celów. Efektem tych starań było utworzenie w roku 1948 n.e współczesnego państwa Izrael. Według mojego zrozumienia powstanie współczesnego państwa Izrael stanowi „symboliczny dramat” dzieci Hagar a „  ta Hagar oznacza Synaj, górę w Arabii, i odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo ona jest ze swymi dziećmi w niewoli.” (Galatów 4:25)
I jak się spojrzy na historię dzisiejszej Jerozolimy to począwszy od roku 607 p.n.e. wciąż znajduje się ona pod obcym jarzmem . Od chwili powstania współczesnego państwa Izrael ,Jerozolima otrzymała status “corpus separatum” pod jurysdykcją i specjalnym nadzorem administracyjnym ONZ i Rady Powierniczej pełniącej obowiązki ONZ w tym zakresie . Tak więc współczesna Jerozolima wraz ze swoimi dziecmi przedstawia symboliczny dramat Hagar i jej dzieci (Galatów 4:25) .

A co mówi Biblia : (…)A gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez obozujące wojska, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło jej spustoszenie. 21 Potem niech ci w Judei zaczną uciekać w góry i ci, co są w niej, niech wyjdą, a ci w okolicach wiejskich niech do niej nie wchodzą; 22 gdyż są to dni wymierzania sprawiedliwości, żeby się spełniło wszystko, co napisano.(Łukasza 21:20-22)

(…)„Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, jak powiedziano przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym (niech czytelnik wykaże rozeznanie ” (Mateusza 24:15 , Marka 13:14 ) , (…) 16 niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry (Mateusza 24:15, 16) . Góra Synaj i góra Syjon te dwie góry mają bardzo duże znaczenie dla starożytnego i obecnego Izraela.

W roku 1513 p.n.e. Jehowa Bóg zawarł szczególne przymierze z potomkami Jakuba na mocy którego utworzył nowy naród Izrael . Z czasem okazało się , że Izrael jednostronnie odstąpił od warunków Przymierza ściągajac na siebie konsekwencje w postaci utraty wolności. Od roku 607 p.n.e. na tronie Jehowy już nie zasiadali królowie z plemienia Judy, a urząd kapłanów już nie ograniczał się tylko do plemienia Lewiego. W wyniku wiarołomstwa Izraela w roku 70 n.e Jerozolima ostatecznie straciła status miasta świętego .

W 1914 n.e zostaje utworzona „Jerozolima Górna” mesjańskie Królestwo Boże powstałe na mocy obietnicy danej Abrahamowi (Galatów 3:8 ; Hebrajczyków 11:16 ; Daniela 2:34-35 ; Daniela 7:13,14; Daniela 12: 1-5 ). Jest to (…) lepsze miejsce, mające związek z niebem (Objawienie 21:9-11) . O tym niezwykłym wydarzeniu głosili Ruterfordziści później znani jako Świadkowie Jehowy.
(…)Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo przygotował dla nich miasto.(Hebrajczyków 11:16 ; Hebrajczyków 12:22).

Ale jak na te wydarzenia wskazuje chronologia :
-1513 (p.n.e. wyjście potomków Jakuba z Egiptu, zawarcie Przymierza ,utworzenie nowego narodu -Izrael ) -215 lat pobytu potomków Jakuba w Egipcie (Rodzaju 47: 28)= -1728 (p.n.e. ; Jakub wraz z rodziną sprowadza się do Egiptu)
-1728 (p.n.e. ; Jakub wraz z rodziną sprowadza się do Egiptu ) – 130 lat (Rodzaju 47: 28) = -1858 (p.n.e. narodziny Jakuba i Ezawa ; początek cywilizacji żydowskiej ; początek w kalendarzu żydowskim)

***3772 – 3761= 11
1858 (p.n.e. , narodziny Jakuba i Ezawa ; początek cywilizacji żydowskiej) + 1914 (n.e ; narodziny współczesnej cywilizacji żydowskiej ; powstanie systemu Goga z Mgog ; narodziny Mesjańskiego Królestwa Bożego – Jerozolimy Górnej )= 3772

1858 (p.n.e. narodziny Jakuba i Ezawa ; początek cywilizacji żydowskiej ; początek w kalendarzu żydowskim) + 1914 ( n.e ; Objawienia 12 :5-12 ; Ezechiela 38:1-12 )

Wersety kluczowe : (Mateusza 1:17 ; Galatów 3:16,17 ; Wyjścia 12:40-42 )

Mateusza 1:17:
(…)Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa czternaście pokoleń.(…)

-607-470-776 = -1853 (p.n.e. urodziny Jakuba i Ezawa licząc początek chronologicznych wydarzeń od roku 4032 p.n.e. )

(-607-470-776) – 6= -1859 lat licząc od punktu „0”

„0” ( punkt łączący dwie epoki ; pierwsza prowadziła Izrael do Chrystusa ; druga przygotowuje narody do przyjęcia Chrystusa w charakterze Króla i Pana )

„0” – 1859=- 1858 (p.n.e. , narodziny Jakuba i Ezawa)

1858 (p.n.e. , narodziny Jakuba i Ezawa ; początek cywilizacji żydowskiej) + 1914 (n.e ; narodziny współczesnej cywilizacji żydowskiej ; powstanie systemu Goga z Mgog ; narodziny Mesjańskiego Królestwa Bożego – Jerozolimy Górnej )= 3772

1853 (p.n.e. , narodziny Jakuba i Ezawa ; początek cywilizacji żydowskiej) + 1908 (n.e ; narodziny współczesnej cywilizacji żydowskiej ; powstanie systemu Goga z Mgog ogólnoświatowego systemu zarządzania zorganizowanego przez bestie czasów końca / mocarstwa światowe )=3762 lat

„0” -3762=-3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ; poczatek chronologii żydowskiej )

-3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ; narodziny Jakuba i Ezawa) – 271= – 4032 (p.n.e. początek chronologicznych wydarzeń )

-6 -4026 (p.n.e. biblijny chronlogiczny początek historii świata)= -4032 (p.n.e. )

-1853 (p.n.e.) =- 4032 p.n.e. + (271 +1908)

4032(p.n.e. początek chronologicznych wydarzeń ) – 4026 (p.n.e. biblijny chronlogiczny początek historii świata)= 6

1908 n.e+6=1914 n.e (n.e ; narodziny współczesnej cywilizacji żydowskiej ; powstanie systemu Goga z Mgog ; narodziny Mesjańskiego Królestwa Bożego – Jerozolimy Górnej )

2520 – 271 = 2249

-3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ) +2249= -1512 ***

***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ; Łukasza 22:28-30 ; Jana 17:24 ; Objawienia 5:9,10 ; Daniela 7: 21-27 ; Objawienia 20:4)

***- 1512(p.n.e ) – 2520= -4032 (p.n.e. początek chronologicznych wydarzeń )

***- 1512(p.n.e ) / 42 pokolenia (Mateusza 1:17)=36 (Daniela 9:24-27 ; cykl chronologiczny)

2520 ( Daniela 2: 41-45 ; Daniela 4:13-17 ) / 36 (Daniela 9:24-27) = 70 (Daniela 9:24-27 ; 2 Kronik 36:17-23 ; Kapłańska 19:30 ; Kapłańska 26:23-25 ; Kapłańska 26:27-33)

2520 ( Daniela 2: 41-45 ; Daniela 4:13-17 ) – 271= 2249

-3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ) + 1914 = 5675

5675 – 2520 =3155

3155 – 3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ) = 607 (p.n.e. ; 2 Kronik 36:17-23 ; Ezechiela 21: 25-27 ; Daniela 9:24-27 ; Daniela 7:13,14 ; Daniela 7: 26,27)

607 (p.n.e. ; 2 Kronik 36:17-23 ; Ezechiela 21: 25-27 ; Daniela 9:24-27 ; Daniela 7:13,14 ; Daniela 7: 26,27) – 2520=1914 n.e

3761 (p.n.e.) Początek „stworzenia świata ” cywilizacji żydowskiej ) – 2249 = 1512 ***

***1512 p.n.e. + 3430 (Daniela 9:24-27)= 1914 n.e (Daniela 7:13,14) +5=1919 n.e (Daniela 7:21-27)

Wiele jest argumentów na prawdziwość roku 607 p.n.e i 1914 , o ile czas i zdrowie pozwolą mi ,to bedę zamieszczać kolejne argumenty.

 

—–

607 p.n.e a proroctwa z Ksiegi Daniela (Daniela 12:11,12).

Werset kluczowy: (Mateusza 24:1-3) (…)A wyszedłszy, Jezus oddalał się od świątyni, ale jego uczniowie podeszli, żeby mu pokazać budowle świątyni. 2 Na to rzekł do nich: „Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę wam mówię: Na pewno nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. 3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego na osobności uczniowie, mówiąc: „Powiedz nam: Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności oraz zakończenia systemu rzeczy?”

(Mateusza 24:34, 35) (…)Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.

***

1839 n.e – Era Tanzimatu przyniosła wiele skutków. Edukacyjne reformy doprowadziły do powstania ruchu młodotureckiego. Przyszli przywódcy Turcji oraz uczeni muzułmańscy byli nauczani w szkołach powstałych w latach 1839 – 1876. Zmiany w strukturze posiadania ziemi na własność, pozwoliły rosyjskim Żydom na zakup terenów w Palestynie doprowadzając do masowych emigracji na te obszary, zapoczątkowując proces zwany Aliyah i ułatwiając rozwój syjonizmu oraz powstanie państwa Izrael.

Pierwszy projekt osadnictwa żydowskiego na ziemiach Palestyńskich pojawił się w roku 1839 n.e.
Sir Moses Montefiore, żydowski podróżnik z Wielkiej Brytanii, który w ubiegłym stuleciu często odwiedzał Palestynę, pisał 24 maja 1839 r. w swoim dzienniku: “Są tan gaje oliwne, które, jak mi się zdaje, mają ponad 500 lat. Są winnice, pastwiska, dużo studni, rosną drzewa owocowe, są urodzajne pola pszenicy, jęczmienia i soczewicy. Wielu Żydów emigruje do Nowej Południowej Walii czy Kanady, podczas gdy w Ziemi świętej powiodłoby la się o wiele lepiej, znaleźliby tam gotówe studnie l już zasadzone oliwki i winorośl”.

Sir Montefiore zbadał na miejscu możliwość żydowskiego osadnictwa . Następnie, po powrocie do Londynu zaproponował utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Dla swojego projektu zyskał on poparcie wielu wpływowych chrześcijan w Wielkiej Brytanii i Europie. Niestety nie zdołał on przekonać do swojej idei nikogo z przedstawicieli europejskich rządów.

(Mateusza 24:34, 35) (…)Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. 35 Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.

1839 n.e ( Pierwszy projekt osadnictwa żydowskiego na ziemiach Palestyńskich)

1839 n.e +100 (pokolenie)=1939 n.e wybuch II wojny światowej podobnie jak i wybuch I wojny światowej miał spowodować masową emigrację żydów europejskich do Palestyny.

1839 ( Pierwszy projekt osadnictwa żydowskiego na ziemiach Palestyńskich) +108 (3 cykle chronologiczne )=1947 n.e (28 kwietnia 1947 roku odbyła się specjalna sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (USA), na której omawiano problem Palestyny. Zgromadzenie Ogólne ONZ poprosiło Wielką Brytanię, aby do czasu wyjaśnienia sprawy nadal sprawowała swoją władzę mandatową nad Palestyną. )

26 sierpnia 1947 roku kierownictwo Organizacji Syjonistycznej spotkała się na konferencji w Zurychu, w Szwajcarii. Omawiano możliwość utworzenia w niedalekiej przyszłości państwa żydowskiego w Palestynie.
1 września 1947 roku Specjalna Komisja ONZ w sprawie Palestyny (UNSCOP) opublikował swój raport. Zalecono zakończenie brytyjskiego mandatu nad Palestyną i utworzenie dwóch państw: żydowskiego oraz arabskiego.
29 listopada 1947 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję nr 181 w sprawie podziału Palestyny (głosowanie: poparcie 33 państwa, przeciwko 13 państw, wstrzymało się 10 państw). W myśl rezolucji ONZ w Palestynie miały powstać dwa państwa: żydowskie

1290 (Daniela 12:11) – 1914 n.e(Daniela 7:13-14; Objawienia 12:1-17) = – 625 p.n.e (Jeremiasza 25:1)

622 n.e(początek w kalendarzu muzułmańskim) – 1290(Daniela 12:11)= 669 p.n.e(tranzyt Wenus)
669 p.n.e(tranzyt Wenus) – 8= 661 p.n.e (tranzyt Wenus ) ,Amon został królem Judy
661 p.n.e (tranzyt Wenus ) ,Amon został królem Judy -2 = 659 p.n.e Jozjasz zostaje królem Judy

669 p.n.e(tranzyt Wenus) – 62 p.n.e(tranzyt Wenus)= 607 p.n.e (2 Kronik 36:17-23)
“0” punkt łączący epoki . 608= -607 p.n.e (2 Kronik 36:17-23)
-607 p.n.e (2 Kronik 36:17-23) -1335(Daniela 12:12)= – 1943 p.n.e Przymierze z Abrahamem
– 1943 p.n.e Przymierze z Abrahamem +622+1290(Daniela 12:11)= 3856

1999 n.e – 3856 = 1858 p.n.e (narodziny Jakuba i Ezawa)

3856 – 1858 p.n.e ( narodziny Jakuba i Ezawa) = 1999 ( n.e ; początek nowej fazy ścierania się trzech cywilizacji : żydowskiej , islamskiej i chrześcijańskiej )

1999 ( n.e ; początek nowej fazy ścierania się trzech cywilizacji : żydowskiej , islamskiej i chrześcijańskiej ) +15 = 2014 n.e ( koalicja państw przeciw terroryzmowi – Objawienia 16:13-16)

(ISIS)- Państwo Islamskie (PI), wcześniej Islamskie Państwo w Iraku i Lewancie (arab. الدولة الاسلامية في العراق والشام, Ad-Daula al-Islamijja fi al-Irak wa-asz-Szam; ang. Islamic State of Iraq and Sham, ISIS, Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL) – salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 na terytorium państwowym Iraku i Syrii.

1999 n.e – 2014( n.e ; koalicja państw przeciw terroryzmowi – Objawienia 16:13-16)= 15 lat

1858( p.n.e. ; narodziny Jakuba i Ezawa) +15=1843 (p.n.e. ; śmierć Abrahama . Jakub i Ezaw mają po 15 lat )

1843 (p.n.e. ; śmierć Abrahama . Jakub i Ezaw mają po 15 lat ) + 175 lat (*** it-1 s. 30 ak. 4 Abraham ***Abraham zmarł w 1843 r. p.n.e. w wieku 175 lat i został pochowany przez swych synów Izaaka i Ismaela w jaskini Machpela (Rdz 25:7-10).

1839 n.e ( Pierwszy projekt osadnictwa żydowskiego na ziemiach Palestyńskich) + (75+100) = 2014 n.e

1914 n.e ( Daniela 7: 13,14) + 1943p.n.e (Przymierze z Abrahamem . Abraham ma 75 lat) = 3858 lat

1999 /2000 ( n.e ; milenium ; początek nowej fazy ścierania się trzech cywilizacji : żydowskiej , islamskiej i chrześcijańskiej ) – 3858 lat=
1858

fałszywy prorok – współczesna cywilizacja chrzescijańska
Bestia- współczesna cywilizacja islamska
Smok- współczesna cywilizacja żydowska

(Objawienie 16:13, 14) 13 I ujrzałem trzy nieczyste natchnione wypowiedzi, które wyglądały jak żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy bestii, i z paszczy fałszywego proroka. 14 Są to w rzeczywistości wypowiedzi natchnione przez demony i dokonują znaków, i wychodzą do królów całej zamieszkanej ziemi, żeby ich zgromadzić na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego.

2001 n.e (Objawienie 16:13, 14 ; krucjata przeciw terroryzmowi ) – 3858= -1858 (p.n.e. narodziny Jakuba i Ezawa)

-1858 (p.n.e. narodziny Jakuba i Ezawa) -147= 1711 (p.n.e. śmierć Jakuba)
1711 (p.n.e. śmierć Jakuba) +17=1728 (p.n.e.) Jakub wraz z rodzina osiedla się w Egipcie.
1728 (p.n.e. ; Jakub wraz z rodzina osiedla się w Egipcie) – 215= 1513 (p.n.e. pierwsze spełnienie obietnicy danej Abrahamowi ,zawarcie Przymierza z potomkami Jakuba , utworzenie nowego narodu -Izrael)

-215- 1728 (p.n.e. ; Jakub wraz z rodzina osiedla się w Egipcie) -215=1513 (p.n.e. pierwsze spełnienie obietnicy danej Abrahamowi ,zawarcie Przymierza z potomkami Jakuba , utworzenie nowego narodu -Izrael)

1513 (p.n.e. pierwsze spełnienie obietnicy danej Abrahamowi ,zawarcie Przymierza z potomkami Jakuba , utworzenie nowego narodu -Izrael) – 215-215= -1943 ( p.n.e. ; zawarcie Przymierza z Abrahamem)

1943 ( p.n.e. ; zawarcie Przymierza z Abrahamem) – 1335(Daniela 12:12) = – 607 p.n.e.

429(Przymierze z Abrahamem)+90(wedrówka po pustkowiu + pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) +306(okres Sędziów)+120(od Saula do Salomona)+390 (Ezechiela 4: 4-7 ; 2 Kronik 36:17-23)=1335 (Daniela 12:12)

 

 

——————–

Another submitted on 10/13/2014:

Występek siejąca spustoszenie – system Goga z Magog a rok 1914n.e/ 607p.n.e. 2520 lat historii deprecjacji pieniądza (Daniela 2:31-45)

(Mateusza 24:15-22) (…)„Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, jak powiedziano przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym (niech czytelnik wykaże rozeznanie), 16 niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry. 17 Kto będzie na dachu domu, niech nie schodzi, by wziąć dobytek ze swego domu, 18 a kto będzie w polu, niech nie wraca do domu, aby wziąć swoją szatę wierzchnią. 19 Biada kobietom brzemiennym i karmiącym piersią w owe dni! 20 Módlcie się, żeby wasza ucieczka nie nastąpiła w porze zimowej ani w dzień sabatu; 21 bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. 22 Doprawdy, gdyby owe dni nie zostały skrócone, nie byłoby wybawione żadne ciało; ale ze względu na wybranych owe dni zostaną skrócone.

„Bankowość została poczęta w niegodziwości i narodzona w grzechu. Ziemia jest własnością bankierów. Gdyby im ją zabrać, pozostawiwszy im moc kreowania depozytów pieniężnych – za pomocą jednego podpisu wytworzyliby wystarczającą ich ilość, aby ją kupić ponownie. Gdyby im jednakże odebrać tę moc, wszystkie fortuny takie jak moja by zniknęły – a powinny zniknąć – bo wtedy świat byłby lepszy, a życie na nim bardziej szczęśliwe. Jeśli jednak naszą wolą jest pozostanie niewolnikami bankierów i pokrywanie kosztów własnego zniewolenia – zezwólmy im na kontynuację wytwarzania środków płatniczych.”– Sir Josiah Stamp, Prezydent Banku Anglii w latach dwudziestych XX wieku, drugi najzamożniejszy obywatel brytyjski.

Wierny obietnicom wyborczym, Jackson skutecznie zablokował odnowienie licencji dla Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych.
„Panowie! Ja również uważnie obserwowałem poczynania Banku Stanów Zjednoczonych. Przez długi okres czasu moi ludzie przyglądali się waszej działalności i jestem przeświadczony, że wykorzystywaliście fundusze bankowe dla spekulacji podstawowymi zasobami kraju. Gdy wygraliście, dzieliliście zyski między sobą, a gdy przegraliście, obciążaliście bank. Powiadacie, że jeśli pobiorę depozyt z banku i anuluję jego licencję, tym samym zrujnuję dziesięć tysięcy rodzin. To może być prawdą, panowie, ale to jest waszym grzechem! Jeśli wam zezwolę na dalszą działalność, wy zrujnujecie pięćdziesiąt tysięcy rodzin, a to byłoby moim grzechem! Jesteście gniazdem żmij i złodziei. Postanowiłem, że was przegonię i z mocą Wiecznego(uderzając pięścią w stół)- przegonię was!” – Andrew Jackson, na krótko przed zakończeniem terminu licencji Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych. Wzięte z oryginalnych notek z zebrania filadelfijskiego komitetu obywatelskiego wysłanego na spotkanie z prezydentem (luty roku 1834), według książki autorstwa Stana V. Henkelsa, pt. „Andrew Jackson a Drugi Bank Stanów Zjednoczonych” z roku 1928.

***

W latach 1914-1919 Bank Rezerw Federalnych zwiększył ilość pieniądza w obiegu o 90%, co spowodowało, że społeczeństwo zaczęło zaciągać kredyty i pożyczki. W1920 roku FED wycofał znaczną część tych pieniędzy z obiegu, przez co prywatne banki masowo wzywały obywateli do spłaty kredytów. W rezultacie tej państwowo sterowanej paniki około 5 000 banków spoza systemu FED ogłosiło upadłość.
Jednak to nie był koniec planowanego chaosu. W latach 1921-1929 Bank Centralny zwiększył podaż pieniądza o 62%, czego skutkiem były kolejne kredyty udzielaneobywatelom na masową skalę. Ponadto zrodziła się nowa forma pożyczki – margin loan. Polegała ona na tym, że osoba, która chciała zainwestować na giełdzie mogła wejść w posiadanie akcji np. za 1 000$ płacąc za nie tylko 10% ich wartości, czyli 100$. Pozostałe 900$ wpłacał makler giełdowy. Ta transakcja miała jednak jedną poważną wadę – każdy pożyczkobiorca mógł być w każdej chwili wezwany do jej spłacenia w ciągu 24godzin w całości (tzw. margin call).
W połowie roku 1929 najbogatsi bankierzy z J.D. Rockefellerem i B. Barrackiem na czele wycofali się z rynku, a już 24 listopada zaczęto wzywać wszystkich do spłacenia pożyczki margin loan. Taki gwałtowny cios (wszyscy akcjonariusze mieli tylko 24 godziny na jej spłacenie!) wywołał wielokrotnie cytowane bankructwa na niespotykaną dotąd skalę. Upadło około 16 000 banków, które system FED mógł następnie wykupić za grosze.

***

(Mateusza 24:15, 16) 15 „Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie, jak powiedziano przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym (niech czytelnik wykaże rozeznanie), 16 niech potem ci w Judei zaczną uciekać w góry.

***1694 n.e – 2300(Daniela 8:13,14)= 607 p.n.e. (Jeremiasza 27:16-18 ; 2 Kronik 36:11-23) (…)„Tak rzekł Jehowa: ‚Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują, mówiąc: „Oto sprzęty domu Jehowy wkrótce będą z powrotem sprowadzone z Babilonu!” Prorokują wam bowiem fałsz. 17 Nie słuchajcie ich. Służcie królowi Babilonu i żyjcie. Czemuż to miasto miałoby się stać miejscem spustoszonym? 18 Lecz jeśli są prorokami i jeśli faktycznie jest u nich słowo Jehowy, to proszę, niech błagają Jehowę Zastępów, żeby sprzęty, które pozostają w domu Jehowy i w domu króla Judy, i w Jerozolimie, nie dostały się do Babilonu’.

***1694 n.e -powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” str. 31) : “Zabrałem się do czytania aktu Parlamentu z 1694 r., na mocy którego powstał Bank Angielski. Jego założyciele dobrze wiedzieli czego pragną. Ich plan polegał na stopniowym obciążeniu długami całego kraju, calej ziemi, wszystkich domów i wszelkiej własności, a nawet pracy wobec tych, którzy pożyczali pieniądze państwu – plan ten, przebiegły, zręczny, głęboki plan, spowodował coś, czego Świat nie widział nigdy przedtem – głód wśród bogactwa .”http://www.forum.michalkiewicz.pl/vi)

(2 Królów 25: 8-17 ; 2 Kronik 36:7) I niektóre sprzęty z domu Jehowy sprowadził Nebukadneccar do Babilonu, po czym umieścił je w swym pałacu w Babilonie.

(2 Królów 25:8, 9) (…)A w miesiącu piątym, siódmego dnia tego miesiąca — w dziewiętnastym roku króla Nebukadneccara, króla Babilonu — Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla Babilonu, przybył do Jerozolimy. 9 I spalił dom Jehowy oraz dom królewski i wszystkie domy w Jerozolimie; spalił też ogniem dom każdego znaczniejszego człowieka.

(2 Królów 25:13-15) (…)A miedziane kolumny, które były w domu Jehowy, oraz wózki i miedziane morze, które były w domu Jehowy, Chaldejczycy porozbijali i miedź z nich wzięli do Babilonu. 14 Zabrali też kubły i łopatki, i gasidła, i kielichy, i wszystkie przybory z miedzi, których używano podczas służby. 15 I dowódca straży przybocznej zabrał popielnice, a także czasze — te ze szczerego złota i te z czystego srebra.

(Jeremiasza 25:15-29 ; Jeremiasza 25:8-12 Jeremiasza 25:15-29 ; Objawienia 16:17-19 ; Daniela 5:1-4) (…)A król Belszaccar wyprawił wielką ucztę dla tysiąca swoich dygnitarzy i przed tym tysiącem pił wino. 2 Będąc pod wpływem wina, Belszaccar kazał wnieść złote i srebrne naczynia, które Nebukadneccar, jego ojciec, niegdyś zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby z nich pili król i jego dygnitarze, jego nałożnice i jego drugorzędne żony. 3 Wówczas wniesiono złote naczynia zabrane ze świątyni domu Bożego, który był w Jerozolimie, i pili z nich król oraz jego dygnitarze, jego nałożnice i jego drugorzędne żony. 4 Pili wino i wysławiali bogów ze złota oraz srebra, z miedzi, żelaza, drewna i kamienia.

***

1792 (p.n.e. ) Hamburabi rozpoczyna 42 letnie panowanie . Zaczął od oficjalnego zniesienia długów wszystkich obywateli wobec rządu, wysokich dygnitarzy i możnych w państwie. Tzw. Kodeks Hammurabiego jest datowany na rok 1762 pne. W swym zakończeniu głosi tak : « Niechaj możni nie uciskają słabych. Prawo musi chronić wdowy i sieroty (…) tak aby uciskani mieli sprawiedliwość »  Wiele starożytnych dokumentów odczytanych z tabliczek klinowych pozwoliło też historykom ustalić ponad wszelką wątpliwość, że za panowania Hammurabiego miały miejsce cztery wielkie darowania długów w latach 1792, 1780, 1771 i 1762.

W czasach Hammurabiego życie społeczne, gospodarcze i polityczne było zorganizowane wokół świątyni i wokół pałacu. Te dwie blisko ze sobą splecione instytucje ze swymi licznymi pracownikami, rzemieślnikami i – rzecz jasna – skrybami, stanowiły aparat państwa, co właściwie nie różni się zasadniczo i od dzisiejszej struktury władzy. Świątynia i pałac zapewniały swoim pracownikom wyżywienie i zakwaterowanie: zwykle otrzymywali oni racje żywnościowe będące odpowiednikiem dwóch pełnych posiłków dziennie. Chłopom użyczano działek ziemi, które im wynajmowano, zapewniano narzędzie, woły pociągowe, zwierzęta do hodowli, ziarno siewne i wodę do nawadniania, tak żeby mogli produkować żywność na potrzeby robotników i dygnitarzy. Oprócz ziemi dzierżawionej, wielu chłopów miało też swoją własną ziemię, narzędzia, trzodę itp. Kiedy zbiory były marne, narastał im dług.(Rodzaju 41: 30 ; Rodzaju 47:18) .Dług pojawiał się także, gdy zaciągali prywatnie pożyczki, jakich udzielali im wysocy urzędnicy i dygnitarze państwa, łasi by się szybko wzbogacić i zająć chłopski majątek w razie niewypłacalności (Wyjścia 23:6-8 ; Wyjścia 25:23-24 ; Powtórzonego Prawa 15:4-5 ; Kapłańska 25:8-10,13 ; Kapłańska 25:15-54) . Jeśli wieśniacy nie byli w stanie spłacić długu, mogli się znaleźć w sytuacji sług lub niewolników, podobnie jak członkowie ich rodzin
(Wyjścia 21:7-11 ; Wyjścia 21:2-11 ; Wyjścia 22:25-27 ). W celu zapewnienia pokoju społecznego i stabilności, a zwłaszcza po to, aby uchronić chłopów przed pogarszaniem się ich warunków życia, władze co pewien czas stosowały unieważnienie wszystkich długów i przywracały pierwotne prawa chłopów ( Kapłańska 25: 8-12 ; Kapłańska 25:20-22) . Jest przy tym ciekawe, że takie powszechne darowanie długów nigdy nie dotyczyło długów między kupcami.- http://jeznach.neon24.pl/post/81507,oddluzanie-w-starozytnosci

1792 p.n.e. ( Hamburabi wydaje pierwsze oficjalne zniesienie długu wszystkich obywaleli wobec rzadu ,wysokich dygnitaży i możnych w państwie ) – 64 lata= 1728 (p.n.e. Józef syn Jakuba jest zarządcą Egiptu.)

215 (Przymierze z Abrahamem) +1728 (p.n.e. Józef syn Jakuba jest zarządcą Egiptu.) + 215(Przymierze z potomstwem Jakuba ,utworzenie nowego narodu -Izrael)

Od czasów Józefa (*** w87/15 ss. 13-18 Zachowanie przy życiu w czasie głodu ***) w Egipcie do prowadzenia rozliczeń używano zboża. Konieczność gromadzenia zboża i długotrwałego, przechowywania go w bezpiecznych magazynach uwarunkowała pobieranie opłaty za składowanie zboża w spichlerzach faraona. Opłata była naliczana ze względu na wynagrodzenie strażników oraz straty spowodowane m. in przez gryzonie. Prawo własności do zboża było wyrażone w postaci kwitów; czyli zapisu na glinianych tabliczkach, gdzie wpisywano ilość zboża oraz datę dokonania depozytu. Była to jedna z pierwszych form istnienia pieniądza. Nazywano go Ostaca (wg Stanisław Szopa, Neoeconomicus 2003). Gliniane tabliczki używane były jak typowy pieniądz z pełnym pokryciem do prowadzenia transakcji pomiędzy Egipcjanami. Pieniądz ten był oprocentowany ujemnie 10% w skali sześciu miesięcy i przez 1000 lat doskonale spełniał swoją rolę w gospodarce Egiptu, jako narzędzie wymiany, pomiędzy sezonami zbiorów http://glosulicy.pl/publicystyka/cywilizacyjne-uwarunkowania-ekonomii-2/

***Głód bogactwa*** system zadłużajacy Goga z Magog (Ezechiela 38:1-12)

607 p.n.e. (Ezech 21:25-27 ;Dan 2: 36- 45 ; Dan 4:13-25 ; Dan 7: 7- 27;Dan 8 :1-27; Dan 10:1 ,13,20-21; Dan 11: 2- 45 ; Da 12: 1-13 ) – 2300 (Dan 8:13,14 ;występek powodujący spustoszenie ; Ezechiela 38 :1-17) = ***1694 n.e ; powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” str. 31) : “Zabrałem się do czytania aktu Parlamentu z 1694 r., na mocy którego powstał Bank Angielski. Jego założyciele dobrze wiedzieli czego pragną. Ich plan polegał na stopniowym obciążeniu długami całego kraju, calej ziemi, wszystkich domów i wszelkiej własności, a nawet pracy wobec tych, którzy pożyczali pieniądze państwu – plan ten, przebiegły, zręczny, głęboki plan, spowodował coś, czego Świat nie widział nigdy przedtem – głód wśród bogactwa .”http://www.forum.michalkiewicz.pl/vi)

1762 (p.n.e ostatnie wielkie darowanie długów za panowania Hamburabiego) – 3430=1668 (n.e Bank Szwedzki -pierwsza instytucja finansowa w Europie, która zaczęła emitować niezabezpieczone banknoty )

1665 n.e Szwecja – Królewski Bank Wymiany – pierwsza oficjalna emisja niezabezpieczona w całości
1694 n.e– pierwszy bank emisyjny Bank Anglii – emisja niezabezpieczona z kursem przymusowym (niewymienialna), później przywrócono wymienialność ale wyłącznie na monety sześciopensowe

1874 – demonetaryzacja srebra .
1874 roku, Seyd powiedział, kto stał za planem:
„Pojechałem do Ameryki w zimie 1872-73, upoważniony do zabezpieczenia, jeśli mógłbym, przepchnięcia ustawy demonetyzującej srebro. To było w interesie tych, których reprezentowałem – zarządców Banku Anglii, żebym to zrobił. Do 1873 roku, złote monety były jedyną formą monet”.

(Daniela 2:31-45) : Posąg ze złota = historia deprecjacji pieniadza ( 607 p.n.e. / 1914 n.e)

539 +1335(Daniela 12:12)=1874***
539+1290(Daniela 12:11)=1929***

1929 n.e – Konkordat Kościoła katolickiego z faszystowskim rządem Włoch , zaplanowana fala bankructw w USA ; wezwanie wszystkich do spłacenia pożyczki margin loan. Początek światowego kryzysu 1929-1933.

1874 n.e – demonetaryzacja srebra w USA . Ustawa Seyda z 1873 roku, nazywana „Przestępstwem z ’73″. McFadden posunął się nawet dalej. Otwarcie oskarżył ich o spowodowanie krachu, w celu kradzieży amerykańskiego złota. W lutym 1931 roku, w środkowym etapie krachu, powiedział:
„Uważam, że ciężko jest zaprzeczyć faktowi, że mężowie stanu i finansiści z Europy są gotowi do użycia każdego środka, żeby szybko odzyskać złoto, które Europa utraciła na rzecz Ameryki w rezultacie pierwszej wojny światowej”.
Curtis Dall, makler giełdowy braci Lehman, był na giełdzie papierów wartościowych w dniu krachu. W swojej książce z 1970 roku, „F.D.R. My Exploited Father-In-Law”, wyjaśnił, że krach został wywołany przez planowane, gwałtowne wycofanie krótkoterminowych pożyczek z rynku pieniężnego w Nowym Jorku.
„Tak naprawdę to było okradanie społeczeństwa przez światowych spekulantów finansowych, poprzez planowane, nagłe zmniejszenie pożyczek krótkoterminowych na rynku pieniężnym w Nowym Jorku.”
W przeciągu kilku tygodni 3 miliardy dolarów wyparowały z giełdy. W przeciągu roku, stracono 40 miliardów dolarów. Ale czy one naprawdę zniknęły? Czy po prostu uległy konsolidacji wśród kilku osób?
I co zrobił Fed?
Zamiast pomóc gospodarce w wydostaniu się z krachu, poprzez szybkie obniżenie stóp procentowych, żeby pobudzić gospodarkę, Fed celowo kontynuował dalsze wycofywanie pieniędzy z obiegu, pogłębiając depresję. Między 1929 a 1933 rokiem FED zredukował podaż pieniędzy o dodatkowe 33%. Mimo że Amerykanie nigdy nie usłyszeli, że Fed był przyczyną kryzysu, to jest to dobrze znany fakt wśród najwybitniejszych ekonomistów.
Milton Friedman, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, teraz pracujący na Uniwersytecie Stanford, powiedział to samo w wywiadzie udzielonym dla publicznego radia w styczniu 1996 roku:
„Rezerwa Federalna na pewno spowodowała Wielką Depresję poprzez zmniejszenie pieniędzy z obiegu o jedną trzecią od 1929 do 1933 roku”.
(„Historia kontroli bankowej w USA”)

1874+100=1914***
1829+100=1929***

647 (p.n.e. 13 rok panowania Jozjasza króla Judy ; powołanie Jeremiasza na proroka)
648 (p.n.e. 12 rok panowania Jozjasza 2 Kronik 34: 1-7)

647 (p.n.e. Ezechiela 4:6-7 ; Jeremiasza 25:1-3) – 2520= 1874 (n.e *** jv rozdz. 10 s. 132 ak. 4 Coraz dokładniejsze poznawanie prawdy ***
647 (p.n.e. Ezechiela 4:6-7 ; Jeremiasza 25:1-3) – 40=607 (p.n.e. Ezechiela 4:1-7 ; 2 Kronik 36:17-23)

607 (p.n.e. Ezechiela 4:1-7 ; 2 Kronik 36:17-23) -2520= 1914 n.e (Daniela 2:311-45 ; Daniela 7:7-27)
*** jv rozdz. 10 s. 132 ak. 4 Coraz dokładniejsze poznawanie prawdy ***Brat Russell powiedział później: „Głęboko zasmucał nas błąd adwentystów, którzy oczekiwali Chrystusa w ciele i nauczali, że świat i wszystko na nim, z wyjątkiem nich samych, zostanie spalony w roku 1873 lub 1874. Wyznaczanie przez nich dat i związane z tym rozczarowania oraz ogólnie niedojrzałe poglądy co do celu i sposobu jego przyjścia ściągnęły w większym lub mniejszym stopniu hańbę na nas i na wszystkich, którzy tęsknili do jego nadchodzącego Królestwa i je zwiastowali. Te powszechnie podzielane błędne poglądy zarówno co do celu, jak i sposobu powrotu Pana skłoniły mnie do napisania broszury Cel i sposób powrotu naszego Pana”. Publikacja ta ukazała się w roku 1877. Brat Russell zlecił jej wydrukowanie i rozprowadzenie w liczbie około 50 000 egzemplarzy.)

1874n.e – „Historia kontroli bankowej w USA”:
Do 1896 roku, rozpoczęła się większa emisja srebrnych pieniędzy – centralne zagadnienie w prezydenckiej kampanii. William Jennings Bryan, senator z Nebraski ubiegał się o prezydenturę, z ramienia demokratów, pod hasłem „Free Silver”. Podczas narodowej konwencji demokratów w Chicago, wygłosił emocjonujące przemówienie, które dało mu nominację zatytułowaną „Korona z Cierni i Krzyż ze Złota” (Crown of Thorns and Cross of Gold).
Choć Bryan miał tylko 36 lat w tamtym czasie, to jego przemówienie jest uznawane, za najsłynniejszą orację kiedykolwiek wygłoszona na politycznej konwencji. W dramatycznej konkluzji, Bryan powiedział:
„Odpowiemy na ich żądanie standardu złota, mówiąc do nich: Nie będziesz nakładał na czoło siły roboczej tej korony z cierni nie będziesz ukrzyżowywał ludzkości na złotym krzyżu”.
Bankierzy hojnie wspierali kandydata republikanów, Williama McKinley’a, który popiera standard złota. W rezultacie kampania wyborcza była jedną z najbardziej zaciekłych, w wyścigu po fotel prezydenta Ameryki. Bryan wygłosił ponad 600 przemówień w 27 stanach. Kampania McKinley miała producentów i przemysłowców, którzy informowali swoich pracowników, że jeśli Bryan zostanie wybrany, wszystkie fabryki i zakłady będą zamknięte i nie będzie pracy.
Podstęp zadziałał. McKinley pokonał Bryana małą ilością głosów. Bryan ubiegał się o prezydenturę ponownie w 1900 i 1908 roku, ale przegrywał za każdym razem. Podczas konwencji demokratów w 1912 roku Bryan był wpływową postacią, która pomogła Woodrowowi Wilsonowi wygrać nominację. Kiedy Wilson został prezydentem, mianował Bryana na sekretarza stanu. Ale Bryan szybko rozczarował się administracją Wilsona. Bryan służył tylko dwa lata w administracji Wilsona. Zrezygnował ze stanowiska w 1915 roku, z powodu bardzo podejrzanego zatonięcia Lusitani – wydarzenia, które wprowadziło USA do pierwszej wojny światowej.

Kongresmen Lindbergh miał rację we wszystkich punktach. Nie uświadamiał sobie, że większość europejskich narodów padło łupem bankierów dekady lub wieki wcześniej. Wspomniał również o interesującym fakcie, że tylko jeden rok później Fed zmonopolizował rynek złotem. Tak to powiedział:
„Właśnie banki Rezerwy Federalnej zmonopolizowały złoto i certyfikaty złota”.
Ale kongresmen Lindbergh nie był tylko krytykiem Fedu.

Ale McFadden posunął się nawet dalej. Otwarcie oskarżył ich o spowodowanie krachu, w celu kradzieży amerykańskiego złota. W lutym 1931 roku, w środkowym etapie krachu, powiedział:
„Uważam, że ciężko jest zaprzeczyć faktowi, że mężowie stanu i finansiści z Europy są gotowi do użycia każdego środka, żeby szybko odzyskać złoto, które Europa utraciła na rzecz Ameryki w rezultacie pierwszej wojny światowej”.
Curtis Dall, makler giełdowy braci Lehman, był na giełdzie papierów wartościowych w dniu krachu. W swojej książce z 1970 roku, „F.D.R. My Exploited Father-In-Law”, wyjaśnił, że krach został wywołany przez planowane, gwałtowne wycofanie krótkoterminowych pożyczek z rynku pieniężnego w Nowym Jorku.
„Tak naprawdę to było okradanie społeczeństwa przez światowych spekulantów finansowych, poprzez planowane, nagłe zmniejszenie pożyczek krótkoterminowych na rynku pieniężnym w Nowym Jorku.”
W przeciągu kilku tygodni 3 miliardy dolarów wyparowały z giełdy. W przeciągu roku, stracono 40 miliardów dolarów. Ale czy one naprawdę zniknęły? Czy po prostu uległy konsolidacji wśród kilku osób?
I co zrobił Fed?
Zamiast pomóc gospodarce w wydostaniu się z krachu, poprzez szybkie obniżenie stóp procentowych, żeby pobudzić gospodarkę, Fed celowo kontynuował dalsze wycofywanie pieniędzy z obiegu, pogłębiając depresję. Między 1929 a 1933 rokiem FED zredukował podaż pieniędzy o dodatkowe 33%. Mimo że Amerykanie nigdy nie usłyszeli, że Fed był przyczyną kryzysu, to jest to dobrze znany fakt wśród najwybitniejszych ekonomistów.
Milton Friedman, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, teraz pracujący na Uniwersytecie Stanford, powiedział to samo w wywiadzie udzielonym dla publicznego radia w styczniu 1996 roku:
„Rezerwa Federalna na pewno spowodowała Wielką Depresję poprzez zmniejszenie pieniędzy z obiegu o jedną trzecią od 1929 do 1933 roku”.
Ale pieniądze utracone przez Amerykanów podczas depresji nie wyparowały. Zostały redystrybuowane do rąk tych, którzy zdołali wycofać się z giełdy przed krachem i kupili złoto, w które jest zawsze bezpiecznie ulokować pieniądze, tuż przed kryzysem.
( „Historia kontroli bankowej w USA”)
***

1762(p.n.e ostatnie wielkie darowanie długów za panowania Hamburabiego) + ***1694 n.e(pojawienie się występku powodującego spustoszenie) = 3456

3456 /10= 345,6 dni (dzień za rok ,rok za dzień Łiczb 14:34 ; 2 Piotra 3:8-10)
345,6 dni / 48=7,2 (tydzień lunacyjny)
7,2 (tydzień lunacyjny) x 50 (tygodni lunacyjnych)= 360 dni (rok proroczy)

***1694 n.e – 2300(Daniela8:13,14) = 607 p.n.e. (2 Kronik 36:17-23 ; Mateusza 24:15 ; Jeremiasza 52:12-23)

***1694 n.e ; powstanie prywatnego banku centralnego Anglii ; wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” str. 31) – 2300 (Daniela 8:13,14 ; występek siejący spustoszenie) = 607 p.n.e. (2 Kronik 36:17-23 ; Mateusza 24:15 ; Jeremiasza 52:12-23)

( Objawienie 1:7 ; Łukasza 2:29-32) (…)„Teraz, Wszechwładny Panie, zwalniasz swego niewolnika w pokoju, zgodnie ze swym oznajmieniem, 30 gdyż moje oczy ujrzały twoje narzędzie wybawienia, 31 które przygotowałeś na oczach wszystkich ludów, 32 światło ku usunięciu zasłony z narodów, jak również chwałę twego ludu, Izraela”.

1513(p.n.e ,Przymierze Prawa ; ustanowienie Jubileuszu -powszechnego prawo oddłużania ) – 3430 (Daniela 9:24-27)= 1919 n.e (Jerozolima Górna ; ogłaszanie powszechnego wyzwolenia ; Hebrajczyków 9:11,12 ; 23-28 ; Daniela 9:24 ; Daniela 7: 13,14 ; Daniela 7:21 -27)

1513(p.n.e ,Przymierze Prawa ; Jubileusz -powszechne prawo oddłużania ) -3430(Daniela 9:24-27)=1918 n.e (Objawienia 12:1-17 )

***1512 p.n.e – 3430(Daniela 9:24-27)= 1919 (n.e Jerozolima Górna ,Oblubieńica Baranka ,Lud Świętych Najwyższego ; Daniela 7:7-27 ; )

4032 p.n.e. – 2520(Daniela 4:13 – 17)=***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ;  tranzyt Wenus)

***1512 p.n.e – 3430 (Daniela 9:24-27)= 1919 n.e( 1 Koryntian 15: 20-28)

1423 p.n.e. (pierwszy Jubileusz obchodzony w ziemi Kanaan) – 2300 (Daniela 8:13,14 ; pojawienie się wystepku powodującego spustoszenie)= 2007/2008 n.e (światowy kryzys finansowy . Rządy wielu krajów zostały wręcz zmuszone przez lobby bankowe do ich ratowania  poprzez przekazanie im gotówki. )

607(p.n.e zburzenie Jerozolimy) – 2300(Daniela 7:13,14)= 1694 (n.e. powołanie prywatnego banku Anglii , wprowadzono i udoskonalono ideę Johna Lawa –systemu rezerwy ułamkowej jako długu narodowego (W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” W.Cobbett w “A history of Protestant Reformation” str. 31)

***1764(n.e) Bank Anglii zmusił parlament angielski ustawy do uchwalenia ustawy walutowej . Zabraniała ona koloniom prawa do emisji własnych pieniędzy i nakazywała im płacenie w przyszłości podatków złotymi i srebrnymi monetami. To przyjecie stantardu złota i srebra stało się przyczyną kryzysu o którym w swojej autobiografii Franklin pisał:
„W jeden rok, warunki tak się odwróciły, że okres dobrej koniunktury skończył się, i nastał kryzys o takich rozmiarach, że ulice kolonii były wypełnione bezrobotnymi”. „Kolonie chętnie naniosłyby mały podatek na herbatę i inne dobra, gdyby nie fakt, że Anglia odebrała koloniom ich pieniądze, który spowodował powstanie bezrobocia i niezadowolenia. Niezdolność kolonii do emisji własnych pieniędzy, na stałe z dala od rąk Jerzego III i międzynarodowych bankierów, była głównym powodem rewolucyjnej wojny”.
Banjamin Franklin napisał również: „Odmowa Króla pozwolenia koloniom na używanie  uczciwego systemu monetarnego, który uwolniłby zwykłego człowieka ze szponów manipulatorów finansowych była parwdopodobnie główną przyczyną rewolucji.“ W 1783 Ameryka wywalczyła niepodłegłość od Anglii ale jej walka z ideą banku centralnego i chęcią chwiwych bankierów dopiero się zaczęła.

Bank centralny nieustannie zwiększa podaż / produkcję pieniedzy dla pokrycia  tymczasowego długu. Nowe pieniądze oczywiście też pożycza na procent. W rezultacie powstaje jeszcze większy dług. Nie ma możlliwości aby rząd czy też społeczeństwo kiedykolwiek spłaciło samotworzący się dług.

***1764(n.e) – 2300 (Daniela 8:13,14 ; wystepek siejący spustoszenie)= 537 p.n.e. (2 Kronik 36:17-23)

***1764(n.e) – 2300 (Daniela 8:13,14 ) – 70 ( 2 Kronik 36: 17-23)=2372 lata

2370 (p.n.e. ogólnoświatowy Potop) – 2372 lat (wystepek siejący spustoszenie)=2

Powszechne anulacje długów w Mezopotamii przez 1000 lat

Ogłaszanie ogólnego darowania długów zaczęło się więc na długo przed panowaniem Hammurabiego i trwało również po nim. Są dowody takiej anulacji długów w 2400 roku pne., czyli sześćset lat przed panowaniem Hammurabiego, w mieście Lagasz w Sumerze. Najnowszy stwierdzony przypadek to rok 1400 pne. w mieście Nuzi. Ogółem historycy stwierdzili z całą pewnością około trzydziestu powszechnych anulacji długów w okresie 2400-1400 pne. Michael Hudson słusznie twierdzi, że powszechne darowania długów były jedną z najbardziej charakterystycznych cech w społeczeństwach epoki brązu w Mezopotamii. W rzeczywistości znamy wiele mezopotamskich terminów, którymi określano taką anulację:  amargi w Lagasz, nig-sisa w Ur Chaldejskim, andurarum w Aszur, miszarum w Babilonie, szudutu w Nuzi.Takie ogłaszanie darowania długów następowało z okazji wielkich uroczystości, zwykle podczas wiosennych obchodów Nowego Roku. Za panowania dynastii rodu Hammurabiego zapoczątkowano tradycję masowego tłuczenia glinianych tabliczek z zapisem długów. Normalnie w świątyni władze przechowywały ścisłe zapisy takiego jakby zaprzysiężonego długu. Kiedy Hammurabi zmarł w 1749 roku po 42 latach panowania, jego następca Szamsuiluna zniósł wszystkie długi wobec państwa i nakazał zniszczenie wszystkich tabliczek dłużnych z wyjątkiem tych, które dotyczyły długów zaprzysiężonych przez kupców. Pierwsza powszechna anulacja długów ogłoszona przez Ammisadukkę, ostatniego władcę z dynastii Hammurabiego, który zasiadł na tronie w roku 1646 pne., była bardzo szczegółowa, wyraźnie po to by zapobiec wykorzystywaniu ewentualnych luk prawnych przez wierzycieli. Dekret anulacyjny postanawiał, że wierzyciele oficjalni i poborcy podatkowi, którzy wywłaszczyli chłopów za długi, mają im dać odszkodowanie i zwrócić im ich pierwotną własność pod rygorem egzekucji. Jeśli wierzyciel zajął własność dłużnika przemocą, i teraz nie chce jej oddać lub spłacić w całości, czeka go kara śmierci.

Z mocy tego dekretu utworzono komisje w celu rewizji wszystkich umów dotyczących nieruchomości i unieważnienia tych, które podpadały pod anulację długów, z myślą o przywróceniu stanu pierwotnego, status quo ante. Egzekucja tego dekretu była o tyle łatwiejsza, że wywłaszczeni chłopi z reguły nadal pracowali na tej samej ziemi, nawet jeśli stała się ona już własnością wierzyciela. Poprzez unieważnienie takich kontraktów i nakazanie wierzycielom odszkodowania ich ofiarom, władza przywracała prawa chłopów. Trochę ponad 200 lat później ich sytuacja miała się jednak zmienić na gorszą.

Ograniczenia w darowaniu długów
W epoce brązu w Mezopotamii ci, którzy popadli w niewolę za długi byli wyzwalani, w odróżnieniu od innych kategorii niewolników, np. jeńców wojennych. Niemniej, na darowanie długów nie należy patrzeć jako na rodzaj emancypacji społecznej. Było to po prostu sposób przywracania wcześniej istniejącego porządku społecznego, zakłóconego przez różne formy ucisku. Nie pragnąc wybielać porządków społecznych w tych społeczeństwach 3000-4000 lat temu, trzeba jednak zauważyć, że ich władcy dążyli do utrzymania spójności społecznej zapobiegając powstawaniu wielkich domen prywatnych i podejmowali kroki ku temu, aby ziemia należała do tego, kto ją bezpośrednio uprawia. Ograniczali wzrost nierówności dbając zarazem o rozwój i utrzymywanie systemów irygacyjnych. Michael Hudson twierdzi ponadto, że decyzje o wypowiedzeniu wojny były podejmowane przez zgromadzenie ogólne obywateli. Król sam nie miał prawa takich decyzji podejmować.

(…)Po 1400 pne. nie ma świadectw dalszego znoszenia długów. Nierówności społeczne wzmogły się i narastały. Ziemia przeszła w ręce wielkich obszarników i niewola za długi stała się powszechna. Duża część ludności wyemigrowała na północny zachód, do Kanaanu i ku niezadowoleniu faraonów dokonywała też wejść do Egiptu. Następne stulecia znane są historykom Mezopotamii jako „Wieki Ciemne” z uwagi na skąpość materiałów pisanych. Mamy jednak dowody na gwałtowne walki społeczne miedzy dłużnikami a wierzycielami.(…

1473 p.n.e. – 1423p.n.e = 50 Jubileusz !!!! Wprowadzenie powszechnego znoszenia długów – przywrócenie pierwotnego stanu posiadania

1513 p.n.e. – Szczególny naród -zapowiedź powstania narodu króli i kapłanów

*** it-2 s. 254 ak. 3-6 Okup ***
Opłata za uwolnienie kogoś od jakiegoś zobowiązania albo za wybawienie go z opresji. „Okup” to w zasadzie cena, która coś pokrywa (np. rekompensata za szkody lub zapłata podyktowana wymogami sprawiedliwości), a „wykupienie” oznacza uwolnienie po zapłaceniu okupu. Najważniejszym okupem jest przelana krew Jezusa Chrystusa, dzięki której potomstwo Adama może zostać uwolnione od grzechu i śmierci.
Różne hebrajskie i greckie określenia tłumaczone na „okup” i „wykupić” albo „odkupić” kierują uwagę na podobną sprawę — na cenę (lub cenną rzecz), którą się płaci, by dokonać wykupienia. Wszystkie kryją więc w sobie myśl o wymianie, równowartości, odpowiedniku lub zastąpieniu. Dotyczą przekazania czegoś w zamian za coś innego, aby uczynić zadość sprawiedliwości i wyrównać rachunki (zob. POJEDNANIE).
Cena stanowiąca pokrycie. Hebrajski rzeczownik kòfer pochodzi od czasownika kafár, którego podstawowym znaczeniem jest „pokryć; zakryć” — np. o Noem powiedziano, że ‛pokrył’ arkę smołą (Rdz 6:14, BWP). Niemniej słowo kafár prawie zawsze jest używane w odniesieniu do zadośćuczynienia sprawiedliwości przez dokonanie przebłagania za grzechy, czyli ich „zakrycie” (Ps 65:3; 78:38; 79:8, 9). Rzeczownik kòfer oznacza coś, co się w tym celu daje, a więc okup. Pokrycie musi odpowiadać temu, co jest zakrywane — albo swym kształtem (np. literalna „pokrywa [kappòret]” Arki Przymierza; Wj 25:17-22), albo wartością (np. zapłata za wyrządzone szkody).
Aby spełnić wymogi sprawiedliwości i uregulować swe stosunki z narodem izraelskim, Jehowa przewidział w przymierzu Prawa różne ofiary, którymi dokonywano przebłagania za grzechy, czyli ich „zakrycia”. Chodziło o grzechy kapłanów i lewitów (Wj 29:33-37; Kpł 16:6, 11), poszczególnych jednostek oraz całego narodu (Kpł 1:4; 4:20, 26, 31, 35). Owe dary ofiarne służyły też oczyszczeniu ołtarza i przybytku, co było konieczne w związku z grzechami obozujących wokół ludzi (Kpł 16:16-20). Tak więc życie ofiarowanego zwierzęcia niejako zastępowało życie grzesznika, a krew ofiary dokonywała przebłagania na ołtarzu Boga — w takiej mierze, w jakiej było to możliwe (Kpł 17:11; por. Heb 9:13, 14; 10:1-4). „Dzień Przebłagania [jom hakkippurím]” słusznie można by też było nazwać „dniem okupów” (Kpł 23:26-28). Od składania tych ofiar zależało, czy ów naród i jego sposób wielbienia będą się cieszyć uznaniem i aprobatą sprawiedliwego Boga.

*** it-2 s. 257 ak. 2-3 Okup ***
Bóg natomiast chętnie stosuje wartość okupu do wykupienia tych potomków Adama, którzy chcą z tego skorzystać. Paweł pisze: „Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się prawymi” (Rz 5:18, 19). Kiedy Adam zgrzeszył i został skazany na śmierć, jego nienarodzeni potomkowie, przyszły ród ludzki, byli jeszcze w jego lędźwiach i tym samym umarli razem z nim (por. Heb 7:4-10). Doskonały człowiek Jezus, „ostatni Adam” (1Ko 15:45), również miał w swych lędźwiach nienarodzone potomstwo, więc gdy poniósł niewinnie śmierć, składając w ofierze swe doskonałe życie, wraz z nim niejako umarła ta rodzina ludzka. Dobrowolnie zrezygnował z założenia własnej rodziny i wydania na świat dzieci. W zamian za to Jehowa na podstawie okupu uprawnił go do obdarzenia życiem tych wszystkich, którzy uznają jego ofiarę (1Ko 15:45; por. Rz 5:15-17).
Tak więc okup dostarczony przez Jezusa rzeczywiście był „odpowiedni”, gdyż został złożony nie za jednego grzesznika, Adama, ale za wszystkich jego potomków. Gdy Chrystus stawił się w niebie przed doskonale sprawiedliwym Bogiem i przedłożył Mu pełną wartość swej ofiary okupu, wykupił ludzkość i uczynił z niej własną rodzinę (Heb 9:24). W ten sposób zyskał Oblubienicę, niebiański zbór złożony z jego naśladowców (por. Ef 5:23-27; Obj 1:5, 6; 5:9, 10; 14:3, 4). Proroctwa mesjańskie mówiły też, że będzie on miał „potomstwo” i stanie się „Wiekuistym Ojcem” (Iz 9:6, 7; 53:10-12). W takim razie złożony przezeń okup musi obejmować nie tylko członków jego „Oblubienicy”, którzy zostali „kupieni spośród ludzi jako pierwociny”, by utworzyć zbór niebiański. Oprócz nich również inni skorzystają z tej ofiary — dostąpią życia wiecznego, gdyż ich grzechy i niedoskonałość zostaną usunięte (Obj 14:4; 1Jn 2:1, 2). Ponieważ członkowie zboru niebiańskiego będą razem z Chrystusem usługiwać jako kapłani i „królować nad ziemią”, pozostałe osoby korzystające z dobrodziejstw okupu muszą być ziemskimi poddanymi Królestwa Chrystusa, którzy osiągną życie wieczne jako dzieci tego „Wiekuistego Ojca” (Obj 5:10; 20:6; 21:2-4, 9, 10; 22:17; por. Ps 103:2-5). Wszystko to unaocznia zdumiewającą mądrość i prawość Jehowy, który doskonale zrównoważył szale sprawiedliwości, a jednocześnie okazał ludziom niezasłużoną życzliwość i przebaczył im grzechy (Rz 3:21-26).

Chrystus obiecanym Potomkiem Abrahama Rdz 22:18; Gal 3:16
Jezus jedynym Arcykapłanem, okupem 1Jn 2:1, 2; Heb 7:25, 26; Mt 20:28
Życie dzięki poznaniu Boga i Chrystusa, posłuszeństwu Jn 17:3; Dz 4:12

*** it-1 s. 469-s. 470 Dług, dłużnik ***

DŁUG, DŁUŻNIK
Określenie „dług” odnosi się do zaciągniętej pożyczki albo do obowiązku spłaty lub spełnienia innego świadczenia. W starożytnym Izraelu długi na ogół zaciągano z powodu kłopotów finansowych. Dla Izraelity zabrnięcie w długi było nieszczęściem; dłużnik w gruncie rzeczy stawał się sługą pożyczkodawcy (Prz 22:7). Dlatego członkom ludu Bożego polecono, by szczodrze i niesamolubnie pożyczali potrzebującym Izraelitom i nie wykorzystywali ich trudnej sytuacji do czerpania zysków przez pobieranie odsetek (Wj 22:25; Pwt 15:7, 8; Ps 37:26; 112:5). Natomiast od cudzoziemców można było żądać odsetek (Pwt 23:20). Zdaniem komentatorów żydowskich dotyczyło to pożyczek udzielanych w interesach, a nie osobom pokrzywdzonym przez los. Cudzoziemcy na ogół przebywali w Izraelu tymczasowo, często jako kupcy, i można było oczekiwać, iż będą płacić odsetki, zwłaszcza że sami również pożyczali innym, żądając odsetek.
Czasami osoba trzecia poręczała za dłużnika, czyli brała za niego odpowiedzialność. Księga Przysłów wielokrotnie przed tym ostrzega (6:1-3; 11:15; 17:18; 22:26), bo jeśli dłużnik nie spłacił długu, stratę ponosił poręczyciel.
Pogląd pierwszych chrześcijan na długi wyrażono w Rzymian 13:8: „Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości”.
Prawo chroniło wierzycieli i dłużników. Prawo Mojżeszowe wymagało, by nawet złodziej spłacił dług będący rezultatem jego przestępstwa. Jeśli nie mógł tego uczynić, sprzedawano go w niewolę (Wj 22:1, 3). Dzięki temu ofiara otrzymywała zadośćuczynienie za poniesione straty.
Wierni Izraelici rozumieli, że spłacanie długów to wymaganie Boże (Ps 37:21). Dlatego wierzyciel mógł być pewien, że odzyska to, co pożyczył. Izraelita, który nie miał środków materialnych, mógł sprzedać siebie lub dzieci w niewolę, żeby spłacić swe długi (Wj 21:7; Kpł 25:39; por. 2Kl 4:1-7).
Z drugiej strony Prawo chroniło też dłużników. Wierzyciel nie mógł wejść do domu dłużnika, żeby wziąć zastaw, ale musiał czekać przed domem, aż dłużnik sam mu go da (Pwt 24:10, 11). W zastaw nie wolno było brać szaty wdowy ani przedmiotów pierwszej potrzeby, np. żaren czy choćby tylko ich górnej części (Pwt 24:6, 17). Ubodzy na ogół mieli tylko jedną szatę wierzchnią (płaszcz), w której także spali, więc jeśli wzięto ją w zastaw, należało ją oddać dłużnikowi o zachodzie słońca (Wj 22:26, 27; Pwt 24:12, 13).
Z Powtórzonego Prawa 15:1-3 wynika, że podczas roku sabatowego (co siedem lat) od Izraelity nie można było się domagać spłaty długu. W przeciwieństwie do przestrzegających sabatu Izraelitów, którzy wtedy praktycznie nie mieli żadnych dochodów z ziemi, cudzoziemcy cały czas czerpali zyski z pracy poza rolnictwem. Dlatego od nich można było domagać się spłaty długu w roku sabatowym. Kiedy zbliżał się ten rok, niektórzy Izraelici, wiedząc, że nie odzyskają długu, mogli niechętnie udzielać pożyczek swym potrzebującym rodakom. Ale Prawo potępiało takie samolubstwo (Pwt 15:9).
Podczas roku jubileuszowego (przypadającego co 50 lat) uwalniano hebrajskich niewolników, a każda dziedziczna posiadłość wracała do pierwotnego właściciela. Wyjątek stanowiły domy w miastach otoczonych murem, które nie należały początkowo do Lewitów. Postanowienie to zabezpieczało Izraelitów przed popadnięciem w beznadziejne długi i ubóstwo. Nawet ktoś, kto źle gospodarował swymi dobrami, nie tracił na zawsze rodzinnego dziedzictwa (Kpł 25:10-41).
Ścisłe trzymanie się prawa Bożego przyczyniałoby się do stabilności gospodarki, wolnej od wielkich długów państwowych i wewnętrznych. Izraelitów zapewniono: „Bo Jehowa, twój Bóg, będzie ci błogosławił, tak jak ci obiecał, i będziesz pożyczał pod zastaw wielu narodom, podczas gdy sam nie będziesz się zapożyczał” (Pwt 15:6).
Nadużycia. Kiedy Izrael popadł w niewierność, zaczęto źle traktować dłużników będących w potrzebie. Okoliczność, że dłużnicy przyłączyli się do wyjętego spod prawa Dawida, wskazuje, iż byli ciemiężeni przez wierzycieli (1Sm 22:2). Jak się wydaje, powszechne było żądanie odsetek od pożyczek udzielanych rodakom (Iz 24:2). Jehowa za pośrednictwem proroka Amosa potępił Izraelitów za to, że sprzedawali „ubogiego za cenę pary sandałów” (Am 2:6). A przez Ezechiela zganił ich za pobieranie odsetek i nieuczciwe bogacenie się kosztem swych towarzyszy (Eze 22:12).
Po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi nie przestrzegali prawa Bożego zakazującego pożyczania na procent zubożałym rodakom, co doprowadziło do opłakanej sytuacji. W czasach Nehemiasza wielu Izraelitów musiało dać w zastaw swoje domy, pola, a nawet synów i córki. Po udzielonych przez niego upomnieniach sprawy zostały jednak uporządkowane — wierzyciele zgodzili się oddać zastaw dłużnikom i nie żądać od nich odsetek (Neh 5:1-13).
Przykłady podane przez Jezusa. W I wieku n.e. relacje między dłużnikiem a wierzycielem były dobrze znane Żydom, toteż Jezus nawiązywał do tego w swych przykładach. Chcąc podkreślić potrzebę przebaczania, opowiedział o niegodziwym niewolniku, któremu darowano dług w wysokości 60 milionów denarów (ok. 40 milionów dolarów). Niewolnik ten kazał jednak wtrącić do więzienia swego współniewolnika, który był mu winien 100 denarów (ok. 70 dolarów) (Mt 18:23-33). Przykład o dwóch niewolnikach, z których jednemu darowano 500 denarów (ok. 350 dolarów), a drugiemu 50 denarów (ok. 35 dolarów), uwypukla zasadę: „Komu mało przebaczono, ten mało miłuje” (Łk 7:41-47). Mądre korzystanie z „nieprawego” (materialnego) bogactwa w celu nawiązania przyjaźni z Bogiem zostało zilustrowane przykładem szafarza, który wiedząc, że straci swe stanowisko, sprytnie je wykorzystał do zyskania sobie przyjaźni dłużników swego pana przez zredukowanie ich długów (Łk 16:1-9).
Inne długi. W Piśmie Świętym słowa „dług” i „dłużnik” są również używane w odniesieniu do innych zobowiązań niż te wynikające z zaciągnięcia pożyczki. Zapłatę należną robotnikowi określono słowem oznaczającym „dług” (Rz 4:4, por. Bg). Grzesznicy są w pewnym sensie dłużnikami tych, wobec których przewinili, i dlatego muszą zabiegać o ich przebaczenie. To, czy Bóg przebaczy komuś jego „winy” (dosł. „długi”), zależy od tego, czy dana osoba przebaczy tym, którzy wobec niej są „winni” (dosł. „dłużnikom”) (Mt 6:12, 14, 15, por. NTint; Łk 13:4). Nawiązując do obowiązku głoszenia „dobrej nowiny”, apostoł Paweł nazwał siebie „dłużnikiem” wszystkich ludzi (Rz 1:14, 15). Poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa, byli w gruncie rzeczy „dłużnikami” chrześcijan pochodzenia żydowskiego z Jerozolimy, gdyż zawdzięczali im korzyści duchowe. Dlatego zupełnie stosowne było to, że wspierali materialnie swych ubogich żydowskich braci (Rz 15:26, 27).
Jubileusz – jako oddłużenie , przywrócenie własności do stanu pierwotnego , całkowite uwolnienie z niewoli długu !!! *** it-1 s. 1028 ak. 3-s. 1029 ak. 4 Jubileusz ***

Inne starożytne przykłady oddłużania :

(…) Egipt: Kamień z Rosetty potwierdza tradycje oddłużania
Kamień z Rosetty, przywieziony przez armie Napoleona w 1799 roku w czasie kampanii egipskiej, został odczytany w roku 1822 przez Jean-Francois Champolliona. Dziś znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Jego przetłumaczenie było ułatwione przez fakt, że na kamieniu jest ten sam tekst w trzech językach i pismach: starożytnym egipskim, egipskim demotycznym i greckim z czasów Aleksandra Wielkiego.
Tekst potwierdza, że tradycja unieważniania długów była podtrzymywana w Egipcie przez faraonów od VIII wieku pne., zanim Aleksander Wielki podbił Egipt w IV wieku pne. Opowiada o tym, że w roku 196 pne. faraon Ptolemeusz V zniósł wszystkie długi w Egipcie i poza nim z okazji swego wstąpienia na tron.
Mimo wielkich różnic pomiędzy społeczeństwem Egiptu faraonów i Mezopotamii z epoki brązu, istnieją dowody, że w obu istniała tradycja ogłaszania także amnestii  przed ogólnym darowaniem długów. Ramzes IV (1153-1146 pne.) ogłosił np., że ci którzy uciekli z kraju mogą powrócić, a ci którzy byli w więzieniach, aby byli wypuszczeni. Jego ojciec Ramzes III (1184-1153 pne.) zrobił wcześniej to samo. Tu zauważmy, że drugie tysiąclecie pne. nie wydaje być w Egipcie czasem, w którym w niewolę popadało się za długi: właściwie wszyscy niewolnicy byli zdobyczą wojenną. Edykty Ramzesa III i Ramzesa IV dotyczyły zatem unieważnienia wszelkich zaległości podatkowych należnych państwu (faraonowi), amnestię dla więźniów politycznych oraz możliwość powrotu banitów i uchodźców do kraju. Dopiero w VIII wieku pne. znajdujemy w Egipcie edykt o darowaniu długów cywilnych i wyzwoleniu niewolników za długi. Taki edykt wydał faraon Bokchoris (717-711 pne.)
Jednym z podstawowych motywów darowania długów było to, ze faraon chciał mieć do dyspozycji chłopstwo zdolne zarówno do produkowania obfitości żywności jak też i do powołania pod broń w przypadku wypraw i potrzeb wojennych. Z tych dwóch powodów było dla niego ważne, aby chronić chłopów przed wywłaszczaniem przed wierzycieli.

Wnioski
W dobie obecnej spłata długów stała się tematem tabu. Głowy państw, szefowie rządów, banki centralne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i media, wszyscy oni przedstawiają długi tak, jak gdyby ich spłata była nieunikniona, niepodlegająca dyskusji i obowiązkowa. Obywatele muszą się zgodzić na to, aby koniecznie spłacać wszystkie długi. Jedyna możliwa dyskusja skupia się na tym jak rozłożyć brzemię spłaty niezbędne dla uwolnienia dostatecznych rezerw budżetowych dla wypełnienia zobowiązań zadłużonego kraju. Argumentuje się, że rządy, które się zapożyczyły były wybrane demokratycznie, więc ich działania mają sankcję prawną i są obowiązujące. Dług musi być spłacony.
Musimy zdjąć tę zasłonę z wierzycieli i przywrócić historyczną prawdę. Wielkie, ogólne darowania długów były w historii uchwalane wielokrotnie. Takie amnestie długów odpowiadają różnym kontekstom historycznym. W przypadkach, które wspomniano wyżej, ogłaszanie darowania długów następowało z inicjatywy władców, którzy troszczyli się o zachowanie pokoju społecznego. W niektórych przypadkach darowania długów następowały w wyniku niepokojów i walk społecznych zaostrzonych przez kryzys ekonomiczny i wzrost nierówności majątkowych.Tak było w przypadku starożytnej Grecji i Rzymu. Można też przewidzieć inne scenariusze, jak np. zniesienie długów przez kraje zadłużone, które decydują się na jednostronne ogłoszenie niepodległości, albo zniesienie ogłoszone przez zwycięskie państwo wobec pokonanego i jego sojuszników. Jedna rzecz jest pewna: historycznie biorąc zadłużenie zawsze odgrywało ważną rolę w niepokojach społecznych lub politycznych. (…)
Przeddruk ze strony : http://jeznach.neon24.pl/post/81507,oddluzanie-w-starozytnosci (…)

A od roku 1914 n.e rozpoczęła się era bezprzykładnego ucisku narodów poprzez wywoływanie kontrolowanych kryzysów :ekonomicznych,politycznych,religijnych. Okres ten w Biblii nazwany jest „zakończeniem systemu rzeczy” :(Mateusza 23:37 : 24:51 )

 

 

Kalendarze;

Kalendarz rzymski był początkowo kalendarzem słonecznym. Liczył wtedy 304 dni i dzielił się na 10 nierównych miesięcy. Ten układ miesięcy oddają ich łacińskie nazwy przejęte przez wiele języków Europy, na przykład November (listopad) to miesiąc „dziewiąty”, December (grudzień) oznacza „dziesiąty”. Początek roku następował w pierwszym dniu marca.

30,375 x 10= 303,75

Król Numa Pompiliusz w VII wieku p.n.e. przekształcił kalendarz na księżycowy i dodał 2 miesiące (styczeń i luty).

60,75 + 303,75 = 364,5
364,5 – 91,125=273,375
729-273,375 – 151,875 | -303,375
303,375 + 60,75 = 364,5 (synodyczny okres obiegu Ziemi do okoła Słońca)
364,5 (synodyczny okres obiegu Ziemi do okoła Słońca) x 2=729

Rok rzymski liczył 355 dni i co pewien czas kapłani dodawali miesiąc przestępny. Jednak mimo tego pod koniec Republiki różnica pomiędzy datą a właściwym terminem wynosiła już 90 dni. Początkiem roku pozostał marzec – do czasu, aż w roku 153 p.n.e. pojawiła się sytuacja wymuszająca zmianę.
455,625(p.n.e Nehemiasza 2:1) – 151,875=303,75
455,625(p.n.e Nehemiasza 2:1) + 151,875=607,5
303,75+91,125=455,625

3 miesiące +6 miesięcy + 6 miesięcy =15
3x 30,375 +6x 30,375+6 x 30,375=15 x 30,375
91,125+ 182,25 +182,25= 91,125+364,5=455,625
455,625 (Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:4-7 ; Nehemiasza 2:1 ; Daniela 9:24-27)

Trwała wojna w Iberii (dzisiejszej Hiszpanii), a wojska mogli poprowadzić jedynie wybieralni konsulowie (trzeba pamiętać, że były to czasy Republiki Rzymskiej i wszelkie demokratyczne procedury były skrupulatnie przestrzegane). Ponieważ czas naglił, postanowiono przesunąć początek roku z 1 marca na 1 stycznia, aby po wcześniejszym objęciu stanowisk przez konsulów rozpocząć ofensywę. Później już wszyscy konsulowie obejmowali urząd 1 stycznia.

W roku 45 p.n.e. Juliusz Cezar zlecił greckiemu matematykowi i astronomowi Sozigenesowi opracowanie nowego kalendarza, który miał likwidować dotychczasowe niedogodności. Był to tak zwany kalendarz juliański. Ustalono, że rok zwrotnikowy liczy 365,25 dni. Tyle miał też liczyć rok kalendarzowy. Dodanie do roku rzymskiego 10 dni pozwoliło osiągnąć dzisiejszą liczbę dni w poszczególnych miesiącach. Dalej ustalono, że po trzech latach zwykłych będzie następował rok przestępny, liczący 366 dni, a dodatkowy dzień zostanie dopisany do lutego, formalnie jeszcze wtedy ostatniego dnia roku. Numer roku przestępnego miał być podzielny przez cztery. Juliusz Cezar krótko po reformie został zamordowany i dopiero za panowania Oktawiana Augusta weszła ona w życie. Wtedy też formalnie pierwszym dniem roku stał się 1 stycznia.

46 p.n.e – 496 =450 n.e

450 n.e x 1,0125= 455,625
450 n.e / 1,0125= 444,44444444444444444444444444444

46 n.e – 496= 450 p.n.e

450 p.n.e x 1,0125= 455,625 p.n.e (Nehemiasza 2:1)
450 p.n.e / 1,0125= 444,44444444444444444444444444444 p.n.e (Nehemiasza 2:1)

Najczęściej posługiwano się liczbą lat panowania poszczególnych dynastii czy też władców. Izraelici prowadzili chronologię od biblijnego opisu stworzenia świata (pierwszy rok naszej ery przypadał w 5199 roku), Grecy starożytni od pierwszej olimpiady (776 przed Chr.), Rzymianie od założenia Rzymu (753 przed Chr.).

Izraelici prowadzili chronologię od biblijnego opisu stworzenia świata (pierwszy rok naszej ery przypadał w 5199 roku),

(46 x 2 ) + (2513,5 ***x 2 ) = 92 + 5027=5199 lat

2513,5 ***- 4026= -1512,5 ***

***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ;  tranzyt Wenus)

Grecy starożytni od pierwszej olimpiady (776 przed Chr.),

777p.n.e (Jotam zostaje na 16 lat królem Judy *** it-1 s. 348 Chronologia ***

Dionizy Exiguus wyliczył, że przypada ono 25 grudnia 753 roku od założenia Rzymu. Od czasu panowania cesarza Teodozjusza Wielkiego (379-395) religia chrześcijańska została uznana za panującą w imperium rzymskim. Nie było więc trudno w wieku VI wprowadzić datę przyjścia Chrystusa Pana na ziemię jako pierwszy rok i początek liczenia nowej ery, tym bardziej, że cesarstwo zachodnio-rzymskie przestało istnieć, a faktycznymi władcami i przywódcami duchowymi zachodniej Europy byli papieże. Za cesarza Karola Wielkiego (+ 814) sposób liczenia lat ustalił się ostatecznie i tak pozostało dotąd.

753 p.n.e + 46 n.e= 799
(753 /2 ) + 46/2= 799/2
376,5 + 23=399,5

375 +24,5=399,5

375 +24,5=399,5
350 (nów ; równonoc wiosenna)+ 15(Wyjścia 12:1-6 )+ 10+24,5=350+49,5=399,5

400/50=8
8 /2=4

4p.n.e – 50 (Jubileusz)= 46 n.e(Daniela 9:24-27)

776p.n.e(pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji) + 4 n.e = 780
4(n.e=p.n.e) – 780= 776 p.n.e. (pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji)
776/4+1=195(Igrzyska Olimpijskie )
46 n.e(Daniela 9:24-27) +4(p.n.e=n.e)=50
50/4=12,5

195 -12,5=182,5
182,5 x 2 = 365
365 x 4= 1460

182,5 – 46 n.e(Daniela 9:24-27)= 136,5

136,5 n.e – 1460= -1323,5(era Menofresa)

Dwudziesty rok Arteksesa (Nehemiasza 2:1 ; Daniela 9:24-27)

4,4444(…) x 1,0125 = 4,5
4,5 x 1,0125=4,55625

7,29 (tydzień synodyczny) / 2 = 3,645
7,305 (tydzień synodyczny) / 2= 3,6525
3,6525 – 0,375=364,875
3,645 + 0,375=364,875

0,375 x 86400=32400
0,375 x 87480=32805
87480 / 0,375=233280
233280 /360=648
233280/ 364,5= 640

86400 / 1440=60
87480/1458= 60

87480 / 1440=60,75
87480/1458=60

1458-1440=18

18 x 60x 60,75 =65610 ; 65610 / 18=3645
65610/ 1,0125= 64800 ; 64800 / 18 = 3600
64800 / 1,0125=64000 ; 64000 / 18= 3555,5555555555555555555555555556

(18 x 2 ) x 60x 60,75 = 131220

86400 x 364,5= 31492800
31492800 / 18 / 60/ 60,75= 480

31492800 x 2= 62985600
62985600 / 486/3600=36
62985600 /480/3645=36
62985600 / 87480=720
62985600 / 86400= 729

31492800 / 6561=4800
4800 – 360-360- 36-18= 4026
4800-4026=774

9 x 4 =36
36 x 4=144
144 x 4=576
576 x4=2304
2304 +66= 2370

66*** – 2370=2304

Powstanie w Jerozolimie (***66 n.e) – zbrojne wystąpienie przeciwko rzymskiemu panowaniu.
Bitwa pod Jerozolimą (66 r.) – bitwa między Rzymianami a żydowskimi powstańcami.
Powstanie w Jerozolimie (***66 n.e) – 6= 60 n.e(tranzyt Wenus)

60 n.e(tranzyt Wenus) – 2430 (10 pełnych cykli tranzytwoych Wenus)= 2370 p.n.e. (Potop)
60 n.e(tranzyt Wenus) +9= 69 n.e

69/71 | 2300 | 69/71
138/142 | 4600 | 138/142

138 n.e – 1458 = -1321p.n.e (era Menofresa)

(69/71 ) / 10 | 2300 /10 | (69/71) / 10
(138/10) / (142 / 10) | 4600 | (138 / 10) / (142 / 10)

69/71 | 2300 | 69/71
138/142 | 4600 | 138/142

2440 – 2430 = 10

4600/10=460
460-10=450

460x 1,0125= 465,75 ( dwudziesty rok panowania Artakserksesa)
450 x 1,0125= 455,625 (dwudziesty rok panowania Artakserksesa)

465,75 ( dwudziesty rok panowania Artakserksesa) +20,25= 486 *** / DariuszI / Kserkses

486 *** / DariuszI / Kserkses – 20,25 = 465, 75(Kserkses / Kserkses I )

36 n.e(Daniela 9:24-27) + 486 = 522

521(p.n.e ; Dariusz I ) – „0” – 522
540 (p.n.e. Daniela 9:1,2) – 521(p.n.e ; Dariusz I ) = 19 lat (Ezdrasza 4:4-5 )
522(p.n.e Dariusz I Wielki) – 2= 521 p.n.e. Dariusz I (Ezdrasza 4:24)

521 p.n.e. Dariusz I (Ezdrasza 4:24) – 4= 517 p.n.e

(Ezdrasza 4:24) 24 Wtedy to została wstrzymana praca nad domem Bożym w Jerozolimie; i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persji.

(Ezdrasza 6:15) (…)I ukończyli ten dom do trzeciego dnia miesiąca księżycowego Adar, to jest w szóstym roku panowania króla Dariusza.

517 p.n.e + 6= 523 p.n.e (Jubileusz )

455,625 +20,25=475,875

475,875 / 1,0125= 470 (p.n.e.)

470 (p.n.e.) – 20= 450 p.n.e.
450 p.n.e. x 1,0125=455,625 (Ezdrasza 7:7-10)
455,625 (Ezdrasza 7:7-10) + 20,25=475,875 (pierwszy rok Artakserksesa)
475,875 (pierwszy rok Artakserksesa) + 8 =483,875

490 – „0” – 491
483 – „0” – 484
486 – (2p.n.e=2 n.e) – 486

470 (p.n.e.)- 2(p.n.e-n.e)= 468 p.n.e. (Kserkses / Kserkses I )

468 p.n.e. (Kserkses / Kserkses I ) + 7= 475 (Ezdrasza 7:7-10) (…)Toteż w siódmym roku króla Artakserksesa niektórzy z synów Izraela i z kapłanów oraz Lewici i śpiewacy, i odźwierni, i netynejczycy udali się do Jerozolimy. 8 W końcu przybył do Jerozolimy w miesiącu piątym, a był to siódmy rok tego króla. 9 Bo sam zarządził wymarsz z Babilonu pierwszego dnia miesiąca pierwszego, a przybył do Jerozolimy pierwszego dnia miesiąca piątego stosownie do spoczywającej nad nim dobrotliwej ręki jego Boga. 10 Ezdrasz bowiem przygotował swe serce, by radzić się prawa Jehowy i je wypełniać oraz uczyć w Izraelu przepisu i sprawiedliwości.

(Rodzaju 11:10-14) (…)Sem miał sto lat, gdy został ojcem Arpachszada w dwa lata po potopie. 11 A po zrodzeniu Arpachszada żył Sem jeszcze pięćset lat. W tym czasie został ojcem synów i córek. 12 Arpachszad zaś żył trzydzieści pięć lat. Potem został ojcem Szelacha. 13 A po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad jeszcze czterysta trzy lata. W tym czasie został ojcem synów i córek. 14 Szelach zaś żył trzydzieści lat. Potem został ojcem Ebera.

2370(Potop)-2-35-30=2370 – 67=2303 (Rodzaju 11:10-14)
2370 (Potop) – 2= 2368 (Rodzaju 11:10)

68/70 | 2300 | 68/70
136/140 | 4600 | 136/140

(68/70 ) / 10 | 2300 /10 | (68/70 ) / 10
(136/10) / (140 / 10) | 4600 | (136 / 10) / (140 / 10)

Walki o Jerozolimę (68 r.) – starcia pomiędzy zelotami a zwolennikami arcykapłana Ananosa.

68 n.e ( Walki o Jerozolimę ) – 2370 = 2303 p.n.e. (Rodzaju 11:10-14)

2370-2= 2368 (Rodzaju 11:10)

III zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (70 n.e) – zdobycie i zniszczenie miasta przez wojska Tytusa.

68 n.e ( Walki o Jerozolimę ) +2= III zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (70 n.e)

III zdobycie Jerozolimy przez Rzymian (70 n.e) – 2440= 2370 p.n.e. (Potop)
Powstanie w Jerozolimie (***66 n.e) – 6= 60 n.e(tranzyt Wenus)

60 n.e(tranzyt Wenus) – 2430 (10 pełnych cykli tranzytwoych Wenus)= 2370 p.n.e. (Potop)
60 n.e(tranzyt Wenus) +9= 69 n.e

69/71 | 2300 | 69/71
138/142 | 4600 | 138/142

138 n.e – 1458 = -1321p.n.e (era Menofresa)

(69/71 ) / 10 | 2300 /10 | (69/71) / 10
(138/10) / (142 / 10) | 4600 | (138 / 10) / (142 / 10)

69/71 | 2300 | 69/71
138/142 | 4600 | 138/142

46(Daniela 9:24-27) x 10=460

460 x 1,0125=465,75
465,75 – 20,25=445,5(Nehemiasza 2:1) dla roku o długości 360 dni

460 / 1,0125= 454,32098765432098765432098765432
454 p.n.e. (Nehemiasza 2:1) dla roku o długości 364,5 dni

 

—–

Ostateczne rozwiazanie kwestii spornej – proroctwa Jehowy a chronologia biblijna.

(Psalm 90:12, 13) (…)Pokaż nam, jak liczyć nasze dni w  taki sposób, byśmy mogli uzyskać serce mądre. 13  Racz powrócić Jehowo! Jak długo to będzie? I użal się nad swoimi sługami.

Wszystkie kalendarze są oparte na cyklach : rok jest związany z okresem obiegu Ziemi wokół Słońca , miesiąc z okresem obiegu Księżyca wokół Ziemi i dzień z okresem obrotu Ziemi wokół siebie. Synchronizacja między rokiem słonecznym a 12 miesięcami księżycowymi zawsze była problem . Świeta ( Pascha ; Wyjścia 12:1-6 , Dzień Przebłagania , Święto Szałasów) obchodzone w starożytnym Izraelu korelowały różnice pomiędzy kalendarzem ksieżycowym a słonecznym.

Okres 6 miesięcy księżycowych trwa około 175 dni :
6 x 30=180
6 x 30,375=182,25
6 x 29,16=174,96

174,96 x 2= 349,92
349,92(nów ; równonoc wiosenna) + 14,58(Wyjścia 12:1-6 ;Pascha ; pełnia)=364,5 dni
349,92(nów ; równonoc wiosenna) / 29,16(miesiąc synodyczny/lunacyjny)=12 miesięcy synodycznych/lunacyjnych
12 miesięcy + 1/2 miesiąca (Wyjścia 12:1-6)=12 ,5 miesiąca
12,5 miesiąca x 2= 25 miesięcy synodycznych
25 miesięcy synodycznych x 29,16 =729 dni (2 lata)
729 dni (2 lata) / 4= 182,25( pół roku)
182,25 x 2= 364,5 dni (okres synodycznego obiegu Ziemi wokół Słońca)

48 tygodni synodycznych + (2 tygodnie synodyczne +48 tygodni synodycznych +2 tygodnie synodyczne)= 48 tygodni synodycznych +52 tygodnie synodyczne = 100 tygodni synodycznych
100 tygodni synodycznych / 2 = 50 tygodni synodycznych= 1 rok synodycznego obiegu Ziemi wokół Słońca.
100 tygodni synodycznych= 2lata synodycznego obiegu Ziemi wokół Słońca.

(Liczb 14:34) (…)Według liczby dni, w  których przeszpiegowaliście tę ziemię, czterdzieœci dni, dzień za rok, dzień za rok, czterdzieści lat będziecie odpowiadać za swe przewinienia, abyście poznali, co to znaczy, gdy się odsuwam.

Czas ludzkiej ciąży wynosi : 273,375dni ( Łukasza 2: 21 ; Mateusza 1:21-25 )
Syn Człowieczy : Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1 ; Daniela 7:13-14)

729 dni (2 lata synodycznego obiegu Ziemi wokół Słońca) – 273,375 dni =455,625 dni (Liczb 14:34 ; Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1 ; Mateusza 1: 17-25 ; Łukasza 2:21-38)
70 x 7=490
490 x 7=3430

455,625 dni (Liczb 14:34 ; Ezechiela 4:4-7 ; Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1) / 30,375=15 miesięcy

182,25 + 273,375 + | 455,625 / Nehemiasza 2:1 |+ 151,875 + 121,5= 729

(273,375 +182,25 + 151,875 + 121,5) / 1,0125=720
729-720=9
270+180+150+120 =720
270+90+4,5 + | Liczb 14:34 ; 2 Kronik 36:17-23 ; Ezechiela 21:25-27 ; Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1 ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28 ; Łukasza 2: 21 ; Mateusza 1:21-22 ; Dzieje Apostolskie 4:12 ; 1 Tymoteusza 2:5 | + 150+120+90+4,5=729

(270+80)+(10+4,5 ) + | Liczb 14:34 ; 2 Kronik 36:17-23 ; Ezechiela 21:25-27 ; Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1 ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28 ; Łukasza 2: 21 ; Mateusza 1:21-22 ; Dzieje Apostolskie 4:12 ; 1 Tymoteusza 2:5 | + (150+120+80) +(10+4,5) =729

Świeta ( Pascha ; Wyjścia 12:1-6 , Dzień Przebłagania , Święto Szałasów) obchodzone w starożytnym Izraelu korelowały różnice pomiędzy kalendarzem ksieżycowym a słonecznym.

*** it-2 s. 903 ak. 3 Święta ***
ŚWIĘTA W  IZRAELU
PRZED NIEWOLĄ
DOROCZNE
1. Pascha, 14 Abib (Nisan ; śmierć Jezusa Chrystusa ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28 )
2. Święto Przaśników, 15-21 Abib (Nisan)
3. Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica), 6  Siwan
4. Święto Trąbienia, 1  Etanim (Tiszri)
5. Dzień Przebłagania, 10 Etanim (Tiszri)
6. Święto Szałasów, 15-21 Etanim (Tiszri) ( narodziny Jezusa Chrystusa)
22 — uroczyste zgromadzenie (Łukasza 2: 21 ; Mateusza 1:21,22 ; Dzieje Apostolskie 4:12 ; 1 Tymoteusza 2:5)

Święto Przybytku / Szałasów (Sukkot) Tiszri 15-21 (Łukasza 2:21-24) (…)Kiedy się dopełniło osiem dni, żeby go obrzezano, nadała mu też imię Jezus — imię, które mu nadał anioł, zanim został on poczęty w  łonie. 22  A  gdy się dopełniły dni oczyszczenia ich zgodnie z  Prawem Mojżeszowym, przynieśli go do Jerozolimy, aby go przedstawić Jehowie, 23  tak jak jest napisane w  prawie Jehowy: „Każdy mężczyzna otwierający łono ma być nazwany świętym dla Jehowy”, 24  i  aby złożyć ofiarę zgodnie z  tym, co jest powiedziane w  prawie Jehowy: „Parę turkawek lub dwa młode gołębie domowe”.(…)
*** it-2 s. 911 ak. 8 Święto Szałasów ***
Trwało od 15 do 21 Etanim, a  22 odbywało się uroczyste zgromadzenie. Etanim (Tiszri; wrzesień/październik) początkowo był pierwszym miesiącem kalendarza Izraelitów, ale po ich wyjściu z  Egiptu stał się siódmym miesiącem roku religijnego, gdyż pierwszym został ustanowiony Abib (Nisan; marzec/kwiecień), poprzednio uważany za miesiąc siódmy (Wj 12:2). Święto Szałasów obchodzono z  okazji zebrania „plonów ziemi” — zboża, oliwy i  wina (Kpł 23:39). Nazwano je „Świętem Zbiorów na początku roku”. Święte zgromadzenie w  dniu ósmym uroczyście zamykało doroczny cykl świąt (Wj 34:22; Kpł 23:34-38 , Łukasza 2:21-24)

729dni – [273,375dni – 273,375 dni ] (Liczb 14:34 ; Daniela 9:24-27 ; Nehemiasza 2:1 ; Łukasza 2: 21 ; Mateusza 1:21,22 ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28 ) – 182,25 dni= 0

(-273,375dni -91,125 – 273,375 dni – 91,125) / 1,0125=729 / 1,0125
-270-90-270-90=720
(-270-90-270-90) x 1,0125=(720 x 1,0125)

720 – 270- 270 – 180= 0

(-273,375dni -91,125 – 273,375 dni – 91,125) / 1,0125=729 / 1,0125

-270 -90-270-90=-720

-3,375-1,125 – 3,375-1.125=-4,5
-4,5 /1,0125=- 4,45
-4,5 x 1,0125=4,55625
1 x 1,0125=1,0125
1 / 1,125=0,98765432098765432098765432098765
18 / 24 / 60,75= 0,012345679012345679012345679012346
18 / 24,3 / 60= 0,012345679012345679012345679012346

364,5 x 0,98765432098765432098765432098765=359,99999999999999999999999999976

364,5 / 0,98765432098765432098765432098765 = 369,05625000000000000000000000024

369,05625000000000000000000000024 – 359,99999999999999999999999999976=
=9,0562500000000000000000000005

(360 x 2)+ (4,5 x 2) = 720+9=729 (2 obiegi synodyczne Ziemi dookoła Słońca)

364,5 x 0,012345679012345679012345679012346=4,499999999999999999999999999874
364,5 / 0,012345679012345679012345679012346=29524,500000000000000000000000827

29524,500000000000000000000000827 / 4,499999999999999999999999999874=
=6561,0000000000000000000000003674

6561,0000000000000000000000003674 / 0,98765432098765432098765432098765=
=6643,012500000000000000000000376

6561,0000000000000000000000003674 x 0,98765432098765432098765432098765=6480,0000000000000000000000003582

(Mateusza 1:1) (…)Księga dziejów Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama:
(Mateusza 1:17) (…)Wszystkich więc pokoleń od Abrahama aż do Dawida było czternaście pokoleń, a od Dawida aż do zesłania do Babilonu czternaście pokoleń, a od zesłania do Babilonu aż do Chrystusa czternaście pokoleń(…)

14 x 3= 42 pokolenia (Mateusza 1:1 ; Mateusza1:17)
42 (Mateusza 1:1 , Mateusza 1:17) x 36(Daniela 9:24-27)=1512***
1512p.n.e *** +1+430=1943p.n.e (Przymierze z Abrahamem)

***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa  ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ;  Powtórzonego Prawa 18:14, 15  ; Łukasza 2:25-38 ;  tranzyt Wenus)

1512p.n.e***+ 1919n.e=3431(Daniela 9:24-27 ; Daniela 7:13-27 ; Objawienia 5:9-19 ; Objawienie 21:9-12)

1512 p.n.e. – 40(wejście do ziemi Kanaan) – 50(pierwszy Jubileusz w ziemi Kanaan) – 306 (okres Sędziów)- 120(od Saula do Salomona) – (390 ; śmierc Salomona podział królestwa – 607( Ezechiela 4:4-7 ; 2 Kronik 36:17-23)_=”0”

-1943 (Przymierze z Abrahamem) – 427-1656(Potop)-6=-4032p.n.e
-1943 (Przymierze z Abrahamem) – 427-1656(Potop)=-4026p.n.e

4032p.n.e / 36 n.e(Daniela 9:24-27 )=112
112-42=70(Daniela 9:24-27 ; 2 Kronik 36:21)

364,5 x 0,012345679012345679012345679012346=
=4,499999999999999999999999999874

4,499999999999999999999999999874 w zaokrągleniu 4,5

10,5+4,5=15(Wyjścia 12:1:6 ; Pascha ; pełnia ; 2 tygodnie synodyczne)

4,499999999999999999999999999874 x 100(tygodni synodycznych)=
=449,9999999999999999999999999874

449,9999999999999999999999999874 w przybliżeniu 450

450 / 1,0125=444,44444444444444444444444444444
450 x 0,98765432098765432098765432098765=
=444,44444444444444444444444444415

450 x 1,0125=455,625
455,625 x 0,98765432098765432098765432098765=
=449,9999999999999999999999999997

350 (nów) + [10,5 +4,5] Wyjścia 12:1-6 = 364,5(synodyczny okres obiegu Ziemi dookoła Słońca.

349,92(nów) +14,48 Wyjścia 12:1-6 = 364,5(synodyczny okres obiegu Ziemi dookoła Słońca.

345(nów) + [10,5 +4,5] Wyjścia 12:1-6 = 360
345,6(nów) + 14,4 Wyjścia 12:1-6 =360

4,5 (Wyjścia 12: 6 ) ofiara paschalna (1 Koryntian 5:7) (…)Bo istotnie Chrystus, nasza ofiara paschalna, został ofiarowany (Daniela 9:24-27)

36 (Daniela 9:24-27) – 490 = 455 (Nehemiasza 2:1 )

4,5 x 1,0125=4,55625

4,55625 x 100=455,625

729 – 455,625=273,375 (Łukasza 2:21 ; Mateusza 1:21,22 ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28

Ciaża trwa 9 miesięcy : 9 x 30= 270
720 – 450 – 150 -90= wyznaczony czas na rozwiazanie …

(720 – 450 – 150 -90) x 1,0125 = wyznaczony czas na rozwiazanie …

729 – 455,625 – 151,875(6 miesięcy) + 91,125(3 miesiące) = 0

455,625=273,375 (Łukasza 2:21 ; Mateusza 1:21,22 ; Jana 1:12 ; Jana 3:16-17 ; Jana 14:6 ; Hebrajczyków 9:28

Nehemiasz *** si s. 91 ak. 19 16 Księga Nehemiasza ***
Nehemiasz bez reszty polegał na Słowie Bożym. Gorliwie nauczał z Pism, lecz także oparł się na nich przy ustalaniu dziedzictwa poszczególnych rodów oraz wyznaczaniu służby kapłanom i lewitom wśród odrodzonego ludu Bożego (Nehem. 1:8; 11:1 do 12:26; Joz. 14:1 do 21:45). Dla członków żydowskiego ostatka musiało to być wielką zachętą. Umocniło ich zaufanie do dawnych, wspaniałych obietnic co do Potomka oraz większego odrodzenia, które nastąpi pod panowaniem jego Królestwa. Nadzieja ta pobudza sług Bożych do odważnego występowania w obronie spraw Królestwa i niestrudzonego popierania prawdziwego wielbienia na całej ziemi.
*** dx86-11 Nehemiasz (namiestnik) ***
wymaga przestrzegania praw Jehowy: it-2 167; w06 1.2 11; si 89-90
karci tych, którzy pojęli za żony cudzoziemki: it-2 167
likwiduje lichwiarstwo: it-1 470; it-2 166; w98 15.10 18

*** dx86-11 Jezus Chrystus ***JEZUS CHRYSTUS

LICHWA, Kpł 25:36; Neh 5:7 spełnienie :(Mateusza 21:12-14) (…)A Jezus wszedł do świątyni i powyrzucał wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni, i poprzewracał stoły wymieniających pieniądze, a także ławy sprzedających gołębie. 13 I powiedział do nich: „Napisane jest: ‚Dom mój będzie nazwany domem modlitwy’, lecz wy czynicie z niego jaskinię zbójców”. 14 Podeszli też do niego w świątyni ślepi i kulawi, a on ich uleczył.
(Jeremiasza 7:11) Czy ten dom, nad którym jest wzywane moje imię, stał się w waszych oczach po prostu jaskinią zbójców? Oto i ja to widzę” — brzmi wypowiedź Jehowy.
(Marka 11:17) lecz nauczał i mówił: „Czyż nie jest napisane: ‚Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów’? Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

—–

Historia pewnej obietnicy -Rodzaju 9:26 – 27: (…)Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg Sema, i niech Kanaan stanie się jego niewolnikiem. 27 Niechaj Bóg da Jafetowi rozległą przestrzeń i niech przebywa on w namiotach Sema. Niech Kanaan stanie się również jego niewolnikiem”.

Trzy odnogi przedłużające istnienie Cesarstwa Rzymskiego : poprzez istnienie systemu zjednoczonych niemieckich regionów lub państw regionalnych w ramach Rzeszy , poprzez istnienie krajów anglosaskich i krajów anglosfery oraz poprzez istnienie Imperium Osmańskiego i Turcji powstałej na gruzach Imperium Osmanów.

Po upadku Babilonu , największymi despotami w historii cywilizacji rejonu basenu morza Śródziemnego były “: Mego-Grecja ,Gerecja ,Rzym, mocarstwo Anglo-Amerykańskie…
W świetle proroctw biblijnych mnie szczególnie interesuje czwarta bestia przedstawiajaca Cesarstwo Rzymskie. Dlaczego ? Bo ciągłość instytucjonalna cesarstwa rzymskiego formalnie nigdy nie została przerwana. W 476 n.e. wódz germański Odoaker uznał się symbolicznie wasalem Zenona, cesarza wschodniego. Przyjęcie godności cesarza rzymskiego najpierw przez Karola Wielkiego w 800 n.e oraz przez Ottona I w 962 n.e należy traktować jako odnowienie realne Cesarstwa Rzymskiego, jednakże na płaszczyźnie ideologiczno-formalnej było to jedynie przekazanie owej godności, nigdy nie zarzuconej, w nowe ręce. Współczesna historiografia uznaje obydwie daty (800 n.e , 962 n.e ) za restauracje cesarstwa, jednak to od tej drugiej rozpoczyna się, trwające aż do 1806 n.e połączenie godności cesarza rzymskiego z tronem niemieckim.

Można wyróżnić cztery historyczne państwa niemieckie określane w ten sposób:

Święte Cesarstwo Rzymskie (niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie: Altes Reich – Stara Rzesza; Erstes Reich – Pierwsza Rzesza, I Rzesza) – państwo istniejące w latach 962-1806. W historiografii używana jest także nazwa Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, (niem.) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
Cesarstwo Niemieckie, Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich, Deutsches Kaiserreich, potocznie: Zweites Reich – Druga Rzesza, II Rzesza) – państwo istniejące w latach 1871-1918
Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich, potocznie: Weimarer Republik – Republika Weimarska) – państwo istniejące w latach 1918-1933
Rzesza Niemiecka (1933-1945) (Deutsches Reich, po aneksji Austrii w 1938 także Großdeutsches Reich, potocznie: Drittes Reich – Trzecia Rzesza, III Rzesza, inna używana nazwa to Niemcy hitlerowskie, (niem.) Nazi-Deutschland, Nazideutschland) – państwo istniejące w latach 1933-1945

Cesarstwo Ottonów ( Po klęsce w bitwie pod Austerlitz, Franciszek II został przymuszony przez Francuzów do zrzeczenia się godności cesarza rzymskiego i króla niemieckiego (abdykował 6 sierpnia 1806) oraz zwolnienia swoich wasali ze zobowiązań wobec Cesarstwa. Dzięki temu Napoleon mógł, jako władca Francji i hegemon Niemiec, kreować się na dziedzica dawnego państwa Franków. W ten sposób, po ponad ośmiu wiekach, Święte Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć.

Kolejną odnogą przedłużającą istnienie Cesarstwa Rzymskiego była linia króli anglosaskich*** . Państwo anglosaskie- osiedlone w Brytanii ludy Anglów i Sasów wyparły w Vwieku naszej ery miejscową ludność celtycką i stworzyły organizację państwową. Królestwo Anglii z czasem przeistoczyło się w światowe mocarstwo tak rozległe (Rodzaju 9:26, 27) ,że o imperium brytyjskim*** mówiło się , że Słońce nad nim nigdy nie zachodzi

(***1763 n.e spełnienie słów z księgi Daniela 7:7-8 ; Pokój Paryski – Wielka Brytania stała się mocarstwem światowym .Traktat potwierdził druzgocące zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad Francją i Hiszpanią i Holandią . Postanowienia traktatu potwierdziły zajęcie przez Wielką Brytanię większości terytoriów imperium kolonialnego Francji, stworzonego w XVII i XVIII wieku. Zwycięstwo Wielkiej Brytanii polegało też na korzystnej zamianie Florydy (otrzymali ją Brytyjczycy) na Hawanę i udział w rozbiorze Luizjany, co doprowadziło do usunięcia hiszpańskiego rywala ze wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej i utworzenia wielkiej kolonii. W ten sposób kolonialne imperium brytyjskie objęło posiadłości pozaeuropejskie i władztwo mórz, co stało się podstawą supremacji Wielkiej Brytanii w skali globalnej.

607 p.n.e -2300 (Daniela 8:13-14 ) = powstanie prywatnego centralnego Banku Anglii .Od roku 1694 rząd zaczął wystawiać „karbownice papierowe” jako papierowe dowody długu (pożyczki rządowej) na konto przyszłych podatków. Papier można było łatwo wymieniać, co spowodowało, że papierowe karbownice stały się pełnym ekwiwalentem pieniądza wypuszczonego przez Bank Anglii na początku roku 1694. W roku 1697 karbownice, banknoty i pokwitowania bankowe weszły do wolnego obrotu w charakterze wymienialnego pieniądza. Drewniane karbownice były używane aż do roku 1826. Znaleziono nawet sposoby na ich wymianę z naliczeniem odsetek, tak jak to miało miejsce w przypadku karbownic papierowych. Zaraz po utworzeniu w roku 1694 Bank Anglii zaatakował system drewnianych karbownic, ponieważ pozwalał on na tworzenie pieniądza poza kontrolą Zmieniaczy Pieniądza (Kim właściwie są „Zmieniacze Pieniądza”? Biblia mówi, że 2000 lat temu Jezus dwukrotnie wyrzucał „Zmieniaczy Pieniądza” ze świątyni w Jerozolimie. Poza przypadkiem, kiedy straże świątyni były zmuszone paść na ziemię w ogrodzie Getsemani, były to jedyne zdarzenia, gdy użył on przemocy. Co Zmieniacze Pieniądza robili w świątyni? (Ewangelia wg św. Marka mówi, 11,15: „I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie…”).

Kiedy żydzi przybywali do Jerozolimy, aby zapłacić podatek dla świątyni, mogli to uczynić jedynie przy pomocy specjalnej monety – półszekla świątynnego. Była to moneta o wadze pół uncji czystego srebra – jedyna w owych czasach moneta wykonana z czystego srebra, która miała gwarantowaną wagę i była wolna od wizerunku pogańskiego cesarza. Dlatego owa półszeklowa moneta była w przekonaniu żydów jedyną, którą można było ofiarować Bogu. Tych monet nie było jednak zbyt wiele. „Zmieniacze Pieniądza” lub według terminologii biblijnej „zmieniający pieniądze” opanowali rynek tych monet i podnosili maksymalnie, jak się dało, ich cenę, tak jak to ma zwykle miejsce w przypadku wszystkich produktów, których podaż jest zmonopolizowana. Innymi słowy Zmieniacze Pieniądza mieli niesamowite zyski, ponieważ mieli monopol na te monety. I żydzi musieli płacić ceny, jakich oni od nich zażądali. Jezus uważał, że ta niegodziwość obraża świętość Domu Bożego.

(…)Bank Anglii miał być pierwszym nowoczesnym prywatnym bankiem centralnym w tym potężnym kraju, chociaż podobne banki depozytowe istniały już wcześniej: w Wenecji od 1361 roku, w Amsterdamie od roku 1609 i w Szwecji od roku 1661 (w tym samym roku wypuszczono pierwsze w Europie banknoty).
Celem mylącej nazwy Banku Anglii (The Bank of England) było sugerowanie społeczeństwu, że jest on częścią rządu, co oczywiście nie było prawdą. Podobnie jak wszystkie inne prywatne korporacje Bank Anglii sprzedawał akcje, aby móc rozpocząć swoją działalność. Aby je zakupić, inwestorzy, których nazwisk nigdy nie podano do wiadomości publicznej, mieli wyłożyć łącznie jeden i ćwierć miliona angielskich funtów w złotej monecie. Zebrano jednak tylko 750 000 funtów.
Mimo to Bank Anglii został otwarty w roku 1694 i przystąpił do udzielania pożyczek wielokrotnie przekraczających jego rezerwy złota – wszystkie na procent. W zamian za ten przywilej Bank Anglii miał pożyczać brytyjskim politykom tyle, ile zażądają. Dług miał zabezpieczenie w bezpośrednim opodatkowaniu Brytyjczyków.

Wszystkie wojny są wojnami bankierów All Wars Are Bankers’ Wars
Ferdinand Lips „Złoty spisek”, wydawnictwo Wektory, 2011 (…)

Określenie „spisek” do tematu złota jako środka płatniczego pasuje jak ulał. Likwidacja złotego standardu to bowiem efekt konsekwentnej dyspozycyjności zachodnich sfer rządowych wobec światowej finansjery – począwszy co najmniej od powołania amerykańskiej Rezerwy Federalnej w 1913 r. po dzień dzisiejszy. Zanim doszło do największego w historii powszechnej skoku na kasę, złoto przez tysiąclecia sprawdzało się jako ekwiwalent towarów i usług. Jak przypomina Lips, złoty kruszec jako środek płatniczy stosowany na większą skalę znany jest od czasów starożytnego Egiptu. Siedemdziesiąty dziewiąty pierwiastek z tablicy Mendelejewa służył jako pieniądz między innymi starożytnym Babilończykom, Chińczykom, Inkom, Etiopczykom, Arabom, Grekom i Rzymianom. Ta bez mała ogólnoludzka skłonność do błyszczącego metalu w czasach nowożytnych zaowocowała złotym standardem, czyli wymienialnością „not bankowych” (banknote) na kruszec. Ten system pieniądza najwcześniej rozwinął się w Wielkiej Brytanii, gdzie ekperymenty ze złotem jako środkiem płatniczym sięgają 1664 r., ale faktyczny parytet został ustanowiony dopiero na mocy Ustawy Bankowej z 1844 r., zobowiązującej Bank Anglii do wykupywania swoich banknotów. Na początku XX w. złoty standard funkcjonował w 50 krajach świata, w tym we wszystkich uprzemysłowionych. Wymienialność złota nie była efektem międzynarodowych porozumień. Standard ten narodził się naturalnie, jako sprawdzony i najlepszy znany system pieniężny. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii parytet złota przyjął się wbrew intencjom rządu, a odpowiednie ustawy zatwierdzały jedynie istniejący stan rzeczy. W USA parytet złota obowiązywał od 1834 r., zastępując standard srebera. Wymienialność kruszcu zwykle zawieszano w kryzysowych sytuacjach, takich jak wojna. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Lipsa, w okresach obowiązywania klasycznego standardu w latach 1834–1862 i 1879–1913 w Stanach Zjednoczonych wahania cen detalicznych dochodziły do 26 proc., a na początku i końcu tych okresów ceny były niemal na tym samym poziomie – sytuacja zupełnie nie do pomyślenia w dobie pieniądza fiducjarnego, jak elokwentnie określa się dutki wypłukiwane z powietrza. I wojna światowa stała się pretekstem do zawieszenia wymienialności bankowej makulatury na kruszec. Jak ocenia Lips, gdyby nie zrezygnowano ze standardu złota, wojna nie trwałaby dłużej niż kilka miesięcy. Zwyczajnie zabrakłoby na nią funduszy.

Likwidacja klasycznego standardu złota w 1914 r. była początkiem ery pustego pieniądza, który stał się jedną z głównych przyczyn erozji wolności gospodarczej, a w efekcie – społecznej. W eleganckiej formie tę zależność wyraził w eseju „Złoto i wolność gospodarcza” z 1966 r. cytowany przez Lipsa Alan Greenspan, którego późniejsza rola w utrwalaniu władzy kartelu bankowego podczas pięciokrotnej kadencji na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej jest trudna do przecenienia: Złoto i wolność gospodarcza są niepodzielne. Bez standardu złota nie istnieje żadna możliwość ochrony oszczędności przed ich utratą w wyniku inflacji. (…) Zadłużenie państwa to tylko inne określenie ukrytego odbierania majątku. Złoto stoi temu wszystkiemu na przeszkodzie i samo w sobie jest gwarantem własności i praw własności. Dosadniej istotę sprawy ujął sam Lips: Opierając się na pięćdziesięciu latach doświadczenia, badaniu rynków i studiowaniu pieniądza, doszedłem do przekonania, że zlikwidowanie dziewiętnastowiecznego standardu złota jest największą tragedią wszechczasów. Spowodowało ono, że niemal od stu lat świat funkcjonuje w obrębie monetarnej ziemi niczyjej i może również doprowadzić ludzkość ostatecznie do całkowitej utraty wolności. Fazą schyłkową funkcjonowania realnego pieniądza był system z Bretton Woods, obowiązujący od 1944 do 1971 r. Ustanawiał on prymat dolara jako waluty międzynarodowej wymienialnej na złoto według stałego kursu 35 dolarów za uncję. System dewizowo-złoty był bronią obosieczną USA – z jednej strony służył jako narzędzie finansowej dominacji Stanów Zjednoczonych nad resztą świata, z drugiej zobowiązanie amerykańskiego rządu do wymienialności dolara na złoto doprowadziło do stopnienia rezerw kruszcu, a w końcu zniesienia parytetu. Ostatnim bastionem złotego standardu była Szwajcaria – do 1999 r., gdy niewielką przewagą głosów w referendum przyjęto nową konstytucję, otwierającą szersze perspektywy dla tamtejszej wytwórni papierów wartościowych.

Likwidacja parytetu złota, której spiskowe okoliczności szczegółowo naświetla Lips, nie jest po prostu cezurą w historii ekonomii, lecz wydarzeniem o znaczeniu cywilizacyjnym. Oderwanie pieniądza od jego „materialnego substratu” w postaci kruszcu i przeniesienie go w sferę czystej abstrakcji stworzyło możliwość praktycznie nieograniczonego namnażania kapitału przez nieliczne grono finansowych alchemików, niepodlegających mechanizmom demokratycznej kontroli. W ten sposób rozpoczął się proces ostatecznego transferu bogactwa społecznego oraz nierozerwalnie z nim związanej wolności obywatelskiej w ręce wąskiej elity władzy. Jak to możliwe? Schemat jest bardzo prosty. Polega on na stopniowym wciąganiu poszczególnych państw w otchłań zadłużenia, a więc uzależnianiu ich przez system bankowy i międzynarodowe instytucje finansowe przy asyście lokalnych rządów, pełniących w tym trójkącie rolę służebną. Konieczność spłacania rosnących odsetek (dla przykładu: „obsługa długu” Polski kosztuje 40 miliardów złotych rocznie) skutkuje cięciami budżetowymi i rabunkową prywatyzacją (kolejny etap koncentracji własności), co rodzi niezadowolenie społeczne, często prowadzące do wyładowań ulicznych. Bynajmniej nie zakłócają one transferu władzy, ale stanowią jego katalizator. Kolejne zamieszki, często inicjowane przez prowokatorów, jak w przypadku niedawnego Marszu Niepodległości, dają rządom dogodny pretekst do zaostrzenia środków społecznego nadzoru. (…)
(Jeremiasza 43:10) (…)‚Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Oto posyłam i sprowadzę Nebukadreccara, króla Babilonu, mego sługę(…)

2520 = 70 lat x 36 (podstawowy cykl chronologiczny Daniela 9:24-27)
2520=7 czasów x 36 (podstawowy cykl chronologiczny – Daniela 9:24-27) x 10 (suma wszystkich składników,pełnia ,zupełność)

607 p.n.e ( Daniela 2:31-45 ; 2 Kronik 36:17-23 ) – 2520(Daniela 4:20-25)=1914 n.e (Daniela 7:13,14 ; Objawienia 12: 7-12 ; Daniela 2:31-45 ) ; od roku 1914 “biada ziemi ” rozpoczyna się ciąg wydarzeń prowadzących do Armagedonu ekonomicznego : (…)Likwidacja klasycznego standardu złota w 1914 r. była początkiem ery pustego pieniądza, który stał się jedną z głównych przyczyn erozji wolności gospodarczej, a w efekcie – społecznej.(…)

607 p.n.e -70 (2 Kronik 36 :21) = 537 p.n.e (Ezdrasza 3:8)

538 p.n.e (Ezdrasza 1:1-4 ; 2 Kronik 36:23) – 2300( Daniela 8:13-14) = 1763 n.e pojawienie się “małego rogu ” (Daniela 7:7) Wielkiej Brytanii jako piątego mocarstwa światowego w biblijnej historii narodów . Rozwinięcie ideii pieniadza jako długu narodowego .Powstania unii transferów i monetyzacji długów państwowych przez prywatne banki centralne.

Postanowienia dotyczące Ameryki Północnej

Francja utraciła niemal wszystkie swoje posiadłości w Ameryce Północnej.

Wielka Brytania przejęła tzw. Nową Francję, z wyjątkiem niewielkiego archipelagu Saint Pierre i Miquelon.
Pozostałą część francuskiego imperium kolonialnego w Ameryce Północnej – Luizjanę, podzielono między Wielką Brytanię a Hiszpanię. Hiszpania przejęła część kolonii na zachód od Missisipi oraz port Nowy Orlean, zaś Wielka Brytania uzyskała resztę Luizjany.
Hiszpania oddała na rzecz Brytyjczyków Florydę.

Postanowienia dotyczące Europy

Na Morzu Śródziemnym Francja musiała zwrócić Wielkiej Brytanii zdobytą w trakcie wojny Minorkę.
W Niemczech Francja musiała wycofać swoje wojska z okupowanych obszarów Hanoweru, Brunszwiku, Hesji i Prus.

Postanowienia dotyczące Indii

W Indiach Francja musiała oddać wszystkie miasta i twierdze zajęte po 1749.

Wojna siedmioletnia :

Wojna siedmioletnia (1756-1763) – wojna pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowerem a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to wojna o zasięgu światowym ale bez udziału nieistniejacego jeszcze przedostatniego mocarstwa światowego USA powstałego z byłych koloni brytyjskich w Ameryce Północnej. Walki toczyły się w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na wyspach karaibskich. W późniejszej fazie konfliktu do wojny przyłączyły się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się początkowo zachować neutralność Holandia, której siły zostały zaatakowane w Indiach. Wojna ta może być uznana za wojnę hegemoniczną (wzięła w niej udział większość ówczesnych mocarstw, stanowiła też ona decydującą fazę w trwających niemal sto lat zmaganiach francusko-brytyjskich o dominację w Ameryce Północnej i supremację w świecie). Wojna charakteryzowała się oblężeniami i podpaleniami miast, ale również bitwami na otwartym polu, z wyjątkowo ciężkimi stratami. Ocenia się, że czasie wojny zginęło od 900 000 do 1 400 000 ludzi.

Wojnę w koloniach zakończył pokój paryski (10 lutego 1763), który był złożoną umową określającą prawa do poszczególnych terytoriów. Przypieczętował on klęskę Francji, która utraciła na rzecz Wielkiej Brytanii część posiadłości zamorskich: m.in. Kanadę i niektóre inne kolonie w Ameryce i Indiach. Francja przestała być liczącym się mocarstwem kolonialnym, zaś dominację na morzach i w koloniach uzyskała Wielka Brytania. Zwycięstwo w wojnie siedmioletniej miało głębokie konsekwencje w systemie międzynarodowym, gdyż położyło fundament pod opartą na dominacji na morzach i oceanach imperialną hegemonię Wielkiej Brytanii jako ogólnoświatowego imperium na następne 150 lat – Wielka Brytania stała się pierwszą w świecie potęgą kolonialną i handlową – a także pod dominującą pozycję anglosfery w ciągu następnych 250 lat.

538p.n.e (Ezdrasza 1:1-11 ; 2 Kronik 36:23 ) – 2300(Daniela 8:13,14)= 1763 n.e (Daniela 7:7-8 -pierwsze spełnienie się słów)

Przedłużenie istnienia czwartej Bestii -Cesarstwa Rzymskiego (Daniela 7:7) poprzez linię króli anglosaskich(mały róg ; Daniela 7:8 )

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wettynowie#Koburgowie_-_Windsor

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktoria_Hanowerska . W 2007 r. potomkami Wiktorii są następujący europejscy monarchowie (obecni i obaleni) – Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii, Harald V, król Norwegii, Karol XVI Gustaw, król Szwecji, Małgorzata II, królowa Danii, Jan Karol I, król Hiszpanii, Konstantyn II, król Hellenów (obalony), oraz Michał I Hohenzollern-Sigmaringen, król Rumunii (obalony). Potomkami Wiktorii są również pretendenci do tronu Serbii (Aleksander II Karadziordziewić), Rosji (Maria Władimirowna Romanowa), Prus (Jerzy Fryderyk Hohenzollern), Sachsen-Coburg-Gotha (Andrzej von Sachsen-Coburg-Gotha), Hanoweru (Ernest August V), Hesji (Maurycy Heski) i Badenii (Maksymilian Badeński).

http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_brytyjscy

Kolejną odnogą przedłużającą istnienie Imperium Rzymskiego było Imperium Osmańskie .

despotie monarchiczne – http://prawo.wiedza.diaboli.pl/historia-ustroju-panstwa—bardzo-obszerne-opracowanie/

http://www.wilanow-palac.pl/wysoka_porta_jako_rzad_osmanski.html

Synonimy do słowa despotia:
absolutum dominium, absolutyzm, autarchia, autokracja, autokratyzm, despotyzm, dyktat, dyktatorstwo, dyktatura, jedynowładztwo, junta, monarchizm, reżim, reżym, rządy nieograniczone, rządy silnej ręki, rządy twardej ręki, samodzierżawie, samowładztwo, sobiepaństwo, totalitaryzm, totalizm, tyrania, zamordyzm…

Od wieku XVII imperium osmańskie zaczęło powoli chylić się ku upadkowi (w wiekach XVIII i szczególnie XIX zwano Turcję „chorym człowiekiem Europy”). Kraj o nazwie Turcja zaistniał dopiero w 1923 r. W roku 2009 wieku 97 lat zmarł w Stambule Ertugrul Osman, przedstawiciel dynastii, która rządziła imperium osmańskim przez ponad 600 lat; ostatni, który mógłby zasiąść na nieistniejącym już tronie .

Ertuğrul Osman V (ur. 18 sierpnia 1912, Pałac Gwiazd, zm. 23 września 2009 w Stambule) – czterdziesta trzecia głowa rodu Osmanów, panujących w Turcji w latach 1281-1923.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ertugrul_Osman_V

http://www.radiownet.pl/publikacje/turcja-smierc-najstarszej-przedstawicielki-rodu-osmanow

sen NabuchodonozoraSen Nabuchodonozora o posągu (Daniela 2:29-45) :

Wraz z upadkiem Babilonu dobiegła końca długa epoka przewagi Semitów, a ich miejsce zajęło pierwsze mocarstwo światowe utworzone przez Ariów, potomków Jafeta. W skład państwa medo-perskiego weszła też Juda (podobnie jak Syria i Fenicja). W r. 537 p.n.e. dekret Cyrusa zezwolił wygnańcom żydowskim na powrót do ojczyzny, która była spustoszona dokładnie 70 lat (2Kn 36:20-23; CYRUS – pierwsze mocarstwo utworzone przez Ariów: it-1 409; it-2 341

Termin Aryjczycy pochodzi z sanskrytu od słowa arya i oznacza szlachetny. Pojęcia rasy aryjskiej używali rasiści niemieccy.

Arjaman – wedyjski bóg wschodzącego słońca, jeden z Aditjów. Jedno z najstarszych bóstw wedyjskich. Miłosierny, rycerski i gościnny nadzorca tradycji. Reprezentuje szlachetność Ariów i ich nadrzędność wobec rdzennej ludności Dekanu (Półwysep Indyjski). Jego irańskim odpowiednikiem był Ahura Mazda, bóstwo opiekuńcze perskiego mazdaizmu

Języki jafetyckie (od imienia biblijnego Jafeta, syna Noego) – grupa języków, postulowana po raz pierwszy przez Marra, obejmowała początkowo tylko języki kaukaskie, około roku 1920 poszerzona o w zasadzie wszystkie stare języki Europy i Bliskiego Wschodu, nie będące językami indoeuropejskimi ani semickimi, przy czym miały być one ze sobą spokrewnione.

*** it-1 s. 863 ak. 2 Jafet ***

Jafet i jego żona znaleźli się wśród ośmiu osób, które weszły do arki i przeżyły potop (Rdz 7:13; 1Pt 3:20). Do potopu nie mieli dzieci, a potem urodziło im się siedmiu synów: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras (Rdz 10:1, 2; 1Kn 1:5). Pochodząca od tych synów i niektórych wnuków „ludność wysp narodów [„mieszkańcy wybrzeży”, BT] rozprzestrzeniła się w ich krainach, każda według swego języka, według swoich rodzin, według swych narodów” (Rdz 10:3-5; 1Kn 1:6, 7). Od Jafeta wywodzą się ludy indoeuropejskie. Nazwy pochodzące od imion jego synów i wnuków występują w starożytnych tekstach historycznych i odnoszą się do ludów i plemion zamieszkujących tereny położone na pn. i na zach. od Żyznego Półksiężyca. Jak się przypuszcza, z Kaukazu ludy te rozprzestrzeniły się na wsch. do Azji Środkowej oraz na zach. przez Azję Mniejszą na wyspy i wybrzeża Europy, być może aż do Hiszpanii. Według tradycji arabskiej jeden z synów Jafeta został przodkiem ludów chińskich .

Cesarstwo rzymskie (Czwarta Bestia ; Daniela 7:7-27) – starożytne państwo obejmujące obszary basenu Morza Śródziemnego, powstałe z przekształcenia republiki rzymskiej w system monarchiczny. Przyjmuje się, że początkiem cesarstwa był rok 27 p.n.e., kiedy Gajusz Oktawiusz otrzymał od senatu tytuł augusta (wywyższony przez bogów). Potwierdzało to pozycję Oktawiana jako najważniejszej osoby w państwie i przyniosło definitywny koniec republice rzymskiej.W 395 roku cesarstwo definitywnie rozpadło się na część zachodnią i wschodnią. W wyniku problemów wewnętrznych i wędrówki ludów Państwo zachodnie upadło w 476 roku. Bogatsze i bardziej zurbanizowane cesarstwo wschodnie/ Bizancjum (ze stolicą w Konstantynopolu) przetrwało do 1453 roku. Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).

*** it-1 s. 863 ak. 3 Jafet ***JAFET

znaczenie imienia : („niech da rozległą przestrzeń”).

Gdy Noe się upił, Jafet wraz ze swym bratem Semem okazał ojcu należny szacunek, za co został przez niego pobłogosławiony (Rdz 9:20-27). W błogosławieństwie tym Noe prosił Boga, by dał Jafetowi „rozległą przestrzeń [hebr. jaft]”. To hebrajskie wyrażenie najwyraźniej pochodzi od tego samego rdzenia, co imię Jafet (hebr. Jéfet lub Jáfet), i sugeruje, że znaczenie jego imienia miało się spełnić literalnie, a jego potomkowie mieli zająć ogromny obszar. Zapowiedź dotycząca ‛przebywania w namiotach Sema’ zdaniem niektórych oznaczała pokojowe stosunki między potomkami Sema i Jafeta. Ponieważ jednak historia nie potwierdza takiego pokojowego współistnienia, słowa te być może proroczo nawiązywały do obietnicy, którą Bóg dał później potomkom Sema, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że poprzez ich „potomstwo” będą błogosławione wszystkiego rodziny ziemi (także potomkowie Jafeta) (Rdz 22:15-18; 26:3, 4; 28:10, 13, 14; por. Dz 10:34-36; Gal 3:28, 29).

Kanaan ‛stał się niewolnikiem’ potomków Jafeta, gdy ziemia Kanaan dostała się pod panowanie mocarstwa medo-perskiego (wywodzącego się od Jafeta), a później Greków i Rzymian, którzy zdobyli kananejskie twierdze Tyr i Sydon.

Wybuch I wojny światowej przyczynił się do upadku Imperium Osmańskiego – trzeciej odnogi przedłużajacej istnienie Imperium Rzymskiego

Cesarstwo rzymskie(cesarstwo rzymskie zachodnie) – Konstantynopol (cesarstwo rzymskie wschodnie). We wtorek 29 maja 1453 roku wojska imperium osmańskiego zajęły Konstantynopol. Zdobycie miasta oraz śmierć ostatniego cesarza bizantyjskiego Konstantyna XI Dragazesa pociągnęły za sobą ostateczny upadek cesarstwa wschodniorzymskiego.Wraz ze śmiercią ostatniego cesarza rzymskiego Konstantyna XI Dragazesa imperium bizantyjskie osiągnęło kres swego istnienia. Ziemie cesarskie weszły w skład państwa osmańskiego.Po zdobyciu Konstantynopola sułtan Mehmed II przyjął tytuł sułtana Rzymu oraz, pochodzący z Persji, tytuł padyszacha (pâdişah, پادشاه), ktَry oznacza władcę królów. Ponadto ogłosił się protektorem wschodniego chrześcijaństwa. Sułtan przyznał Grekom mieszkającym w Konstantynopolu prawo do autonomii w ramach imperium, a głową wspólnoty w ramach systemu Rum millet ustanowił odpowiedzialnego bezpośrednio przed nim prawosławnego patriarchę Gennadiosa.

Arabskie słowa millah (ملة) dosłownie oznacza “naród”. System Millet(system narodów) wg. prawa islamskiego był przykład pluralizmu religijnego.

Pluralizm :
1. «wielość, różnorodność»

2. «demokratyczna zasada ustrojowa gwarantująca różnym grupom społecznym i politycznym prawo wyrażania swych interesów oraz udział w sprawowaniu władzy»

W systemie millet, zgodnie z którym Turcy osmańscy urządzili swoje państwo, patriarcha konstantynopolitański oraz patriarcha antiocheński zostali uznani za władców rum millet (“narodu rzymskiego”), z czym wiązała się quasi-suwerenna władza świecka w zakresie sądowniczym, podatkowym i finansowym nad podległym narodem. Imperium osmańskie stworzyło ten system na podobieństwo systemu Imperium (Cesarstwa) rzymskiego, w którym władcy mniejszych państw nie tracąc swojej suwerenności hołdują cesarzowi rzymskiemu.

Po dziś dzień patriarchowie konstantynopolitańscy i antiocheńscy w swoich herbach używają korony królewskiej na znak posiadanych praw suwerena.
Sułtana nazywano kalifem, „sługą dwóch świątyń” (odniesienie do opieki nad Mekką i Medyną), „imperatorem Wschodu i Zachodu”, a wykorzystując perskie wzorce ustrojowe – padyszachem (panem królów) lub szachinszachem (królem królów). Sułtani tytułowali się także cesarzami rzymskimi (po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku).
Sam sułtan, uznając siebie za następcę cesarza bizantyjskiego, przyjął tytuł Kaizer-i Rum (Cezar Rzymu). Tytuł ten nosili wszyscy sułtani tureccy aż do zakończenia pierwszej wojny światowej.

Perskie wzorce ustrojowe : Od XIV wieku aż do 1908 Imperium Osmańskie – państwo o charakterze militarno-religijnym było Kalifatem. Dopiero w 1908 roku do władzy doszli
nacjonaliści świeccy. W 1924 roku ostatecznie upadł Kalifat. Jak pisze Wikipedia – przed rewolucją młodoturecką władca Turcji – Sułtan był władcą despotycznym, “panem ludzkich karków”. Wszystkich poddanych traktowano jak niewolników władcy. Państwo i cała ziemia w jego obrębie uznawana była za dziedziczną własność dynastii Osmanów. Wola władcy była święta. Jedynym ograniczeniem władzy sułtana był szariat – prawo religijne. Władca nie mógł postępować wbrew jego przepisom. Wzorce ustrojowe Turcy przejęli z Persji.
Sułtana nazywano padyszachem (panem królów), szachinszachem (królem królów), kalifem, “imperatorem Wschodu i Zachodu”, “sługą dwóch świątyń” (odniesienie do
opieki nad Mekką i Medyną). Sułtanowie tytułowali się także cesarzami rzymskimi po zdobyciu Konstatnynopola w 1453 r.

*** it-2 s. 702 Sem ***

SEM („imię; sława”). Jeden z trzech synów Noego, od których po ogólnoziemskim potopie „wywodzi się cała ludność ziemi” (Rdz 6:10; 9:18, 19)

*** it-2 s. 702 ak. 6 Sem ***

Sem był przodkiem ludów semickich: Elamitów, Asyryjczyków, pierwotnych Chaldejczyków, Hebrajczyków, Aramejczyków (Syryjczyków), różnych plemion arabskich i być może także Lidyjczyków z Azji Mniejszej. Oznaczałoby to, że ludność wywodząca się od Sema zasiedliła głównie pd.-zach. część kontynentu azjatyckiego, zajmując większą część obszaru Żyznego Półksiężyca oraz znaczną część Półwyspu Arabskiego .

*** it-2 s. 702 ak. 7 Sem ***

Noe wskazał, że potomkowie Sema będą cieszyć się szczególnym uznaniem Boga i przyczynią się do uświęcenia Jego imienia, gdyż nazwał Jehowę „Bogiem Sema” (Rdz 9:26). To właśnie od Sema, za pośrednictwem jego syna Arpachszada, pochodził Abraham, któremu obiecano, że poprzez jego potomstwo zostaną pobłogosławione wszystkie rodziny ziemi (Rdz 12:1-3 ; 22:15-18; 1Kn 1:24-27). Zapowiedź Noego, iż Kanaan stanie się „niewolnikiem” Sema, spełniła się, gdy Kananejczycy zostali podbici przez Semitów podczas izraelskiego podboju ziemi Kanaan (Rdz 9:26).

*** it-2 s. 702 ak. 8 Sem *** Noe ,Sem Abraham – dziedzice prawości która jest z wiary . Jedynym człowiekiem który jest potomkiem owych mężów wiary jest Jezus Chrystus (Łukasza 3:23-38).

1943 p.n.e (Przymierze z Abrahamem) nawiązanie do słów Sema (Rodzaju 9:26) (…)„Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg Sema, (…) i odnosi się do utworzenia narodu Izrael w roku 1513 p.n.e u stóp góry Synaj (Galatów 4:22-25). Ponieważ Izraelici nie dotrzymali Przymierza ich miejsce w roku 33 n.e zajął Izrael duchowy (Nowe Przymierze )

(Galatów 4:21-26) 21 Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem: Czy nie słyszycie Prawa? 22 Na przykład jest napisane, że Abraham miał dwóch synów: jednego ze służącej i jednego z wolnej; 23 ale ten ze służącej urodził się istotnie według ciała, ten drugi zaś, z wolnej — na podstawie obietnicy. 24 Stanowi to symboliczny dramat, gdyż owe niewiasty oznaczają dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi dzieci na niewolę i którym jest Hagar. 25 A ta Hagar oznacza Synaj, górę w Arabii, i odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo ona jest ze swymi dziećmi w niewoli. 26 Ale Jerozolima górna jest wolna i ona jest naszą matką.

Izrael duchowy – Synowie Najwyższego ( 1943 p.n.e + 29 n.e (Daniela 9:24-27) + 3.5 = 1975,5n.e (Daniela 7:12) 12 Pozostałym zaś bestiom odebrano rządy, a przedłużono im życie na czas i na porę Daniela 7: 11-12 ; Daniela 7: 19-27 ; Objawienia 6:9-11;

Słowa z Mateusza 24:26-27 nie obejmują wydarzeń z księgi Daniela 7 rozdział. Dotyczą zaś słów z księgi Objawienia 19:6-8 ; Rzymian 8:19-22 ) .

4026 p.n.e(początek chronologii biblijnej ) +1975n.e (Daniela 7::11-12) = 6000 lat (Rzymian 8:22)

[4032 p.n.e (początek wydarzeń chronologicznych ) x 360 ] / 576 = 2520 ( Daniela 4:20-25 pierwsze spełnienie w roku 1512 p.n.e *** )

***1512 (p.n.e. Przymierze Prawa , ukończenie budowy przybytku , wprowadzenie kapłaństwa ; Wyjścia 40:17 ; Kapłańska. 8:34-36 ; Powtórzonego Prawa 18:14, 15 ; Łukasza 2:25-38 ; w tym samym roku był tranzyt Wenus)

4032 p.n.e – 2520 ( Daniela 4:20-25)= 1512 p.n.e pierwsze spełnienie słów z Rodzaju 9:26, 27 oraz z Rodzaju 12:1-3

1513 p.n.e – ( utworzenie cielesnego narodu Izrael , ponieważ Izraelici nie dotrzymali warunków Przymierza Prawa w miejsce “wybranego narodu” poprzez którego miały być błogosławione wszystkie rodziny Ziemi ( Rodzaju 12;2-3 ; Kapłańska 26:14-17 ; Kapłańska 26:27-35 ; Kronik 36;17;21 ; Ezechiela Ezechiela 21:25-27/ przerwania linia rodowa króli z plemienia Judy(Rodzaju 49:10) ; Daniela 9:24-27 (pojawienie się tego któremu należy się posłuszeństwo ludów ; Psalm 2.; Syn Człowieczy który uzyskał dostęp do istniejącego od dni Pradawnych ; Daniela 7:13-14 ; Daniela 7: 23-27) powołany został w roku 33 n.e “Izrael Duchowy” – nowy naród Króli i Kapłanów jest to “lud świętych Najwyższego “(Daniela 7:27)
(Daniela 7:27) : (…)‚A królestwo i władzę, i wspaniałość królestw pod całymi niebiosami dano ludowi świętych Najwyższego. Królestwo ich to królestwo po czas niezmierzony, a wszelkie władze będą im służyć i okazywać posłuszeństwo’.

1943p.n.e (Przymierze Z Abrahamem ) – 215 (Rodzaju 49:10) – 215 ( Przymierze Prawa) – 40-50-306-120-390-607p.n.e – 29 n.e (Daniela 9:24-27) + 1943 (Rodzaju 12:1-3 ; Rodzaju 9:26-29) = 1914 n.e (Daniela 7: 7-14 ; Objawienia 12: 7-12)

Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył jeszcze 500 lat i zmarł w wieku 600 lat (Rdz 11:10, 11). A zatem zmarł jakieś 13 lat po śmierci Sary (1881 p.n.e.) i 10 lat po ślubie Izaaka z Rebeką (1878 p.n.e.). W związku z tym niektórzy uważają, że Sem mógł być Melchizedekiem (co znaczy: „król prawości”), królem i kapłanem, któremu Abraham dał dziesięcinę (Rdz 14:18-20). Biblia jednak tego nie potwierdza, a apostoł Paweł wskazał, że nie zachowały się ani rodowody, ani inne dodatkowe informacje dotyczące Melchizedeka, tak iż stanowi on stosowny pierwowzór Chrystusa Jezusa, który jest Królem i Kapłanem na zawsze (Heb 7:1-3).

(Hebrajczyków 11:7-10) 7 Dzięki wierze Noe, otrzymawszy Boskie ostrzeżenie przed tym, czego jeszcze nie widziano, okazał zbożną bojaźń i zbudował arkę ku wybawieniu swego domu; i przez tę wiarę potępił świat oraz stał się dziedzicem prawości, która jest z wiary. 8 Dzięki wierze Abraham, gdy został wezwany, okazał posłuszeństwo przez to, że udał się na miejsce, które miał otrzymać jako dziedzictwo; i wyszedł, choć nie wiedział, dokąd idzie. 9 Dzięki wierze przebywał jako przybysz w ziemi obietnicy jak w cudzej ziemi i mieszkał w namiotach z Izaakiem i Jakubem, którzy byli wraz z nim dziedzicami tej samej obietnicy. 10 Oczekiwał bowiem miasta mającego rzeczywiste fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg ( Nowa Jerozolima ; Objawienie 21:1-4 ; Objawienie 21:22-27 ; Objawienie 21:22-27 ; Objawienie 22:1-7 ; Objawienie 12:1-6 )

(Objawienie 12:1-6) (…)I było widać wielki znak na niebie: niewiasta przyobleczona w słońce, a pod jej stopami księżyc, a na jej głowie korona z dwunastu gwiazd, 2 i była brzemienna. I woła w boleściach i w męce rodzenia. 3 I było widać inny znak na niebie: a oto wielki smok barwy ognistej, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; 4 a jego ogon wlecze trzecią część gwiazd nieba — i zrzucił je na ziemię. I smok stał przed niewiastą, która właśnie miała urodzić, aby mógł, gdy już ona urodzi, pożreć jej dziecko. 5 I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną. I dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. 6 A niewiasta uciekła na pustkowie, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
(Objawienie 21:1-4) (…)I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma. 2 Ujrzałem też miasto święte — Nową Jerozolimę, zstępującą z nieba od Boga i przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla swego małżonka. 3 Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.
(Objawienie 21:22-27) (…)I nie widziałem w nim świątyni, bo jego świątynią jest Jehowa Bóg, Wszechmocny, a także Baranek***(Mateusza 20:28 ; Jana 1:29 ; Objawienia 14:1-3 ; Objawienia 5: 6-10 )
(…) 23 I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły, bo chwała Boża je rozświetliła, a jego lampą — Baranek. 24 I narody będą chodzić dzięki jego światłu, a królowie ziemi będą do niego wnosić swą chwałę. 25 I za dnia jego bramy w ogóle nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. 26 I wniosą do niego chwałę i szacunek narodów. 27 Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego nic, co nie jest święte, ani nikt, kto trwa w obrzydliwości i kłamstwie, tylko ci, którzy są zapisani w Barankowym zwoju życia.(…)

(Objawienie 22:1-7) (…)I pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka 2 środkiem szerokiej ulicy miasta. A po tej i po tamtej stronie rzeki były drzewa życia, wydające dwanaście zbiorów owocu, rodzące swe owoce każdego miesiąca. A liście drzew służyły do leczenia narodów. 3 I już nie będzie tam żadnego przekleństwa. Ale będzie w mieście tron Boga i Baranka, a jego niewolnicy będą dla niego pełnić świętą służbę; 4 i będą widzieć jego oblicze, a na ich czołach będzie jego imię. 5 Ponadto nocy już nie będzie, i nie potrzebują światła lampy ani nie mają światła słonecznego, ponieważ Jehowa Bóg będzie ich oświetlał, i będą królować na wieki wieków. 6 I rzekł do mnie: „Słowa te są wierne i prawdziwe; tak, Jehowa, Bóg natchnionych wypowiedzi proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. 7 A oto przychodzę szybko. Szczęśliwy każdy, kto zachowuje słowa proroctwa tego zwoju”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: